ARCHy - Příběh Semlerovy rezidence

Sbírejte ARCHy – zábavné a hravé průvodce historií a architekturou Plzně. ARCHy jsou edukační listy určené pro děti od 12 let i zvídavé dospělé, kteří se chtějí zábavnou formou dozvědět více informací o architektuře, historii Plzně a Semlerově rezidenci.

ARCHy vychází každý první pátek v měsíci a je možné si je zdarma vyzvednout
v návštěvnickém centru Semlerovy rezidence, Klatovská tř. 110. Každý ARCH je plný zajímavých informací, ale také úkolů, které se vztahují k tématu konkrétního ARCHu. Zájemci mohou ARCHy sbírat a archivovat, k tomuto účelu slouží speciální desky, které je možné si zakoupit za 40 korun. Máte tak příležitost získat neocenitelnou a zároveň tvořivou pomůcku do hodin českého jazyka, dějepisu či výtvarné výchovy. A na jaká témata se můžete těšit? Urbanismus, rodina Semlerových, Adolf Loos, Heinrich Kulka a mnoho dalších.
Pokud se každý první pátek v měsíci stavíte v Semlerově rezidenci, žádný ARCH ani informace vám neunikne!