Aktuální programy

HERECKÁ SETKÁNÍ – cyklus setkávání s herci Divadla J. K. Tyla v Plzni

13/12/2017 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Hostem pořadu je dětský pěvecký sbor Gutta. Uvádí Jiří Šantora a Jiří Hlobil.

Plzeňská revolta proti měnové reformě 1. června 1953

14/12/2017 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Přednáší PhDr. Jakub Šlouf, Ph.D. (Ústav pro studium totalitních režimů).

Doprovodný pořad k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.

Historik Jakub Šlouf představí svoji knihu Spřízněni měnou, která popisuje průběh protestů plzeňského obyvatelstva proti měnové reformě 1. června 1953. Plzeňská revolta byla největší protestní akcí v Československu 50. let. Výklad se zaměří nejen na samotné demonstrace v ulicích města, ale přiblíží posluchačům též dlouhodobější podmínky, z nichž revolta vycházela.

Kouzelné Vánoce

17/12/2017 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Vánoční pořad plný krásných melodií a laskavých adventních textů.

Účinkuje Poetické divadlo, Diana Řeháčková (zpěv) a Vojtěch Frank (klavír).

Předvánoční pohádkové představení

19/12/2017 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Účinkují žáci pěveckého oddělení ZUŠ Bedřicha Smetany pod vedením Terezy Koželuhové.

Komentovaná prohlídka výstavy „V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

20/12/2017 - 17:00
výstavní síň „13“

Výstavou provází garant projektu Aleš Mudra (Národní památkový ústav).

Vánoční koncert středověké skupiny Gutta

23/12/2017 - 16:00
Masné krámy

Zazní slavné české a evropské koledy a povídání o vánočních zvycích.

SILVESTR V GALERII

31/12/2017 - 16:00
přednáškový sál, Pražská 13

Veselý silvestrovský kabaret. Účinkuje Poetické divadlo a hosté.

Vstupenky v prodeji na pokladnách Západočeské galerie od 1. prosince.

Bratři Čapkové proti totalitě

09/01/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Přednáší Kristýna Váňová, ředitelka Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše.

Doprovodný pořad k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.

Bratři Čapkové svou tvorbou i osobním životem vyznávali demokratické a humanistické ideály. Odmítali totalitní režimy a bojovali proti nim ve svém díle. Oběma byl osudný nástup fašismu ve 30. letech, který předčasně ukončil jejich životy. Jejich dílo však přežilo a je stále aktuálnější.

Christologický cyklus ve Starém Plzenci v souvislostech eucharistického prostoru

09/01/2018 - 18:00
přednáškový sál, Pražská 13

Doprovodný program k výstavě "V oplatce jsi všecek tajně". Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře. Přednáší kurátor výstavy Petr Jindra.

Po roce 1350 byl v chóru kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci proveden technikou fresco-secco rozsáhlý christologický cyklus o 27 polích, podrobně ilustrující podstatné momenty Kristova pozemského života. Jedná se o významný zajímavý doklad obrazového vybavení středověkého liturgického prostoru, které současně přináší i některé neobvyklé motivy. Přednáška se bude zabývat nejen koncepcí cyklu a ikonografií jednotlivých scén, ale poukáže především na významové souvislosti toho narativního cyklu v liturgickém prostoru v kontextu mešního obřadu.

Komentovaná prohlídka výstavy TENKRÁT V EVROPĚ

10/01/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Výstavou provází její spoluautorka Marie Klimešová.

Co daly české země světu v oblasti kultu Božího těla

17/01/2018 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Doprovodný pořad k výstavě "V oplatce jsi všecek tajně". Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře. Přednáší garant projektu Aleš Mudra (Národní památkový ústav).

Československý exil po únoru 1948

18/01/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Přednáší Martin Nekola.

Doprovodný pořad k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.

Exil po únoru 1948 a osudy Čechů a Slováků v zahraničí, kteří usilovali o návrat svobody a demokracie do vlasti, v níž uchvátili moc komunisté, jsou nedílnou součástí našich moderních dějin. Přesto tato problematika stojí na okraji badatelského zájmu a široká veřejnost o něm má pouze kusé informace. Přednášející na základě vlastního několikaletého výzkumu v domácích i zahraničních archivech představí významné exilové organizace, osobnosti, tiskoviny a zasadí náš exil do celoevropského rámce a komplikovaného mezinárodního vývoje na přelomu čtyřicátých až padesátých let 20. století.

PhDr. Martin Nekola, Ph.D. (*1982), vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nezávislý badatel, věnuje se především nedemokratickým režimům a československému poúnorovému exilu, jeho osobnostem, organizacím a událostem. Autor více než dvou set odborných a populárně naučných článků a sedmi monografií, např. Hitlerovi satrapové (2008, Cena Miroslava Ivanova), Vyslanci hákového kříže (2011, Cena Egona Erwina Kische), Petr Zenkl: Politik a člověk (2014).

Komentovaná prohlídka výstavy „V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

24/01/2018 - 17:00
výstavní síň „13“

Výstavou provází garant projektu Aleš Mudra (Národní památkový ústav).

Komentovaná prohlídka výstavy „V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

30/01/2018 - 17:00
výstavní síň „13“

Výstavou provází její spoluautorka Helena Zápalková (Muzeum umění Olomouc).