Aktuální programy

Od fascinace k pochybám – pořad s autorským čtením

24/04/2018 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

S Petrem Tesařem, autorem knihy Od fascinace k pochybám aneb Stručný průvodce osobnostmi filozofie si bude o místě filozofie v dnešním světě povídat Andrea Řeháčková.

Ženský hlas

24/04/2018 - 18:00
výstavní síň Masné krámy

Autorský pořad básnířek Tamary Kopřivové, Vlasty Špinkové, Jaroslavy Málkové a Karly Erbové. Zpěv Vlaďka Bauerová.

Setkání s hudbou

25/04/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Účinkuje Dívčí akademický sbor FPE ZČU a jeho hosté.

Jarní koncert 14. ZŠ

26/04/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Vystoupí pěvecký sbor ROLNIČKY, který zazpívá dětské písně, lidovky a písně z pohádek. Sbormistryně: Eva Markvartová, Denisa Siterová.
Klavírní doprovod: Markéta Kourová, Vladimíra Rušavá.

Komentovaná prohlídka výstavy Čas, čas, čas ... v umění 19. století

26/04/2018 - 17:00
výstavní síň „13“

Výstavou provází lektorka Iveta Řežábková.

Koncert akordeonového oddělení ZUŠ Bedřicha Smetany

27/04/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Vystoupí žáci pod vedením paní učitelky Věry Blaškové.

Jarní flétnový koncert ZUŠ Třemošná

28/04/2018 - 10:30
výstavní síň Masné krámy

Účinkují žáci pod vedením Lenky Kořínkové.

Nedělní matiné

29/04/2018 - 10:30
výstavní síň Masné krámy

Účinkují Jana Hoffmanová (zpěv) a Hana Bezděková (klavír).

Jedno dílo / jeden svět: Mikoláš Aleš, Žalov, 1880

02/05/2018 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Dílo zahrnuté na výstavě Čas, čas, čas... v umění 19. století představí Ivana Jonáková.

Absolventský koncert ZUŠ Sokolovská Plzeň

03/05/2018 - 18:00
výstavní síň Masné krámy

Účinkuje Agáta Pečená (klavír) a Hana Michovská (klavír). Pedagogické vedení Jana Jechová.

Absolventský koncert ZUŠ Terezie Brzkové

06/05/2018 - 10:30
výstavní síň Masné krámy

Účinkují žáci pěveckého a klavírního oddělení pod vedením Lenky Martanové, Ludmily Kotnauerové, Martiny Kofroňové, Jaroslava Bíny, Evy Horáčkové, Jana Kubeše a Dany Osvaldové.

Absolventský koncert ZUŠ Sokolovská

09/05/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Účinkují žáci smyčcového oddělení, klavírního oddělení a oddělení dechových nástrojů pod vedením Jany Lejčkové, Antonína Círa, Pavla Urválka, Milana Srba, Jaroslavy Šálkové a Jany Jechové.

Stephen Leacock – aneb humor ze zámoří

11/05/2018 - 18:00
sklípek, Pražská 13

Humoristická próza kanadského spisovatele (1869–1944). Účinkuje Poetické divadlo.

Tvůrčí dílna pro rodiče a děti: OSLAVME DEN RODINY

15/05/2018 - 16:00
výstavní síň Masné krámy

Přineste si s sebou do galerie vaše oblíbené rodinné/dětské hry a vytvořte si vlastní.
Budeme také tvořit portrét netradiční technikou a objevíme obrazy rodin, jak je namalovali umělci 20. století. Pro děti od 6 do 15 let. Vstupné pro rodinu 40 Kč.
Přihlášky do 11. 5. na rezabkova@zpc-galerie.cz nebo tel. 377 908 536.

Nejen zpěv, ale i nástroje, nejen na jihu, ale i na severu. Dynamika velkoměsta ve výtvarném umění

15/05/2018 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

2. díl přednáškového cyklu Paralely moderní hudby a výtvarného umění
Přednáší Dušan Brozman a Zdeněk Raboch.

Big bandy se stávají v klasickém období swingu zhruba od konce 20. a ve 30. letech typickým znakem nástrojového složení orchestrů. Nastává éra saxofonu. V r. 1931 pojmenoval Duke Ellington jednu ze svých kompozic názvem It Don´t Mean A Thing If It Ain´t Got That Swing. Patrně tím chtěl dát najevo, že muzika bez náležitého švihu nemá v jeho repertoáru místo. Slovo swing se postupem let stalo jedním z nejfrekventovanějších v jazzovém slovníku. Označuje nejen ducha a atmosféru velko-orchestrálních skladeb, ale i celou vývojovou etapu jazzové historie. Na vzniku a vývoji swingu se podílely rovnou měrou jak černošské, tak bělošské soubory. Poslechneme si, mimo jiné, orchestry B. Goodmana, C. Basieho, G. Millera, ale i K. Vlacha či G. Broma.
20. léta ve výtvarném umění jsou ve znamení poetizmu. V rámci české skupiny Devětsil vzniklo množství prací oslavujících romantický vztah k modernímu a spravedlivě uspořádanému světu. Karel Teige, Jindřich Štyrský a malířka Toyen tomu všemu dají dynamický a často lyrický výraz.

Duše v těle

16/05/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Přednáší ředitel ZČG Roman Musil. Doprovodný pořad k výstavě Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018.

Májový koncert ZUŠ Třemošná

17/05/2018 - 16:30
výstavní síň Masné krámy

Účinkují žáci pěveckého oddělení.

Absolventský koncert ZUŠ Terezie Brzkové

20/05/2018 - 10:30
výstavní síň Masné krámy

Účinkují žáci pod vedením Ivany Bártové, Jana Esterleho, Romana Kopeckého, Tomáše Nárovce a Dany Suchanové.

Absolventský koncert žáků klavírního oddělení ZUŠ Chrást

23/05/2018 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Účinkují žáci ze tříd Jaroslavy Šálkové a Miroslavy Komorousové.

PLZEŇSKÁ MUZEJNÍ NOC

25/05/2018 - 15:30
výstavní síň „13“ a výstavní síň Masné krámy

Tvořivě a s emocí dlouho do noci
Komponovaný program hudby, tance, divadla a tvůrčích dílen.