11/09/2019 - 03/11/2019
výstavní síň „13“

Publikace vydaná ve spolupráci s londýnským nakladatelstvím Scala Arts & Heritage je součástí edice představující významná světová muzea a galerie pohledem jejich ředitelů. Nejnovější přírůstek do této edice, výběr ředitele (Director's Choice) ZČG Romana Musila, představuje v české a anglické verzi 37 významných děl uchovávaných ve sbírkách Západočeské galerie.
Soutěžní otázky plné zajímavostí ze života obou umělců si zájemci mohli vyzvednout na pokladně výstavní síně a odpovědi na ně pak zjistili při procházení výstavou. Hráli jsme o volné vstupenky do Západočeské galerie.
Západočeská galerie v Plzni zve návštěvníky na cyklus přednášek "Jedno dílo / jeden svět", v němž je každou první středu v měsíci představeno vždy jedno významné dílo ze sbírek galerie. Diváci, kteří navštíví Masné krámy, mohou kromě aktuální výstavy spatřit i jeden vybraný exponát ze sbírek galerie, umístěný ve střední lodi. V 17 hodin pak zájemcům dílo představí kurátoři galerie a seznámí je s jeho příběhem a významem.

Západočeská galerie v Plzni získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na rekonstrukci Semlerovy rezidence.

Celoroční vstupenka platí pro opakované vstupy na výstavy a další pořady (přednášky, besedy, koncerty, komentované prohlídky apod.) Západočeské galerie v Plzni konající se ve výstavní síni Masné krámy a výstavní síni „13“.