Archiv výstav

Apokalypsa

přednáškový sál „13“
24/01/2024 - 04/02/2024

Výstava Apokalypsa představuje výstupy ze školního projektu studentů Integrované střední školy živnostenské v Plzni.

Plnou parou vpřed! Lodě a plavba v českém malířství 1850-1950

výstavní síň „13“
27/10/2023 - 04/02/2024

Vnitrozemská plavba v Čechách představuje vděčné a dosud jen málo prozkoumané téma. Ve třech tematických celcích představuje výstava často známé obrazy, jejichž témata jsou poprvé věrohodně identifikována. Nechybí ani legendární parník Primátor Dittrich, jak jej zachytil Josef Šíma. 

„… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích

Masné krámy
04/10/2023 - 03/03/2024

Biblický text Zjevení sv. Jana, zvaný Apokalypsa, a s ním spojená vizuální představivost zahrnovaly již od středověku dva póly. Na jedné straně text líčí apokalyptické pohromy a zkázu světa, na straně druhé vrcholí silným tématem naděje. Apokalyptické vize tak zahrnovaly i obrazy nového světa, obnovy společnosti a útěchy pro jednotlivce. Výstava představuje tyto inspirace ve výtvarném umění a hudbě v širokém rozpětí od středověku až do současnosti.

Z Plzně kolem světa s Adolfem Loosem

Mázhaus plzeňské radnice
03/10/2023 - 20/10/2023

Výstava Z Plzně kolem světa s Adolfem Loosem navazuje v upravené podobě na původní výstavu Loos a Plzeň, která vznikla v roce 2020 ve spolupráci Českých center, města Plzně, Plzeň-TURISMUS a Západočeské galerie v Plzni.

Jerzy Nowosielski (1923–2011): Mezi aktem a ikonou

přednáškový sál „13“
08/09/2023 - 01/10/2023

Od narození jednoho z nejvýznamnějších polských umělců 20. století uplyne letos 100 let. U příležitosti tohoto výročí se jeho tvorba představuje českému publiku prostřednictvím komorní výstavy reprodukcí v Západočeské galerii v Plzni.

Eva Hubatová: Fotoinformel

přednáškový sál „13“
28/06/2023 - 20/08/2023

Retrospektivní výstava Eva Hubatová: Fotoinformel představuje průřez širokým spektrem tvorby plzeňské fotografky, výtvarnice, ilustrátorky a členky Unie výtvarných umělců Plzeň Evy Hubatové.

S časem pod kůží. Tomáš Císařovský – Bohdan Holomíček

výstavní síň „13“
14/06/2023 - 01/10/2023

Výstava fotografa Bohdana Holomíčka (1943) a malíře Tomáše Císařovského (1962) sleduje průniky dvou výrazově i generačně jinak založených výpovědních světů. Díla obou autorů totiž vykazují podobnou intuitivní citlivost k opakujícímu se řádu platnosti historických, společenských a přírodních jevů, jejichž kontrapunktem je vždy konkrétní dějová konstelace a konkrétní lidský osud.

Zlaté časy. Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

Masné krámy
05/04/2023 - 03/09/2023

Období přelomu 19. a 20. století patřilo k bouřlivým a dynamickým etapám ve vývoji výtvarného umění, které se stávalo stále důležitější součástí života v celé tehdejší Evropě i Americe. Belle époque, jak je tato doba od 90. let 19. století až do začátku první světové války zpětně označována, poskytla důležitý prostor mj. pro etablování uměleckých směrů, jakými byly symbolismus, secese a impresionismus, které záhy získaly internacionální význam.

Identita Západočeské galerie v Plzni

přednáškový sál, Pražská 13
10/03/2023 - 21/05/2023

Práce studentů MgA. ateliéru Grafického designu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Výstava představuje práce studentů MgA. ateliéru Grafického designu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, které vznikly v rámci spolupráce Západočeské galerie a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Umění předlouhého století a paměť lidské chůze

výstavní síň „13“
03/03/2023 - 21/05/2023

Výstava přináší několik sond do fenoménu lidské chůze, od procházky a výletu přes stěhování se a dobrodružné výpravy až po nucený exil. Soustřeďuje se na zpodobení chůze jednotlivce, ale sleduje i kolektivní pohyb. Ke zhlédnutí jsou malby, grafiky, fotografie, koláže, deníky i předměty spojené s chůzí městem či krajinou od předních představitelů české umělecké scény od 19.

Václav Karel: obrazy, ilustrace, pohádkový svět

přednáškový sál, Pražská 13
16/11/2022 - 29/01/2023

Výstava děl Václava Karla je uspořádána ke 120. výročí umělcova narození.  Západočeská galerie v Plzni má ve svých sbírkách několik autorových maleb a především ucelený soubor více než dvou desítek ilustrací k Erbenovým Českým pohádkám. Spolu s několika ukázkami knih tyto práce tvoří stěžejní část výstavy.

Linky komiksu

výstavní síň „13“
21/10/2022 - 29/01/2023

Zásadní součástí komiksu je kresba. Kresba, která v sekvencích tvoří příběh, obrazové vyprávění. Komiksový autor je kreslíř – kreslíř figuralista, musí zvládnout udržet výrazný styl, atmosféru příběhu v obrazovém vyprávění v řadě za sebou jdoucích obrazových sekvencích. Jaké jsou a byly kresebné možnosti výrazného českého komiksu? Jak se umělci vzájemně inspirovali? A odpovídá publikovaný a populární výsledek komiksu jejich vlastnímu kresebnému dílu?

Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)

výstavní síň Masné krámy
28/09/2022 - 05/03/2023

Výstava představuje české salonní umění v jeho evropské dimenzi, jak to mezi léty
1870–1914 bývalo běžnou praxí na tehdejších salonech.

Ukrajinský svět Marie Prymačenko

pozemek U Zvonu
23/08/2022 - 12/09/2022

Jedním z cílů ruské agrese na Ukrajinu je zničení ukrajinské kultury a národního dědictví, které svědčí o příslušnosti Ukrajiny do středovýchodní Evropy. Symbolem tohoto ničení se hned v prvních dnech války stala zkáza Vlastivědného muzea v Ivankově, jež uchovávalo díla lidové malířky a přední představitelky naivního umění Marie Prymačenko (1918-1997).

Galerie očima studentů Sutnarky

přednáškový sál, Pražská 13
20/07/2022 - 28/09/2022

Výstava představuje práce studentů ateliéru Didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, které vznikaly v průběhu letního semestru letošního roku. Bližší spolupráce Západočeské galerie v Plzni a Sutnarky byla ustanovena v prosinci 2021.  Na společných projektech začaly obě instituce pracovat hned na začátku roku 2022.

Kubišta, Pinkas, Sekal et al. Akvizice ZČG z let 2012–2021

výstavní síň „13“
22/06/2022 - 28/09/2022

Sbírkový fond Západočeské galerie v Plzni se mezi znalci těší renomé, širší veřejnosti je však prakticky nedostupný. Od svého vzniku neměla ZČG vlastní institucionální zázemí, které by zajistilo celkové potřeby galerie včetně výstavních prostor pro stálé expozice sbírek. I proto byla do výstavního programu zařazena tato výstava, která návštěvníkům představuje vybrané nejvýznamnější autory a jejich díla, jimiž galerie obohatila v posledním desetiletí své fondy.

Dílo a proměna umělecké scény

výstavní síň „13“
04/03/2022 - 29/05/2022

Výstava je připravena k 42. ročníku plzeňského mezioborového sympozia ke kultuře 19. století na téma Dílo a proměna myšlení v české společnosti 19. století.

MICHAL CIHLÁŘ / Zátiší s hozenou rukavicí

výstavní síň Masné krámy
16/02/2022 - 28/08/2022

Grafik Michal Cihlář (1960) je považován za průkopnickou osobnost českého moderního linorytu. Touto grafickou technikou se shodou šťastných náhod začal zabývat roku 1980 a brzy si uvědomil, že linoryt je navzdory své primitivní technologii skutečným rájem neomezených tvůrčích možností.

Pohled zblízka: lidé ve městě

přednáškový sál, Pražská 13
12/01/2022 - 06/02/2022

Výstavou „Pohled zblízka: Lidé ve městě“ slaví Středisko západočeských spisovatelů (SZS) a Spolek německých spisovatelek a spisovatelů, regionální skupina Východní Bavorsko (VS Ostbayern) třicáté výročí své příhraniční spolupráce.

Josef Sudek – Jakub Špaňhel: Zažít zjevení

výstavní síň „13“
22/10/2021 - 06/02/2022

Výstavu dvou významných autorů, Josefa Sudka a Jakuba Špaňhela, z nichž každý se pohybuje v jiném čase a v jiném médiu, spojuje jedno silné téma – pražská katedrála sv. Víta, místo intenzivně spjaté s dějinami naší země, místo, které spoluurčuje naši národní identitu.

To nejlepší ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

prostor U Zvonu
08/10/2021 - 28/11/2021

Víte, že umělecká sbírka Západočeské galerie v Plzni patří k nejvýznamnějším v rámci regionálních galerií v ČR? 

Cílená snaha několika generací odborných pracovníků Západočeské galerie v Plzni
i předchozích institucí vedla k tomu, že dnešní sbírka představuje jednu ze zásadních uměleckých kolekcí v zemi. Ve sbírce je uložena řada mimořádně cenných uměleckých děl, přičemž mnohá z nich patří k významným pracím z hlediska vývoje celého českého umění.

Bohumil Bimba Konečný. Nově ve sbírce Západočeské galerie

přednáškový sál, Pražská 13
30/09/2021 - 02/01/2022

Bohumil Konečný, to byl člověk, který uměl v roce třicet sedm nebo třicet osm to, co dnes v Americe umí sotva pár desítek malířů. Byl neporovnatelný s čímkoli. Tento Bohumil Konečný, zcela zapomenut a za života neuznán, byl génius, který už jen tak nebude. To, co umím, mě naučil on,“ napsal o Bohumilu Konečném jeho velký obdivovatel, malíř a ilustrátor Kája Saudek.

Aviatika v české vizuální kultuře 1783–1957

výstavní síň Masné krámy
16/07/2021 - 16/01/2022

Člověk se neustále pokouší létat. A přesto, že si při tom polámal nohy i ruce, stále zůstává ideálu létání věrný,“ napsal švýcarský malíř Paul Klee, jehož umění i život byly s létáním pevně spjaté.

Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století

výstavní síň „13“
18/06/2021 - 26/09/2021

Doprovodná výstava 41. ročníku mezioborového sympozia ke kultuře 19. století.

„NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ“. Plzeňská madona a krásný sloh

výstavní síň Masné krámy
27/11/2020 - 06/06/2021

Plzeňská madona je umělecky nejcennějším a po staletí nejuctívanějším uměleckým dílem v Plzni. Unikátní opuková socha z první poloviny osmdesátých let 14. století byla objednána německými rytíři, správci farního kostela sv. Bartoloměje v Plzni, z pražské katedrální huti pro právě dokončený chór tehdy budovaného městského kostela a od té doby je stále na svém místě.

BAOABC. Jak a proč vzniká kniha pro děti

výstavní síň „13“
16/10/2020 - 30/05/2021

Výstava připravená ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab představuje myšlenkové a tvůrčí zázemí, v němž publikace nakladatelství vznikají, poodhaluje inspirace, uvádí kmenové i zahraniční autory, odkrývá archivy, obrazové fragmenty, čili zve do nakladatelské kuchyně. Zároveň se ale dotýká obecnějšího tématu knižní kultury, způsobů, jak knihy (a zejména knihy pro děti) vznikají, věnuje pozornost jednotlivým fázím a aspektům přípravy i chybám, které v jejím průběhu mohou nastat.

Cesta k nové budově Západočeské galerie v Plzni

pozemek U Zvonu
23/09/2020 - 30/11/2020

Výstava na pozemku U Zvonu shrnující cestu k nové budově Západočeské galerie v Plzni.

PŘIHRAJ! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM

výstavní síň Masné krámy
12/05/2020 - 01/11/2020

Spolupráce je nezbytnou součástí fungování a rozvoje lidské společnosti. Obzvláště v současné době se ukazuje, že propojení mezi jednotlivci i obory přináší lepší a komplexnější řešení nejrůznějších aktuálních potřeb a problémů. Výstava studentů UMPRUM Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM dokazuje sílu sdílení a vzájemné pomoci.

Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění XIX. století

výstavní síň „13“
21/02/2020 - 27/09/2020

Výstava je připravena jako již tradiční součást festivalu Smetanovské dny na aktuálně vypsané téma Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století. Tématem jubilejního 40. ročníku sympozia je fenomén narůstání volného času v různých vrstvách populace během 19. století.

Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile (1776–1854) v Čechách

výstavní síň „13“
20/11/2019 - 09/02/2020

První výstava věnovaná tomuto architektovi a řediteli školy architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni.

Listopad 1989 v Plzni objektivem Radovana Kodery

přednáškový sál, Pražská 13
15/11/2019 - 15/12/2019

S fotopříspěvkem Tomáše Hausnera

Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960

výstavní síň Masné krámy
25/10/2019 - 23/02/2020

Výstava propojuje čtyři staletí umělecké tvorby, díla starých mistrů českého i zahraničního původu (Petr Brandl, Sebastiano Ricci, Tilman Riemenschneider) jsou na ní konfrontována s uměním 19. století a české moderny (Arnold Böcklin, Antonín Mánes, Antonín Slavíček, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka).

Studio Najbrt Basics

výstavní síň „13“
11/09/2019 - 03/11/2019

Studio Najbrt je nejznámější české grafické studio. Pod vedením Aleše Najbrta, který ho před pětadvaceti lety založil, a dnes i jeho partnerky Zuzany Lednické pravidelně zpracovává úkoly národního významu, milované festivaly i přeplněné hospody a jako nikomu jinému se mu daří budit vášně daleko za hranicemi oboru. Značka Najbrt je pop, ať už to v téhle zemi v posledních dekádách znamená cokoli.

Jiří Slíva – Kresbou ke smyslu

výstavní síň „13“
26/06/2019 - 25/08/2019

Výstava představuje známého kreslíře Jiřího Slívu z méně obvyklého úhlu pohledu: soustředí se na výtvarnou stránku jeho tvorby, na aspekty související s výtvarným uměním. K tomu odkazuje i název výstavy Kresbou ke smyslu, tedy jak ke kreslířskému mistrovství Jiřího Slívy, tak ke smyslu – významu, jakož i ke smyslům – orgánům, kterými vnímáme okolní svět.

KUBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace

výstavní síň Masné krámy
07/06/2019 - 29/09/2019

Výstava ukazuje komplikovaný umělecký a osobní vztah dvou hlavních představitelů českého moderního umění a „českého kubismu“ Bohumila Kubišty a Emila Filly.

Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století

výstavní síň „13“
20/03/2019 - 09/06/2019

Velkým tématem moderního umění se po roce 1800 stal sám umělec: jeho profese, postavení ve společnosti i budování jeho sebevědomí před uměleckou kritikou či anonymními diváky. Utváření moderního umělectví zásadně ovlivnila nově zavedená veřejná prezentace děl na uměleckých výstavách, ale také reflexe tradičního i aktuálního uměleckého školení.

Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960

výstavní síň Masné krámy
01/03/2019 - 12/05/2019

Pod pojmem lidová kultura si lze představit relativně nesourodou směsici nejrůznějších projevů. Výstava vůbec poprvé kriticky sleduje jejich vztah k výtvarnému umění v českých zemích od počátku 19. století až po polovinu 20. století. Akcent klade na kulturu venkovského lidu, která sehrála v českém umění mnohem zásadnější roli než lidová kultura městského prostředí.

Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938

výstavní síň „13“
21/11/2018 - 03/03/2019

Plzeň nebývá, kromě několika jednotlivostí, vnímána jako město pozoruhodné z hlediska architektonického vývoje v nové době. Tato skutečnost však nevychází z nedostatku pozoruhodných návrhů a realizací, ale spíše z neznalosti, destrukčních zásahů druhé poloviny 20. století a přetrvávajícího důrazu historiků na avantgardní koncepty.

Miroslav Horníček: Koláže

přednáškový sál Pražská 13
16/11/2018 - 30/12/2018

Koláže jsou na výstavu zapůjčeny ze sbírek majitelů, sběratelů odkazu Miroslava Horníčka. Jedná se asi o 25 koláží z raného a pozdního období autorovy tvorby.
Miroslav Horníček byl přítelem Jiřího Koláře, považoval se za žáka tohoto vynikajícího výtvarníka a básníka.

Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860–1890

výstavní síň Masné krámy
10/10/2018 - 27/01/2019

Záměrem výstavy je představit hlavní centra krajinářského školení, která měla vliv na zobrazování přírody a naturalistických motivů. Po vzoru barbizonské školy se v druhé polovině 19. století uvolňuje přístup k ztvárnění přírody. Postupně dochází k reformování anebo znovuzavedení oboru krajinomalby i na akademiích výtvarného umění.

Rok 1918 a umění v Plzni. Čsl. samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914–1938

výstavní síň „13“
07/09/2018 - 04/11/2018

Vznik Československa 28. října 1918 představoval pro regionální umělecký život silný podnět. Demokratický étos samostatné republiky vyzýval k emancipaci regionální kultury, kterou centralistický, hierarchizovaný kulturní model monarchie přehlížel.

Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu

výstavní síň Masné krámy
20/06/2018 - 16/09/2018

Pražské jaro, invaze a začátek normalizace ve výtvarném umění
Rok 1968 je rokem kulminace jak tzv. obrodného procesu v československé společnosti, tedy snah o jeho demokratizaci a postupné vyvázání se z vlivu Sovětského svazu. Toto období je známé jako Pražské jaro — tedy tzv. obrodný proces, který měl demokratizovat jak vládnoucí Komunistickou stranu Československa, tak rozhodovací procesy v celé společnosti.

PODTRŽENO… Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba

výstavní síň „13“
25/05/2018 - 26/08/2018

Luboš Drtina patří k autorům, kteří významně ovlivnili užitou grafiku. Jeho precizní a výrazově nezaměnitelné knižní, časopisecké a jiné grafické úpravy citlivě reflektují literární hodnotu upravovaných titulů (viz autorova bibliofilská edice, v níž vychází především poezie), a současně vycházejí z osobitého názoru formovaného vlastní volnou tvorbou a autorskými knihami.

Čas, čas, čas ... v umění 19. století

výstavní síň „13“
23/02/2018 - 06/05/2018

Výstava vznikla v souvislosti s mezioborovým sympoziem konaným tradičně v Plzni.  Název jeho 38. ročníku zní: "Pochopit vteřinu. Čas v kultuře 19. století". Výstava ukazuje několik podstatných kapitol této obsáhlé a zásadní problematiky lidského vnímání a zobrazování, které se právě v 19. století radikálně měnilo.

Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018

výstavní síň Masné krámy
16/02/2018 - 27/05/2018

Výstava se pokouší mapovat proměnu expresivních struktur lidského těla v umění v posledních 120 letech. Idea výstavy se opírá o pojem „formulí patosu“, jímž Aby Warburg označoval umělecké reprezentace vypjatých emocionálních stavů. Termín však lze použít obecněji k postižení výrazového repertoáru (zobrazeného) lidského těla.

„V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

výstavní síň „13“
20/10/2017 - 04/02/2018

Eucharistie je jedna ze základních součástí křesťanského kultu, při kterém se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína a chleba a vzdávají se díky za spasení. Díky výjimečnému a zásadnímu postavení v křesťanském životě eucharistie byla a je bohatou inspirací pro výtvarné umění. Výstava představí rozmanité podoby eucharistické úcty ve vizuální kultuře od čtrnáctého do dvacátého století.

TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953

výstavní síň Masné krámy
22/09/2017 - 21/01/2018

Čtyřicátá léta – až apokalyptické období dvou totalit a války, doba nesvobody a neustálého nebezpečí, statisíce uprchlíků proudících napříč Evropou i mimo ni a přitom je nikde nikdo nechce, miliony odvlečených a zavražděných. A umění? Jediné místo skutečné tvůrčí svobody zůstává v umělci samotném, v jeho touhách i zlobě.

Otto Gutfreund – sochař

výstavní síň „13“
23/06/2017 - 17/09/2017

Sochař Otto Gutfreund (1889-1927) patří k nejvýznamnějším evropským umělcům první třetiny 20. století. Jeho tvorba se dělí na dvě etapy, jež se liší formálními principy i společenským ohlasem. První spadá do desátých let 20. století, kdy řešil na základě principů kubismu nové prostorové utváření sochy. Druhá, civilistní etapa se řadí k moderním realismům dvacátých let a oproti individualistické moderně předválečného období se rozrůstá o veřejné zakázky.

Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let

výstavní síň Masné krámy
24/05/2017 - 27/08/2017

Výstava představuje projevy českého výtvarného umění šedesátých let, které se programově věnují vztahu obrazu a slova. Navazují na experimentální postupy v umění, na druhé straně reagují i na tehdy pociťovanou vyprázdněnost jazyka.

SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY. Umění českého 19. století

výstavní síň „13“
24/02/2017 - 21/05/2017

Výstava je součástí programu k aktuálnímu tématu 37. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, letošní téma vědeckého sympozia je „Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století“.

INTERIÉRY DUŠE. Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur

výstavní síň Masné krámy
01/02/2017 - 30/04/2017

Výstava prezentuje aktuální umělecká díla českých výtvarných umělců mladší a střední generace reagujících na unikátní bytové interiérové realizace Adolfa Loose v Plzni.

ZMIZELÁ PLZEŇ

výstavní síň „13“
04/11/2016 - 09/02/2017

Na historických obrazech ze sbírek Západočeské galerie, na fotografiích, v modelech a řadě dokumentů výstava připomíná stavby i celé části města, které zanikly nebo doznaly podstatných změn.

Kronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880–1934)

výstavní síň Masné krámy
12/10/2016 - 08/01/2017

První retrospektivní výstava plzeňského rodáka, významného autora meziválečné doby

Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění Olomouc

výstavní síň „13“
15/06/2016 - 16/10/2016

Jak se měnila kniha s nástupem secese, symbolismu, surrealismu nebo funkcionalismu i v 2. polovině 20. století a jak se z ní stalo svébytné umělecké dílo? Prostřednictvím více než tří set exponátů nabízí výstava procházku historií knižní kultury ve 20. století.

Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918–1938)

výstavní síň Masné krámy
27/04/2016 - 18/09/2016

Kolekce meziválečného umění tvoří jednu z nejvýznamnějších součástí sbírek Západočeské galerie v Plzni. Výstava představuje na téměř osmdesáti exponátech (obrazy, plastiky, kresby) výtvarná díla dvacátých a třicátých let vytvořená předními českými umělci.

Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století

výstavní síň „13“
26/02/2016 - 22/05/2016

Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 36. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, tentokrát na téma Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě.

VZNEŠENOST & ZBOŽNOST. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

výstavní síň Masné krámy
28/10/2015 - 20/03/2016

Mimořádná výstava připravená v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 je prvním uceleným pohledem na výtvarné umění, jež vznikalo v rámci historických hranic Plzeňského kraje od počátku 17. do druhé poloviny 18. století.

HANUŠ ZÁPAL (1885–1964). Architekt Plzeňska

výstavní síň „13“
07/10/2015 - 07/02/2016

První monografická výstava nejvýznamnějšího architekta Plzně ve 20. století

Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a „jiné“ umění

výstavní síň „13“
10/06/2015 - 13/09/2015

Výstava sleduje prostřednictvím konfrontací širokou inspirační základnu, z níž kubističtí architekti, sochaři a malíři čerpali myšlenkové a tvůrčí podněty. Šlo o nejrůznější projevy evropských i mimoevropských kultur z odlišných časových období: od starověku přes středověk a novověk až k modernímu francouzskému umění.

Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů

výstavní síň Masné krámy
06/05/2015 - 20/09/2015

Výstava, připravená jako jedna z hlavních součástí programu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, je jedinečnou možností znovu objevit život a dílo výjimečného plzeňského rodáka, který se proslavil na druhém konci světa. Gottfried Lindauer je autor s pozoruhodným životním osudem, který ovšem až dosud čekal na plnohodnotné zhodnocení svého díla, neboť mu do dnešních dnů nebyla věnována souhrnná retrospektivní výstava, ani publikace.

Riziko loajálnosti: rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století

výstavní síň „13“
18/02/2015 - 17/05/2015

Výstava byla připravena k programu 35. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, tentokrát na téma Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století.

MNICHOV – ZÁŘÍCÍ METROPOLE UMĚNÍ 1870–1918

výstavní síň Masné krámy
28/01/2015 - 06/04/2015

Výstava je jedním z hlavních projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Na výstavě jsou zastoupeni umělci představující slavnou malířskou mnichovskou školu, mnichovský Jugendstil a avantgardní hnutí skupiny Der Blaue Reiter.

JOSEF VÁCHAL. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal

výstavní síň Masné krámy
15/10/2014 - 01/01/2015

V roce 2014 uplyne 130 let od narození všestranného umělce Josefa Váchala (1884-1969). Originální tvůrce pohybující se mezi styly a žánry zasvětil svoji práci především knižní tvorbě, která bude těžištěm výstavy. Doplněna bude Váchalovou volnou tvorbou, která s úpravou knih úzce souvisela (obrazy, kresbami, volnými grafickými listy).

KARIKATURA A JEJÍ PŘÍBUZNÍ. Kreslíři a společnost v Čechách 19. století

výstavní síň „13“
08/10/2014 - 18/01/2015

Výstava – první tohoto druhu u nás – předvádí v promyšleném výběru bohatství karikatury a další s ní souvisící tvorby od konce 18. do začátku 20. století. Zveřejňuje pozoruhodné, často dosud nepublikované artefakty z řady předních veřejných i soukromých sbírek a připomíná rovněž mistrovská díla v dobových ilustrovaných časopisech.

Sekal a Japonsko

výstavní síň Masné krámy
27/06/2014 - 21/09/2014

Výstava je zaměřena na pozoruhodný vztah mezi tvorbou Zbyňka Sekala (1923–1998) a vizuální estetikou tradiční japonské kultury včetně její specifické citlivosti k přírodnímu materiálu. Umělec měl v posledním desetiletí svého života dvakrát příležitost navštívit Japonsko (1989, 1997) a nalezl v něm hluboké souznění se svou tvorbou.

Orbis pictus Františka Kupky. Od symbolismu k reportáži

výstavní síň „13“
30/05/2014 - 07/09/2014

Výstava se zaměří na počáteční období tvorby Františka Kupky (1871-1957), kdy se po přesídlení do Paříže věnoval především  grafickému dílu, ilustrátorské práci, přispíval svými kresbami do ilustrovaných  revuí a satirických časopisů.  Zmíněné období bude představeno prostřednictvím známých i méně známých prací pocházejících z českých a francouzských sbírek, stejně jako prostřednictvím různých médií od malířských děl přes kresbu, grafiku k samotným časopiseckým či knižním pu

ZE STŘEDU VEN – UMĚNÍ REGIONŮ 1985-2010

výstavní síň Masné krámy
02/04/2014 - 08/06/2014

Výstava hledá odpovědi na řadu otázek spojených s procesem decentralizace české umělecké scény a rozvojem nových uměleckých center. Výstava mapuje vývoj regionálních uměleckých scén v časovém rozmezí 1980–2010. Zvolena byla tato centra: České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín. Na výstavě je představena tvorba třiceti tří umělců.

NA OKRAJI DAVU. Umění a sociální otázka v 19. století

výstavní síň „13“
21/02/2014 - 04/05/2014

Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 34. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, letos na téma Útisk – charita – vyloučení. Sociální 19. století.

OBRAZY KRÁSY A SPÁSY. Gotika v jihozápadních Čechách

výstavní síň Masné krámy
27/11/2013 - 23/02/2014

Jihozápadní oblast Čech, v níž se rozkládá pohoří Šumavy, získala svými přírodními podmínkami, kulturními dějinami, prolínáním českého a německého osídlení i donátorskou činností šlechtických rodů a měst svébytný charakter. Výstava představuje středověkou tvář českého jihozápadu, jehož umělecká produkce je specifická ikonografií i stylem.

LESK, BARVY A ILUZE. Architektura Plzně v 60. letech

výstavní síň „13“
20/11/2013 - 09/02/2014

Ve druhé polovině padesátých let 20. století československá architektura prošla dramatickými proměnami od uměle vnucovaného socialistického realismu zpět k moderním architektonickým trendům, reflektujícím světový vývoj včetně ohlasů výstavy, konané v roce 1958 v Bruselu. Plzeň v té době nepatřila k centrům, která by přímo udávala směr v československé architektuře, přesto zde vznikla celá řada zajímavých projektů i realizací.

MIKOLÁŠ ALEŠ V PLZNI

výstavní síň Masné krámy
30/08/2013 - 03/11/2013

K cenným architektonickým památkám města Plzně patří několik domů vyzdobených podle návrhů Mikoláše Alše. V letech 1892 až 1903 vytvořil množství kartonů pro sgrafita a fresky na fasády činžovních a soukromých domů ve stylu české renesance, ve většině případů navrhovaných stavebním podnikatelem architektem Rudolfem Štechem. Na jeho pozvání sem Aleš přijel, a následně s ním navázal na několik let stálou spolupráci.

ČASOVÝ OPTIMISTA. ROBERT V. NOVÁK knihy/plakáty/fotografie/záznamníky/ marginálie/kresby/scénografie/…

výstavní síň „13“
28/08/2013 - 28/10/2013

Grafické dílo Roberta V. Nováka (*1962) reprezentuje špičkový příklad české knižní grafiky v její porevoluční historii, jejíž vývoj významně formovalo. Knihy, katalogy a plakáty, které Robert V. Novák v posledních dvaceti letech upravil, získaly řadu ocenění (Nejkrásnější kniha roku, Czech Grand Design, Český lev). Přesto neexistuje soupis jeho tvorby. Výstavu Časový optimista lze vnímat jako ohlédnutí za dosavadní prací Roberta V. Nováka.

Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl. České umění 1903–1943 ze sbírek Národní galerie v Praze

výstavní síň Masné krámy
24/05/2013 - 18/08/2013

Výstava představuje hlavní směry a proudy, které utvářely podobu českého umění prvních čtyř desetiletí 20. století. Soustředí se na ty osobnosti, jejichž tvorba přesáhla hranice domácího regionu a zapsala se do dějin evropského a v některých případech i světového výtvarného umění. Výstava je členěna do 3 kapitol, samostatná část je věnována tvorbě Františka Kupky a naznačuje jeho promyšlenou cestu k nefigurativnímu umění.

LUDMILA PADRTOVÁ / GESTO, POHYB, BARVA. DÍLO 1951-2013

výstavní síň „13“
17/05/2013 - 11/08/2013

Malířku a kreslířku Ludmilu Padrtovou (*1931) lze právem považovat za první dámu české poválečné lyrické abstrakce. Její pozoruhodná tvorba však upadla do zapomnění a byla znovu objevena až v roce 1996 Jiřím Valochem. Od té doby proběhlo několik jejích samostatných výstav a její tehdy uzavřené dílo z let 1951–1961 se stalo téměř legendárním, neboť vedle Vladimíra Boudníka byla Padrtová pionýrkou české varianty tzv. informelu.

SVĚT CHCE BÝT KLAMÁN. Mystifikace a fikce v umění 19. století

výstavní síň „13“
12/02/2013 - 05/05/2013

Výstava je další z řady výstav, které od roku 2009 pravidelně pořádá Západočeská galerie v Plzni ke každoročním mezioborovému sympoziu k problematice 19. století, jež se koná v rámci festivalu Smetanovské dny v Plzni. Tématem letošního 33. ročníku sympozia jsou Historické fikce a mystifikace v kultuře českých zemí 19. století.

PALMY NA VLTAVĚ. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950

výstavní síň Masné krámy
30/01/2013 - 28/04/2013

Výstava se soustředí na vlivy původních mimoevropských kultur Ameriky, Afriky a Oceánie na české výtvarné umění v letech 1850–1950. Na základě využití nových metodologických přístupů a dosud málo známého materiálu ukáže povahu primitivistického diskursu u českých umělců, teoretiků i cestovatelů. Zvýšenou pozornost bude klást na konkrétní výtvarná díla se vztahem k tzv. etnickému, „kmenovému“ umění.

“I kdyby na zemi nebylo ticha…“ Zimní motivy ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

výstavní síň „13“
14/12/2012 - 03/02/2013

Výstava zahájená v adventním období představuje veřejnosti díla ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, v nichž je zpracováno téma zimní krajiny a zimního období jak s tradičními atributy, které jsou s tímto časem spojeny, tak i v podobě méně obvyklé. Převážná část prací pochází z období 19. a první poloviny 20. století. Řada obrazů a kreseb ze sbírek ZČG je zde vystavena vůbec poprvé. Vystavena jsou např.

RYTMY + POHYB + SVĚTLO. Impulsy futurismu v českém umění

výstavní síň Masné krámy
18/10/2012 - 13/01/2013

Nejvýznamnější výstava připravená Západočeskou galerií v Plzni v roce 2012 představuje reprezentativní výběr českého umění první třetiny dvacátého století s tematickým zaměřením na zachycení a evokaci pohybu, rychlosti a dynamiky. Toto téma se v návaznosti na rostoucí dynamiku moderního života dostalo do popředí zájmu především u italských futuristů, od nichž se buď přímo, nebo zprostředkovaně rozšířilo i do českého moderního umění.

Josef Hodek a Josef Váchal. Žák a jeho mistr

výstavní síň „13“
05/09/2012 - 02/12/2012

Výstava plzeňského grafika a malíře Josefa Hodka a jeho „mistra“ Josefa Váchala, u něhož se roku 1912 začal učit technice dřevorytu a s nímž se pak celý život přátelil, představuje díla obou umělců z oblasti grafiky, malby, knižní ilustrace, bibliofilie a exlibris.

VIKTOR KARLÍK: PODZEMNÍ PRÁCE / UNDERGROUND WORK (osmdesátá léta / the eighties)

výstavní síň „13“
16/05/2012 - 19/08/2012

Viktor Karlík je považován za nejvýznamnějšího výtvarníka tzv. druhé generace českého undergroundu, přesto právě tu část jeho díla, která vznikala v poslední dekádě před pádem totalitního režimu v Čechách, představila širší veřejnosti soustavněji teprve výstava Podzemní práce / Underground Work a s ní související stejnojmenná kniha.

ZAČÁTEK STOLETÍ. České umění prvního desetiletí 21. století

výstavní síň Masné krámy
04/05/2012 - 05/08/2012

Výstava Začátek století je reprezentativním obrazem českého vizuálního umění prvního desetiletí 21. století a odkrývá jeho nejpodstatnější prvky, na než dnes kontinuálně navazuje nejmladší generace českých umělců a umělkyň. Je založena na prozkoumávání nedávné minulosti. Souborně představuje především díla, která vyprovokovala dobovou diskusi či významně posunula diskurz současného výtvarného umění.

ČLOVĚK A STROJ. Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století

výstavní síň „13“
24/02/2012 - 06/05/2012

Výstava byla připravena k programu 32. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, tentokrát na téma Člověk a stroj v české kultuře 19. století.

SIAL (Sdružení inženýrů a architektů Liberec)

výstavní síň Masné krámy
20/01/2012 - 15/04/2012

Televizní vysílač na Ještědu, pražský obchodní dům Máj nebo obchodní dům Ještěd v Liberci. Stavby, bez kterých si nelze představit dějiny české architektury a které mají významné místo i v dějinách architektury světové. Pod všemi jsou podepsáni členové ateliéru Sial - Sdružení architektů a inženýrů Liberec. Výstava připomíná zásadní význam Sialu pro domácí stavební umění 20. století.

LOOS – PLZEŇ – SOUVISLOSTI

výstavní síň „13“
09/11/2011 - 12/02/2012

Ve výstavních síních Západočeská galerie v Plzni se v závěru letošního a na počátku příštího roku konají dvě výstavy, připomínající architekta Adolfa Loose. V Masných krámech probíhá od 12. října 2011 do 8. ledna 2012 repríza výstavy, připravené Muzeem hlavního města Prahy, ADOLF LOOS - DÍLO V ČESKÝCH ZEMÍCH. Ve výstavní síni „13“ se uskuteční samostatná výstava k tématu, kterou pod názvem LOOS – PLZEŇ – SOUVISLOSTI připravila Západočeská galerie v Plzni.

Adolf Loos – dílo v českých zemích

výstavní síň Masné krámy
12/10/2011 - 08/01/2012

Výstava představuje veřejnosti obsáhlé dílo Adolfa Loose vzniklé v období od roku 1900 do roku 1933 v českých zemích. Po více než dvaceti letech, jež uplynuly od publikování poslední významnější studie o aktivitách rakouského architekta a brněnského rodáka, je tato výstava  komplexní prezentací tohoto díla, doplněnou současně o nejnovější poznatky.

Hodek, Kars, Max et al. Akvizice ZČG z let 2008–2011

výstavní síň „13“
05/08/2011 - 23/10/2011

Výstava představuje veřejnosti výběr z přírůstků, které galerie do svých sbírek získala za uplynulé období tří a půl let.

Věci umění, věci doby / Skupina 42

výstavní síň Masné krámy
07/06/2011 - 18/09/2011

Průzkum rozsáhlé soukromé sbírky MUDr. Jana Vykoukala nabídl novou příležitost zabývat se proslulým fenoménem českého moderního umění, Skupinou 42.  Reprezentativní kolekce prací zahrnuje všechna tehdejší média, obrazy, kresby, grafiku, fotografii i plastiku.

Madame Gali: Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880–1951)

výstavní síň „13“
25/05/2011 - 24/07/2011

Marie Galimberti-Provázková patří k řadě českých moderních umělkyň, jejichž dílo je dnes v podstatě zapomenuto. Tato rodačka z Jindřichova Hradce přitom od konce první světové války zajímavým způsobem rozvíjela expresionistickou malbu a dobová umělecká kritika jí věnovala poměrně slušnou pozornost.

Gabriel von Max (1840–1915)

výstavní síň „13“
25/02/2011 - 08/05/2011

Výstava představuje první monografickou výstavu Gabriela von Max v Čechách. Je završením tříletého výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR a výsledkem vzájemné spolupráce řešitelského týmu projektu a Západočeské galerie v Plzni se Städtische Galerie im Lenbachhaus v Mnichově.

Ach! Italia, cara mia! Umělci z Čech XIX. století a Itálie

výstavní síň Masné krámy
25/02/2011 - 22/05/2011

Výstava byla připravena k programu 31. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, tentokrát na téma Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století.

Vladislav Mirvald / Retrospektiva

výstavní síň Masné krámy
15/10/2010 - 16/01/2011

Vladislav Mirvald (1921–2003) dosud patřil k nedostatečně zhodnoceným osobnostem českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. Je známý především jako významný představitel české geometrické abstrakce. Jeho rozsáhlé dílo je však daleko rozmanitější a různorodější. Retrospektivní výstava v ZČG podrobně mapuje jednotlivé etapy Mirvaldovy tvorby na poli malby a kresby. Představuje i jeho experimenty s fotografií a kolážemi.

Josef Bolf / Ivan Pinkava. Ještě místo – pustá zem

výstavní síň „13“
06/10/2010 - 06/02/2011

Výstava Ještě místo – pustá zem představuje dva autory, jejichž dílo prolínají společné rysy. Oba se koncentrují na postižení základních momentů lidské zkušenosti. Základní roli zde hrají otázky zrození, zraňování a smrti. Jejich význam pro vývoj a formování vědomí je podržen a rozvinut do mnoha situačních rovin a obsahových faset. U každého z umělců je téma vyvíjeno v jiném výrazovém médiu.

Karel Teige / Zbyněk Baladrán: Asymetrická harmonie

výstavní síň „13“
04/06/2010 - 19/09/2010

Výstava, zpracovaná v autorské instalaci Zbyňka Baladrána, se soustředí na rozsáhlou typografickou práci Karla Teigeho, jedné z nejvýznamnějších postav české kultury 20. století.

Umění českého západu. Sdružení západočeských výtvarných umělců 1925-1951

výstavní síň Masné krámy
24/04/2010 - 26/09/2010

Výstava podrobně mapuje historii výtvarné kultury a tvorby v Plzni v 1. polovině 20. století. Přestože důraz je kladen na období trvání Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni (S.Z.V.U) v letech 1925–1951, projekt ukazuje i historické formování výtvarného a kulturního života v Plzni, které vedlo k jeho vzniku.

Miloš Šejn / Býti krajinou

výstavní síň Masné krámy
25/03/2010 - 06/06/2010

Výstava Miloše Šejna s názvem Býti krajinoupředstavuje zajímavou sondu do autorova celoživotního díla. Miloš Šejn je znám jako umělec, který pracuje s mediem obrazu, fotografie, videa, instalace, ale především jako autor, který vyvinul specifický způsob akční dotekové kresby přírodními pigmenty. Záměrem výstavy je poukázat na tělesné prožívání přírody a krajiny, což je příznačným, určujícím rysem tvorby tohoto umělce od samých jejích počátků.

Vražedná realita. Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800―1914

výstavní síň „13“
18/01/2010 - 16/05/2010

Výstava připravená ve spolupráci s Ústavem dějin umění AV ČR a Národní galerií v Praze se váže k aktuálnímu tématu 30. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století v českých zemích, konanému v rámci Smetanovských dnů.

Martin Salcman (1896 – 1979)

výstavní síň Masné krámy
15/12/2009 - 14/03/2010

Souborná výstava děl malíře, pedagoga a dlouholetého člena Umělecké besedy Martina Salcmana (1896–1979) představuje neprávem opomíjeného umělce, který svým výjimečným projevem a osobitým pedagogickým působením bezprostředně ovlivnil hned několik poválečných generací českých výtvarníků.

Jan Autengruber

výstavní síň Masné krámy
08/10/2009 - 29/11/2009

Dílo pacovského rodáka Jana Autengrubera (1887–1920) mělo zvláštní osudy. Během působení v Německu se malíř stal známým a oslavovaným. Jeho obrazy byly zasílány na řadu přehlídek německého moderního umění. Recenze nezřídka nešetřily chválou o mladém malíři, který se školil v Mnichově v letech 1906–07. Dvakrát mu byla udělena cena Akademie.

Kubismus 1910—1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni

výstavní síň „13“
08/10/2009 - 31/01/2010

Koncepce výstavy omezuje výběr děl z vynikajícího souboru kubistického umění ve sbírkách Západočeské galerie obdobím mezi rokem 1910, kdy v českém prostředí vznikají první protokubistická a kubistická díla, až rokem 1925, kdy se tvůrčí perioda autentického kubismu chýlí k závěru.

Svatopluk Klimeš: Evropanky

výstavní síň „13“
07/05/2009 - 05/07/2009

Cyklus Evropanky je jedinečný celek podobizen, nesoucí poselství příběhů dívek a žen, které prožívá spolu s nimi napříč Evropou – územím bez hranic. Charakteristickým a trvalým rysem tvorby Svatopluka Klimeše je práce s ohněm v podobě plamene, dýmu, popela a stop, které zanechává na papíře, plátně či jiných hořlavých materiálech.

ŠUMAVA / Alfred Kubin – Josef Váchal

výstavní síň Masné krámy
06/05/2009 - 26/07/2009

Výstava představuje tvorbu dvou významných osobností výtvarného umění: rakouského grafika, spisovatele a ilustrátora Alfreda Kubina (1877–1959) a českého malíře, grafika, dřevorytce a spisovatele Josefa Váchala (1884–1969).

Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století

výstavní síň „13“
17/02/2009 - 26/04/2009

Výstavou Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století obnovuje Západočeská galerie v Plzni bezprostřední spolupráci s mezioborovým sympoziem na téma kultury a společnosti 19. století, které se tradičně koná v rámci Smetanovských dnů v Plzni. Výstava připravená z iniciativy Západočeské galerie ve spolupráci s organizátory sympozia tematicky a metodicky rozšiřuje jeho odbornou činnost a současně ji otevírá širší veřejnosti.