Edukační programy

Dílny pro děti 7 - 15 let. Tvořit se bude na různých místech galerie nejen ve výstavních síních, ale i na dvorku, ve sklepě, na chodbě.

k výstavě Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století

Brožura neformálního vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Kombinovaný program s dílnou pro všechny typy škol