Edukační programy

k výstavě Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století

Brožura neformálního vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Kombinovaný program s dílnou pro všechny typy škol