Edukační programy

K výstavě Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a výtvarné umění v Československu

K výstavě Podtrženo. Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba

Edukační program pro školy se zaměřením na 60. a 70. léta 20. století

Celodenní prázdninová dílna 1. 8. 2018

K výstavě Podtrženo. Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba

Kombinovaný program s dílnou pro všechny typy škol