Aktuální programy

Autorské čtení Jana Sojky a Tomáše Kůse ze sbírek Sesuv noci a Mělké jámy

23/01/2020 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Oba autoři připomenou tvorbu též básníka Josefa Hrubého.

Milovaná i zatracovaná Barunka

24/01/2020 - 18:00
přednáškový sál, Pražská 13

Pořad o díle a životě Boženy Němcové ke 200. výročí narození významné české spisovatelky. Účinkuje Poetické divadlo.

Dopolední matiné s flétnou a akordeonem

26/01/2020 - 10:30
výstavní síň Masné krámy

Účinkují žáci ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni a ZUŠ Kdyně podvedením Ivany Bártové a Petry Křížkové.

„Sobě ke cti, umění ke slávě“ v poezii a próze

26/01/2020 - 14:00
výstavní síň Masné krámy

Ohlasy západočeských a německých spisovatelů na díla z výstavy Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960.

PALETA – cyklus setkávání se západočeskými výtvarníky

28/01/2020 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Ladislav Čáslavský, předseda Ateliéru K z Rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku, představí tvorbu ateliéru. V pořadu vystoupí i básnířka Hana Gerzanicová. Uvádějí Jiří Šantora a Jiří Hlobil.

Komentovaná prohlídka výstavy Architekt Pietro Nobile v Čechách. Neoklasicismus mezi technikou a krásou

30/01/2020 - 17:00
výstavní síň „13“

Výstavou provází autorka její koncepce Taťána Petrasová (Ústav dějin umění AV ČR).

Kapacita je omezena, nutná předchozí rezervace na pokladně výstavní síně "13" (tel. 377 908 534, denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin).

Zámek Kynžvart a jeho sbírky – přednáška

04/02/2020 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Přednáší Ondřej Cink (Národní památkový ústav – Státní zámek Kynžvart).

Doprovodný pořad k výstavě Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile (1776–1854) v Čechách.

Komentovaná prohlídka výstavy Sobě ke cti, umění ke slávě

06/02/2020 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Výstavou provází její spoluautorka Marcela Rusinko (Seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity).

Laudatio pro Plzeň – Plzeň slovem, tónem a štětcem svázaná

11/02/2020 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Uvádí Viktor Viktora a Jiří Hlobil.

Sbírková činnost v ZČG

12/02/2020 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Přednáší Jana Potužáková, ředitelka ZČG v letech 1985 až 2007. Doprovodný pořad k výstavě Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960.

Život v provizoriu

Západočeská galerie po uzavření stálé expozice v budově Západočeského muzea, její sbírkotvorná, výstavní a kulturně výchovná práce v následujícím období. Důležité zisky uměleckých děl do sbírkového fondu a další poznatky z celkové galerijní práce.

Václav Špála, Kytice, 1928, zakoupeno v prosinci 1985
(první akvizice ředitelky Jany Potužákové)

Křest knihy Peggy Kýrové Západní Evropou aneb žigulíkem za železnou oponu

13/02/2020 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Sběratelství umění na Manětínsku – stavební a mecenášské aktivity rodiny Lažanských

19/02/2020 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Přednáší Vladimír Lažanský (Zámek Chyše). Doprovodný pořad k výstavě Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960.

Přednáška se zabývá působením šlechtického rodu Lažanských z Bukové na umělecké prostředí českých zemí od 17. do 20. století. Zejména se jedná o mecenášské aktivity Marie Gabriely Lažanské (1691–1758) a Prokopa Lažanského (1798–1868) na Manětínsku, Chyšsku a Lubenecku.

Slavné operní melodie

23/02/2020 - 17:00
výstavní síň Masné krámy

Recitál Miriam Čížkové, klavírní doprovod Štěpán Slavík.
Koncert k dernisáži výstavy Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960.

Kabaret Svět – humor v české i světové literatuře

25/02/2020 - 18:00
přednáškový sál, Pražská 13

Účinkuje Poetické divadlo.

Život a doba Franka Sinatry

27/02/2020 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Přednáší Zdeněk Raboch. Z cyklu Paralely a fúze moderní hudby.

Jen o hrstce umělců můžeme zodpovědně prohlásit, že se stali mezníky v historii. V oblasti hudby 20. stol. to platí zcela určitě o Franku Sinatrovi. Zpěvákův život byl plný zvratů, ale v konečném stadiu můžeme konstatovat, že jen málokterému hudebníkovi se povedlo naplnit v pozitivním smyslu svůj život tak, jako Sinatrovi. Stal se první hvězdou, kolem níž vzniklo magické pole zbožňování hraničícího až s hysterií. Výjimečnost jeho pěveckého projevu spočívala ve spojení hlasových a technických kvalit a dokonalé schopnosti vcítit se do textu.

Na rozhraní padesátých a šedesátých let byl už Frank Sinatra zase na vrcholu slávy, zpíval lépe než kdy jindy a ani odliv mladého obecenstva k rock and rollu neohrozil jeho postavení. Od sedmdesátých let sice ohlašoval, že končí svou pěveckou kariéru, ale znovu se k ní vrátil. Pozici špičkového interpreta, který dovede technicky výtečně a s maximálním zaujetím zazpívat jazzové i populární skladby, si udržel až do konce kariéry.