Připravované výstavy

Michal Cihlář – Zátiší s hozenou rukavicí

výstavní síň Masné krámy
16/02/2022 - 28/08/2022

Grafik Michal Cihlář (1960) je považován za průkopnickou osobnost českého moderního linorytu. Touto grafickou technikou se shodou šťastných náhod začal zabývat roku 1980 a brzy si uvědomil, že linoryt je navzdory své primitivní technologii skutečným rájem neomezených tvůrčích možností.

Dílo a proměna umělecké scény

výstavní síň „13“
04/03/2022 - 29/05/2022

Výstava je připravena jako již tradiční součást festivalu Smetanovské dny na aktuální téma Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století.

Kubišta, Pinkas, Sekal et al. Akvizice ZČG z let 2012–2021

výstavní síň „13“
22/06/2022 - 28/09/2022

Výstava výběru z přírůstků, které galerie do svých sbírek získala od r. 2011 včetně, navazuje na výstavu shrnující akvizice z let 2008–2011 (Hodek, Kars, Max et al., 2011). Sbírková činnost ZČG se během doby vyprofilovala, její priority definoval dokument Koncepce sbírkotvorné činnosti západočeské galerie v Plzni, p. o., 2017–2021. Tvoří je umění 2. poloviny 20. století a současné umění, pro jehož nákup získaly v r.

Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)

výstavní síň Masné krámy
28/09/2022 - 05/03/2023

Výstava představí české salonní umění v jeho evropské dimenzi, jak to mezi léty
1870–1914 bývalo běžnou praxí na tehdejších salonech.