Projekt IROP

Západočeská galerie v Plzni získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na rekonstrukci Semlerovy rezidence.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001686

Projekt Adolf Loos a Plzeň / Byt rodiny Oskara Semlera
je spolufinancován Evropskou unií

Projekt představuje další etapu rekonstrukce domu s bytem O. Semlera na expozici, centrum studia architektury, prostory pro výstavy, depozitář a vzdělávací a kulturní aktivity. Zahrnuje dokončení podstatné části instalací v objektu, vytvoření návštěvnického centra, prostoru pro edukační činnost, zázemí badatelského centra a restaurování nepřístupného posledního podlaží bytového interiéru. Současně by měla proběhnout oprava části fasád a výstavba výtahu pro zajištění bezbariérového přístupu.
Cílem projektu je definitivní záchrana, obnova a zpřístupnění mimořádné kulturní památky v plánovaném rozsahu. V bytovém interiéru, jemuž bylo v poslední době navráceno původní prostorové řešení, bude pokračovat restaurování dochovaných prvků a obnova podstatných prvků nedochovaných. Bytový interiér by měl být zpřístupněn veřejnosti v celém rozsahu s tím, že příležitostně by se zde kromě prohlídek konaly i další kulturní akce. V rámci interiéru se předpokládá také rozšíření stávající provizorní expozice s několika náměty. Zejména by zde měla být prezentována práce Adolfa Loose v Plzni, názorně vysvětlena problematika prostorového konceptu bytů, přiblížena role architektů-spolupracovníků. Zvláštní pozornost by měla být věnována rodině Oskara Semlera.
Na projekt byla podána žádost do Integrovaného regionálního operačního programu, 21. Výzva IROP - MUZEA - SC 3.1