18/06/2021 - 26/09/2021
výstavní síň „13“

V tomto roce se Západočeská galerie v Plzni podílí na několika zahraničních projektech, ve kterých jsou prezentována díla ze sbírek. Zápůjčky do zahraničí jsou prestižní záležitostí a potvrzují kvalitu sbírkového fondu.
Západočeská galerie v Plzni nechala vytvořit repliky Plzeňské madony, které byly požehnány Mons. Tomášem Holubem, biskupem plzeňským, při slavnostní mši k otevření katedrály sv. Bartoloměje dne 6. června 2021. Při této slavnostní události promluvil ředitel galerie Mgr. Roman Musil o Plzeňské madoně a o vzniku limitované sběratelské edice 30 kusů replik.
Zveme Vás na již pravidelný čtyřdenní program pro děti s názvem Letní tvoření v galerii: VZHŮRU DO OBLAK! v termínech 20.–23. 7. 2021 vždy od 8:30 do 16:30 hodin. Přihlášky přijímáme do 6. 7. 2021.
Podívejte se, na jaké výstavy se u nás můžete těšit v tomto roce!
Turistický portál OBJEVUJPAMATKY.CZ a ASOCIACE NESTÁTNÍCH OTEVŘENÝCH PAMÁTEK, z.s připravili pro letošní sezonu nový koncept motivačního programu pro návštěvníky nestátních památek. TŘETÍ ZA POLOVIC, SEDMÁ ZDARMA, to je zjednodušeně princip tohoto programu, ve kterém se spojilo 65 památkových objektů napříč celou republikou.
Umělecká cena města Plzně 2020 v kategorii významná kulturní událost roku byla udělena za výstavu NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ. Plzeňská madona a krásný sloh. Děkujeme!
Západočeská galerie má pro vás v přednáškovém sále připravenou výstavu školního projektu GALERIE SNŮ, který vznikl ve spolupráci se ZUŠ Jagellonská v Plzni.
Projekt nové budovy ZČG a výstavu na panelech U Zvonu s názvem Cesta k nové budově Západočeské galerie v Plzni blíže představuje ve dvojici videí ředitel ZČG Roman Musil a jeden z architektů vítězného návrhu budovy Tomáš Pilař.
Vážení návštěvníci, Západočeská galerie připravila ucelenou nabídku, aby v časech pandemie zprostředkovala zájemcům o umění různorodé zážitky na základě svých sbírek, výstav a edukačních aktivit.

Západočeská galerie v Plzni získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na rekonstrukci Semlerovy rezidence.