25/10/2019 - 23/02/2020
výstavní síň Masné krámy

Celoroční vstupenka platí pro opakované vstupy na výstavy a další pořady (přednášky, besedy, koncerty, komentované prohlídky apod.) Západočeské galerie v Plzni konající se ve výstavní síni Masné krámy a výstavní síni „13“.

Západočeská galerie v Plzni získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na rekonstrukci Semlerovy rezidence.

Publikace vydaná ve spolupráci s londýnským nakladatelstvím Scala Arts & Heritage je součástí edice představující významná světová muzea a galerie pohledem jejich ředitelů. Nejnovější přírůstek do této edice, výběr ředitele (Director's Choice) ZČG Romana Musila, představuje v české a anglické verzi 37 významných děl uchovávaných ve sbírkách Západočeské galerie.
Soutěžní otázky plné zajímavostí ze života obou umělců si zájemci mohli vyzvednout na pokladně výstavní síně a odpovědi na ně pak zjistili při procházení výstavou. Hráli jsme o volné vstupenky do Západočeské galerie.