Aktuální programy

Památníky obětí válek v Plzni a okolí - 2. díl

17/10/2017 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Druhý díl doprovodné přednášky k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953. Přednáší Stanislav Bukovský.

Po 1. světové válce byly takřka v každé obci postaveny památníky padlých. Často je doplňují sochy, na Plzeňsku především od sochařů Vojtěcha Šípa a Otakara Waltera. Po roce 1945 na většinu pomníků přibyly pamětní desky se jmény obětí 2. světové války. Jinde vznikly památníky nové. Také na fasádách některých domů jsou pamětní desky obětí z 2. světové války, hlavně z povstání 5. a 6. května 1945. Někteří hrdinové bohužel přišli o život dokonce i po válce, nejvýznamnější z nich byl v Plzni popravený generál Heliodor Píka. Většina památníků byla postavena krátce po skončení 1. a pak 2. světové války, v menší míře však vznikají až do současnosti. Některé jsou vzorně udržované, o jiných se to ale říct nedá. Na přednášce bude věnována pozornost nejen památníkům, ale i těm, jejichž jména jsou na nich uvedena.

Pan Roubíček vypravuje

20/10/2017 - 18:00
přednáškový sál, Pražská 13

Repríza pořadu, který se zaměřuje na laskavý a moudrý židovský humor
a krásné židovské písně. Účinkují Poetické divadlo a Duo Musette.

Koncert ženského pěveckého sboru Mountain Silence ze Švýcarska

21/10/2017 - 14:00
výstavní síň Masné krámy

Zazní mantrické skladby různých duchovních tradic z pera indického myslitele Sri Chinmoye s bohatým doprovodem západních a východních hudebních nástrojů.       Vstup zdarma.

Podzimní koncert

21/10/2017 - 16:00
výstavní síň Masné krámy

Koncert pěveckých sborů Rosetta ze Čkyně a Plzeňského dětského sboru.

Výtvarná dílna pro děti a rodiče: Cesty a jejich příběhy

22/10/2017 - 14:00
výstavní síň Masné krámy

Tvůrčí dílnu na motivy výstavy TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953 vede edukátorka Iveta Řežábková.

Pro děti od 6 do 15 let

Cena 60 Kč (zahrnuje výtvarný materiál)
Rezervace na rezabkova@zpc-galerie.cz, tel. 377 908 536

Srdceryvnosti

24/10/2017 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Křest knihy Evy Válkové. Uvádí Jiří Hlobil.

Paleta – Cyklus setkávání se západočeskými výtvarníky

25/10/2017 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Hosty Jiřího Šantory a Jiřího Hlobila budou Renata Drahotová a Jiří Rataj.

Svatý rváč

31/10/2017 - 18:00
přednáškový sál, Pražská 13

Hostem pořadu Poetického divadla bude Milena Štráfeldová,
která představí svůj historický román o Jeronýmu Pražském.

Jedno dílo / jeden svět: Jaroslav Věšín, Přerušená jízda, 1894

01/11/2017 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Jaroslav Věšín (1860–1915) dnes patří v českém prostředí spíše k pozapomenutým autorům, ačkoli v době svého života se těšil poměrně velké přízni veřejnosti. Nedlouho po dokončení studií namaloval obraz Počátek románu a uplatnil v něm do té doby nezvyklou folklórní tematiku. Užití národopisné složky dílo rázem dostalo na stránky periodik a bylo dobovou kritikou velmi kladně hodnoceno.
Námět dokonce inspiroval skladatele Leoše Janáčka k vytvoření stejnojmenné opery. Nedlouho poté začal Věšín pedagogicky působit v Sofii, zakrátko získal místo u dvora a do Bulharska přesídlil natrvalo.
V ZČG jsou uloženy dvě Věšínovy malby. Předmětem přednášky bude obraz Přerušená jízda, který časově odpovídá období Počátku románu. Dílo představí PETRA KOČOVÁ.

Komentovaná prohlídka výstavy TENKRÁT V EVROPĚ

07/11/2017 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Výstavou provází její spoluautorka Hana Rousová.

Vlast. Ne domov. Osudy sudetských Němců v poválečném Německu

08/11/2017 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Přednáší Miroslav Breitfelder (Katedra historie Fakulty pedagogické ZČU).

Doprovodný pořad k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.

Emil Filla v době „velikánů čumpelíkovských“

14/11/2017 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Přednáší Tomáš Winter (ředitel Ústavu dějin umění Akademie věd ČR).

Doprovodný pořad k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.

Křest knihy "Jak se žije padesátkám aneb čarodějnice neupalovat!"

20/11/2017 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Představení knihy Daniely Kovářové a Radima Uzla.

Knihu pokřtí Vlaďka Bauerová a Antonín Procházka.

Umělci ve dvou totalitách

21/11/2017 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Přednáší Marie Klimešová, spoluautorka výstavy.

Doprovodný pořad k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.

Československý film v období 1938-1953

23/11/2017 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Přednáší Jan Kastner.

Doprovodný pořad k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.

Komentovaná prohlídka výstavy TENKRÁT V EVROPĚ

26/11/2017 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Výstavou provází Iveta Řežábková.

Česká literatura v období tzv. druhé republiky do února 1948

07/12/2017 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Přednáší Jiří Staněk (Katedra českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické ZČU).

Doprovodný pořad k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.

Komentovaná prohlídka výstavy TENKRÁT V EVROPĚ

12/12/2017 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Výstavou provází Iveta Řežábková.

Plzeňská revolta proti měnové reformě 1. června 1953

14/12/2017 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Přednáší Jakub Šlouf (Ústav pro studium totalitních režimů).

Doprovodný pořad k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.

Bratři Čapkové proti totalitě

09/01/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Přednáší Kristýna Váňová, ředitelka Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše.

Doprovodný pořad k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.

Komentovaná prohlídka výstavy TENKRÁT V EVROPĚ

10/01/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Výstavou provází její spoluautorka Marie Klimešová.

Československý exil po únoru 1948

18/01/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Přednáší Martin Nekola.

Doprovodný pořad k výstavě Tenkrát v Evropě. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953.

Exil po únoru 1948 a osudy Čechů a Slováků v zahraničí, kteří usilovali o návrat svobody a demokracie do vlasti, v níž uchvátili moc komunisté, jsou nedílnou součástí našich moderních dějin. Přesto tato problematika stojí na okraji badatelského zájmu a široká veřejnost o něm má pouze kusé informace. Přednášející na základě vlastního několikaletého výzkumu v domácích i zahraničních archivech představí významné exilové organizace, osobnosti, tiskoviny a zasadí náš exil do celoevropského rámce a komplikovaného mezinárodního vývoje na přelomu čtyřicátých až padesátých let 20. století.

PhDr. Martin Nekola, Ph.D. (*1982), vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Nezávislý badatel, věnuje se především nedemokratickým režimům a československému poúnorovému exilu, jeho osobnostem, organizacím a událostem. Autor více než dvou set odborných a populárně naučných článků a sedmi monografií, např. Hitlerovi satrapové (2008, Cena Miroslava Ivanova), Vyslanci hákového kříže (2011, Cena Egona Erwina Kische), Petr Zenkl: Politik a člověk (2014).