Aktuální výstavy

Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018

výstavní síň Masné krámy
16/02/2018 - 27/05/2018

Výstava mapuje proměnu expresivních struktur lidského těla v umění v posledních 120 letech. Idea výstavy se opírá o pojem „formulí patosu“, jímž Aby Warburg označoval umělecké reprezentace vypjatých emocionálních stavů. Termín však lze použít obecněji k postižení výrazového repertoáru (zobrazeného) lidského těla.

Čas, čas, čas ... v umění 19. století

výstavní síň „13“
23/02/2018 - 09/05/2018

Výstava vznikla v souvislosti s mezioborovým sympoziem konaným tradičně v Plzni.  Název jeho 38. ročníku zní: "Pochopit vteřinu. Čas v kultuře 19. století". Výstava ukazuje několik podstatných kapitol této obsáhlé a zásadní problematiky lidského vnímání a zobrazování, které se právě v 19. století radikálně měnilo.