Aktuální programy

Ženský hlas – Autorské čtení autorek Střediska západočeských spisovatelů

25/04/2017 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Účinkují Jaroslava Málková, Karla Erbová, Vlasta Špinková a Tamara Kopřivová.
Zpěv: Vlaďka Bauerová.

Setkání s hudbou

26/04/2017 - 16:30
výstavní síň Masné krámy

Účinkuje Dívčí akademický sbor Fakulty pedagogické ZČU.

Slavné náhrobky plzeňských hřbitovů

02/05/2017 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Přednáší Viktor Viktora.
Doprovodný pořad k výstavě Světla, šero a temnoty. Umění českého 19. století.

Láska v mnoha podobách aneb slavné milostné dialogy

04/05/2017 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Účinkuje divadelní soubor Sebranka pod vedením Zdislava Prince.

Noční život duše

10/05/2017 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Přednáší ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil.
Doprovodný pořad k výstavě Světla, šero a temnoty. Umění českého 19. století.

Komentovaná prohlídka výstavy SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY

11/05/2017 - 17:00
výstavní síň „13“

Výstavou provází Tereza Koželuhová.

Pan Roubíček znovu vypravuje aneb Židovské anekdoty a písně podruhé

12/05/2017 - 18:00
dvorek, Pražská 13

Pokračování pořadu zaměřeného na laskavý židovský humor a melodie.
Účinkuje Poetické divadlo a Duo Musette.

Za špatného počasí se pořad koná v přednáškovém sále.

Komentovaná prohlídka výstavy SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY

14/05/2017 - 16:00
výstavní síň „13“

Výstavou provází Tereza Koželuhová.

Komentovaná prohlídka výstavy SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY

20/05/2017 - 16:00
výstavní síň „13“

Výstavou provází Tereza Koželuhová.

Májový koncert – Koncert pěveckého oddělení ZUŠ Třemošná

25/05/2017 - 16:30
výstavní síň Masné krámy

Účinkují žáci ze tříd Zdeňky Jarošové, Věry Křížové a Martina Švimberského.
Dále účinkuje Pěvecký sbor Kvíčaly. Klavírní doprovod Jana Nováková a Eva Vimrová.

MUZEJNÍ NOC – Noc ve zlatých šedesátých

26/05/2017 - 18:00
výstavní síň Masné krámy

Obrazem, slovem, melodií i tancem do zlatých šedesátých
Muzejní noc ve stylu kabaretu inspirovaná právě probíhající výstavou Obraz a slovo
v českém
výtvarném umění 60. let.

Večerem provází Andrea Řeháčková a Jiří Hlobil.

Muzejní noc v ZČG potrvá do 23 hodin.

Během Plzeňské muzejní noci bude možné navštívit rovněž Západočeské muzeum, Galerii města Plzně, Pivovarské muzeum - Plzeňské historické podzemí a DEPO2015.

Koncert žáků ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni

28/05/2017 - 10:00
výstavní síň Masné krámy

Účinkují žáci ze tříd Ivany Bártové, Štěpánky Lopaurové, Lenky Pachnerové
a Tomáše Nárovce.

Absolventský koncert Magdaleny Huclové, žákyně ZUŠ Chrást u Plzně

28/05/2017 - 15:00
výstavní síň Masné krámy

Účinkuje žákyně ze třídy Jarmily Holátové (příčná flétna), jako host vystoupí
Anna Sterlyová.