Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001686

Projekt Adolf Loos a Plzeň / Byt rodiny Oskara Semlera
je spolufinancován Evropskou unií

Česky

Cena vstupenky je 390 Kč a její platnost 1 rok od data vystavení.

Zakoupit je možné také vstupenkou platnou pro jednorázovou návštěvu galerie ve variantách do výstavní síně Masné krámy či výstavní síně „13“
Cena 70 / 50 Kč.

Vstupenky lze zakoupit na pokladnách obou výstavních síní Západočeské galerie v Plzni (denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin), případně objednat na sekretariátu ZČG: Lenka Kolářová, tel. 377 908 523, info@zpc-galerie.cz (v pracovní dny od 8 do 15 hodin).

Otevírací doba během vánočních svátků bude v ZČG následující:

24. 12. zavřeno
25. 12. zavřeno
26. 12. otevřeno 10-18
27. 12. otevřeno 10-18
28. 12. otevřeno 10-18
29. 12. otevřeno 10-18
30. 12. otevřeno 10-18
31. 12. pouze pro účastníky pořadu „Silvestr v galerii“ v přednáškovém sále od 16 hod.
1. 1.      otevřeno 10-18

5. listopadu se dožil 95 let Will Semler, syn Oskara a Jany Semlerových, kteří na počátku 30. let objednali přestavbu svého bytu na Klatovské 110 podle konceptu Adolfa Loose.

Will (původně Vilém) Semler se narodil v roce 1923 a když rodina v předvečer druhé světové války utíkala před nacismem, bylo mu 15 let. Jeho vzpomínky na plzeňský interiér jsou nicméně velmi živé a výrazně přispěly k autentičnosti při uvádění bytu do původního stavu.  Poskytl cenné informace o původní podobě a fungování bytu a domu a četné další podklady.

ZČG je součástí nově vydané brožury Vzdělávací programy pro školy dle RVP (Rámcové vzdělávací programy vyhlášené MŠMT ČR), která obsahuje nabídku vzdělávacích programů neformálního vzdělávání v Plzni a je určená učitelům mateřských, základních a středních škol.
K vytvoření přehledného a uceleného materiálu se spojily přední plzeňské instituce neformálního vzdělávání: kromě Západočeské galerie jsou v ní zapojené i Techmania Science Center, ZOO Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni, Hvězdárna Plzeň, DinoPark Plzeň, DEPO2015 a Centrum robotiky.

Pracovní listy jsou určené nejširší veřejnosti, pro zájemce jsou k dispozici k platné vstupence.

Pro školy: nahlašte nám prosím termín vaší návštěvy a počet účastníků, na požádání vám můžeme pracovní listy zdarma vytisknout.

Kontakt: Iveta Řežábková, rezabkova@zpc-galerie.cz, 377 908 536.

Semlerova rezidence se na několik let uzavřela z důvodu rozhodující fáze celkové rekonstrukce. Zatímco v současné době je veřejnosti přístupná pouze reprezentativní část původního bytu, po opětovném otevření rezidence si bude možné prohlédnout celý zrekonstruovaný interiér včetně soukromých prostor rodinných příslušníků. Obnova Semlerovy rezidence počítá s restaurováním původních vzácných přírodních materiálů a vybavením prostoru replikami původního nábytku. Na místě vznikne návštěvnické centrum a kavárna, úpravy se dočká i venkovní okolí domu.

Volit můžete mezi vstupenkou platnou pro jednorázovou návštěvu galerie a předplacenou vstupenkou celoroční.

Celoroční vstupenka
– platí pro opakované vstupy na výstavy a další pořady (přednášky, besedy, koncerty, komentované prohlídky apod.) Západočeské galerie v Plzni konající se ve výstavní síni Masné krámy a výstavní síni „13“. Cena 390 Kč.
Vstupenka je nepřenosná a její platnost je 1 rok od data vystavení.

Západočeská galerie v Plzni zve návštěvníky na cyklus přednášek "Jedno dílo / jeden svět", v němž je každou první středu v měsíci představeno vždy jedno významné dílo ze sbírek galerie. Diváci, kteří navštíví Masné krámy, mohou kromě aktuální výstavy spatřit i jeden vybraný exponát ze sbírek galerie, umístěný ve střední lodi. V 17 hodin pak zájemcům dílo představí kurátoři galerie a seznámí je s jeho příběhem a významem.

Buďte informováni o aktuálním dění v Západočeské galerii v Plzni! Přihlaste se k pravidelnému odběru novinek. Stačí zaslat svou emailovou adresu na pr@zpc-galerie.cz (Public Relations – Mgr. Eva Reitspiesová) a budete vždy včas informováni o chystaných výstavách, komentovaných prohlídkách, přednáškách a dalších pořadech.

Stránky