Knihovna

 

 

 ONLINE KATALOG 

 

Kontakt
Knihovna Západočeské galerie v Plzni, příspěvková organizace
Pražská 13, 2. patro
301 00 Plzeň

Tel.: 377 908 512
Email: lukasova@zpc-galerie.cz

Otevírací doba
Út 8-12 h
St 8-12 h 13-17 h

Charakteristika fondu

Knihovna Západočeské galerie v Plzni zpřístupňuje veřejnosti specializovaný fond zaměřený na výtvarné umění a architekturu (dějiny umění, malířství a jiné příbuzné obory). V současné době je v knihovně uloženo téměř 5000 svazků. Specifickou část knihovního fondu tvoří katalogy výstav. Součástí fondu jsou také česká odborná periodika (Ateliér, Umění), dále pak v neúplných řadách ročníky vázaných časopisů (Zlatá Praha, Volné směry, Světozor, Výtvarné umění, Výtvarná kultura aj.).

Služby knihovny

1. Výpůjční služba

1.1 Prezenční výpůjční služba

Veškeré výpůjčky jsou zaregistrovaným čtenářům poskytovány prezenčně ve studovně. Tato služba je bezplatná.

1.2 Meziknihovní výpůjční služba

Knihovna zajišťuje též meziknihovní výpůjční službu. Na požádání čtenáře knihovna zprostředkuje půjčení dokumentu, který není v jejím fondu. Dokument je poté k dispozici rovněž pouze pro prezenční studium. Dále získává kopie článků či statí. Tato služba nabízí čtenářům informaci, v jaké knihovně se požadovaný knihovní dokument nalézá.

2. Reprografické služby

Knihovna poskytuje kopírování dokumentů ze svého knihovního fondu. Z kopírování jsou vyloučeny knihy a časopisy ve velkoformátových vazbách. Stejně tak nejsou kopírovány bibliofilské a jiné vzácné tisky.

3. Bibliografické

Knihovna vypracovává na požádání rešerše na vybrané téma z informačních zdrojů, které jsou v knihovně k dispozici.