Aktuální programy

ZRUŠENO: Jarní flétnový koncert žáků ZUŠ Třemošná a jejich hostů

28/03/2020 - 10:30
výstavní síň Masné krámy

Účinkují žáci ze třídy Lenky Kořínkové.

ZRUŠENO: Terapeutický aspekt volnočasových aktivit

31/03/2020 - 17:00
přednáškový sál, Pražská 13

Přednáší Vladimír Blažek.

Smysluplné využívání volného času, díky němuž může jedinec rozvíjet svůj potenciál, přináší možnost seberealizace, pocit vlastní hodnoty a životní spokojenosti. Konstrukce a rekonstrukce této oblasti hraje důležitou roli i v rámci terapie, zejména závislých pacientů nebo pacientů např. schizofrenního okruhu, kde může snižovat riziko relapsu.