Aktuální programy

Kabaret Svět

23/04/2019 - 18:00
výstavní síň Masné krámy

Zadáno pro Českou archivní společnost.

Setkání s hudbou

24/04/2019 - 16:30
výstavní síň Masné krámy

Účinkují studenti Katedry hudební kultury Fakulty pedagogické ZČU.

Umělec a umělectví v 19. století

24/04/2019 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Přednáší profesor Roman Prahl (Ústav pro dějiny umění FF UK).
Doprovodný pořad k výstavě Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století.

Václav Brožík, Návštěva v ateliéru, 1878-1879, Západočeská galerie v Plzni

Poetický dvorek

25/04/2019 - 17:00
dvorek, Pražská 13

Autorské čtení Střediska západočeských spisovatelů.

Komentovaná prohlídka výstavy Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století.

30/04/2019 - 17:00
výstavní síň „13“

Výstavou provází její spoluautorka Pavla Machalíková (Ústav dějin umění AV ČR).

Koncert pěveckého oddělení ZUŠ Třemošná

02/05/2019 - 17:00
Masné krámy

Herecká setkání – cyklus setkávání s umělci DJKT v Plzni

02/05/2019 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Uvádí Jiří Šantora a Jiří Hlobil.

Komentovaná prohlídka výstavy Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960

03/05/2019 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Výstavou provází její spoluautor Milan Pech (Katolická teologická fakulta UK).

Absolventský koncert ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni

05/05/2019 - 10:30
Masné krámy

Vystoupí absolventi ze tříd Ivany Bártové, Dany Suchanové, Magdy Valtové a Tomáše Nárovce.

Prvky tradiční kultury na Chodsku

07/05/2019 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Přednáší ředitel Muzea Chodska v Domažlicích Josef Nejdl:

Chodsko se jako jeden z nemnoha regionů může pyšnit systematickou dokumentací tradiční kultury již od poloviny 19. století, kdy bylo Chodsko takzvaně objeveno národu. Od té doby lze velmi přesně vysledovat, jak vypadaly původní lidové dekory např. na keramice, na lidovém oděvu, na nábytku. Objevení Chodska pro nově se formující turistický ruch, jenž se vyvíjel paralelně s identifikací českého národa, se významným způsobem podílel na formování až možná deformování původní kultury. Výtvarné umění, jež vycházelo z původní tradice, tak postupně získalo formy požadované návštěvníky regionu a tím i jistou uniformitu. Smyslem přednášky / besedy je představit posluchačům tento vývoj, jak probíhal až do dnešní doby.

Doprovodný pořad k výstavě Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960.

 

NOC LITERATURY 2019

09/05/2019 - 18:00
sklípek, Pražská 13

Netradiční čtení, v nezvyklém čase, na neobvyklém místě. Bude představeno nově vydané dílo současné evropské literatury v podání známé osobnosti.

Začátek čtení je každou půlhodinu až do 23 hodin.

 

Krajina dětství – literárně-hudební pořad

10/05/2019 - 18:00
dvorek, Pražská 13

Účinkuje Poetické divadlo, Stanislava Topinková Fořtová, Hana Spinethová a Ivana Janečková.

Nedělní matiné – Klavírní recitál Petra Falkenauera

12/05/2019 - 10:30
Masné krámy

Účinkuje student Konzervatoře Plzeň ze třídy profesorky Věry Müllerové.

Komentovaná prohlídka výstavy Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století.

14/05/2019 - 17:00
výstavní síň „13“

Výstavou provází její spoluautorka Eva Bendová.

Ženský hlas – pořad Střediska západočeských spisovatelů

14/05/2019 - 17:30
Masné krámy

Účinkují Vlaďka Bauerová, Karla Erbová, Tamara Kopřivová, Jaroslava Málková a Vlasta Špinková.

Vstupte do ateliéru umělce – Tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi

15/05/2019 - 16:00
výstavní síň „13“

Komentovaná prohlídka výstavy Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století.

21/05/2019 - 17:00
výstavní síň „13“

Výstavou provází její spoluautorka Pavla Machalíková.

Poetický dvorek – autorské čtení Střediska západočeských spisovatelů

22/05/2019 - 17:00
dvorek, Pražská 13

Uvádí Jiří Hlobil.

PLZEŇSKÁ MUZEJNÍ NOC 2019

31/05/2019 - 16:00
výstavní síň „13“, přednáškový sál a dvorek v Pražské 13, prostor U Zvonu

"Umění, umění, umění"
Komponovaný program dětských dílen, tvůrčích ateliérů, hudby, tance a filmu.
Na motivy výstavy Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století.