Aktuální výstavy

PODTRŽENO. Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba

výstavní síň „13“
25/05/2018 - 26/08/2018

Luboš Drtina patří k autorům, kteří významně ovlivnili užitou grafiku. Jeho precizní a výrazově nezaměnitelné knižní, časopisecké a jiné grafické úpravy citlivě reflektují literární hodnotu upravovaných titulů (viz autorova bibliofilská edice, v níž vychází především poezie), a současně vycházejí z osobitého názoru formovaného vlastní volnou tvorbou a autorskými knihami.

Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu

výstavní síň Masné krámy
20/06/2018 - 16/09/2018

Pražské jaro, invaze a začátek normalizace ve výtvarném umění

Rok 1968 je rokem kulminace jak tzv. obrodného procesu v československé společnosti, tedy snah o jeho demokratizaci a postupné vyvázání se z vlivu Sovětského svazu. Toto období je známé jako Pražské jaro — tedy tzv. obrodný proces, který měl demokratizovat jak vládnoucí Komunistickou stranu Československa, tak rozhodovací procesy v celé společnosti.