Aktuální výstavy

„… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích

Masné krámy
04/10/2023 - 03/03/2024

Biblický text Zjevení sv. Jana, zvaný Apokalypsa, a s ním spojená vizuální představivost zahrnovaly již od středověku dva póly. Na jedné straně text líčí apokalyptické pohromy a zkázu světa, na straně druhé vrcholí silným tématem naděje. Apokalyptické vize tak zahrnovaly i obrazy nového světa, obnovy společnosti a útěchy pro jednotlivce. Výstava představuje tyto inspirace ve výtvarném umění a hudbě v širokém rozpětí od středověku až do současnosti.