Edukační programy

k výstavě Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století

"Umění v noci každý ocení"

Komponovaný program dětských dílen, tvůrčích ateliérů, hudby, tance a filmu.

Na motivy výstavy Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století.

 

Brožura neformálního vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Kombinovaný program s dílnou pro všechny typy škol