Aktuální programy

S anekdotou kolem světa

27/02/2018 - 18:00
sklípek, Pražská 13

Veselý pořad plný vtipů a humorných textů z klasické literatury
Účinkuje Poetické divadlo.

Nedělní matiné Západočeského hudebního centra

04/03/2018 - 10:30
výstavní síň Masné krámy

Koncert hudebních novinek a vstupní koncert Lindy Coganové. Zazní skladby J. Slimáčka, M. Augustinové, J. Vyšaty, L. Fišera, V. B. Špírala, S. Rachmaninova.

Cestou s Pegasem

06/03/2018 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Zazní básně autorů Střediska západočeských spisovatelů inspirované cestováním.

Jedno dílo / jeden svět: nově restaurovaná socha Sv. Markéta z Chomle na Rokycansku, konec 15. století

07/03/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Řezba Sv. Markéty z Chomle, vytvořená v závěru 15. století, je příkladem kvalitní, s regionální tvorbou spojené středověké řezby ze sbírek galerie. Socha pochází z kostela zasvěceného Sv. Markétě v obci Chomle na Rokycansku. Do sbírek galerie přešla ve velmi špatném fyzickém stavu, její vzhled a původní umělecká kvalita byly silně znešvařeny neodborným novodobým restaurováním a úpravami polychromie. V posledních letech byla socha podrobena restaurátorskému průzkumu a následně prošla celkovou restaurátorskou obnovou, která de facto zničené pozdně středověké dílo navrátila do kulturního dědictví. Návštěvníci tak budou mít poprvé příležitost takto obnovenou památku obdivovat.
O uměleckém významu řezby a její restaurátorské obnově promluví PETR JINDRA.

Foto: stav před restaurováním

HERECKÁ SETKÁNÍ – cyklus setkávání s herci Divadla J. K. Tyla v Plzni

08/03/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Hlavním hostem bude herečka Bára Munzarová. Uvádí Jiří Šantora a Jiří Hlobil.

Divadelní osmičky

09/03/2018 - 18:00
přednáškový sál, Pražská 13

Ukázky z představení divadel z let 1918–1968.

Účinkuje Poetické divadlo a Lukáš Wilhelm (zpěv).

Nedělní matiné – slavné operní árie

11/03/2018 - 10:30
výstavní síň Masné krámy

Účinkuje Miriam Čížková (zpěv) a Štěpán Slavík (klavír).

Koncert ZUŠ Bedřicha Smetany

13/03/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Koncert smyčcového oddělení pod vedením paní učitelky Jany Štěchové.

Jarní pořad studentů Masarykova gymnázia

14/03/2018 - 17:30
výstavní síň Masné krámy

Uvádí Andrea Řeháčková.

Křest knihy Peggy Kýrové Stará dobrá Anglie aneb Poslední vandr

15/03/2018 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Netradiční pohled mladé cestovatelky po známých i neznámých místech v Anglii.

Nedělní matiné – kytarový recitál Barbory Rothové

18/03/2018 - 10:30
výstavní síň Masné krámy

Zazní klasické i moderní skladby, mj. skladatelů R. Dyense, L. Legnaniho, I. Albénize aj.

Za hvězd i za deště – Pátý literárně-hudební pořad z cyklu Poetická neděle v galerii

18/03/2018 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Účinkuje Poetické divadlo, Diana Řeháčková a Vojtěch Frank.

Paralely moderní hudby a výtvarného umění

20/03/2018 - 17:30
přednáškový sál, Pražská 13

Přednáší Dušan Brozman a Zdeněk Raboch.

Komentovaná prohlídka výstavy Trauma / tíseň / extáze / prázdnota

21/03/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Výstavou provází autor její koncepce Ladislav Kesner.

Komentovaná prohlídka výstavy Čas, čas, čas ... v umění 19. století

22/03/2018 - 17:00
výstavní síň „13“

Výstavou provází spoluautorka její koncepce Eva Bendová.

Představení knihy Pražská kavárna: Minulost a současnost

22/03/2018 - 18:00
přednáškový sál, Pražská 13

Knihu představí její autorka Eva Bendová.

Komentovaná prohlídka výstavy Čas, čas, čas ... v umění 19. století

28/03/2018 - 17:00
výstavní síň „13“

Výstavou provází lektorka Iveta Řežábková.

Jedno dílo / jeden svět: Jaroslav Špillar, Vodník v zimě, 1899

04/04/2018 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Dílo zahrnuté na výstavě Čas, čas, čas... v umění 19. století ředitel ZČG Roman Musil.

Komentovaná prohlídka výstavy Čas, čas, čas ... v umění 19. století

12/04/2018 - 17:00
výstavní síň „13“

Výstavou provázejí autoři její koncepce Eva Bendová a Vít Vlnas.

Komentovaná prohlídka výstavy Trauma / tíseň / extáze / prázdnota

18/04/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Výstavou provází autor její koncepce Ladislav Kesner.

Komentovaná prohlídka výstavy Čas, čas, čas ... v umění 19. století

26/04/2018 - 17:00
výstavní síň „13“

Výstavou provází lektorka Iveta Řežábková.

Jedno dílo / jeden svět: Mikoláš Aleš, Žalov, 1880

02/05/2018 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Dílo zahrnuté na výstavě Čas, čas, čas... v umění 19. století představí Ivana Jonáková.