Aktuální výstavy

Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938

výstavní síň „13“
21/11/2018 - 28/02/2019

Plzeň nebývá, kromě několika jednotlivostí, vnímána jako město pozoruhodné z hlediska architektonického vývoje v nové době. Tato skutečnost však nevychází z nedostatku pozoruhodných návrhů a realizací, ale spíše z neznalosti, destrukčních zásahů druhé poloviny 20. století a přetrvávajícího důrazu historiků na avantgardní koncepty.