Připravované výstavy

Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile (1776–1854) v Čechách

výstavní síň „13“
20/11/2019 - 09/02/2020

První výstava věnovaná tomuto architektovi a řediteli školy architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni.

Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění XIX. století.

výstavní síň „13“
21/02/2020 - 10/05/2020

Výstava je připravena jako již tradiční součást Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století. Hlavním tématem jubilejního 40. ročníku sympozia je fenomén narůstání volného času v různých vrstvách populace během 19. století.

PŘIHRAJ! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM

výstavní síň Masné krámy
20/03/2020 - 31/05/2020

Výroční výstava Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, která se dostává mimo působiště školy vůbec poprvé, představí nejzajímavější a nejpozoruhodnější práce svých studentů UMPRUM, vytvořené v posledních letech.

BAOABC. Jak a proč vzniká kniha pro děti

výstavní síň „13“
27/05/2020 - 27/09/2020

„Ahoj, Bao! Copak? Čteme... Dobře, díky." Baobab není „pouhým" nakladatelstvím se zaměřením na vydávání dětských obrazových publikací, ale spíše organickým celkem, který se neustále rozrůstá o další aktivity. Podporuje mladé ilustrátory i spisovatele, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou literární scénu pro děti a mládež a snaží se seznámit české publikum s nejzajímavějšími ilustrátory 20. i 21. století.

Aviatika v české vizuální kultuře 1783–1957

výstavní síň Masné krámy
24/06/2020 - 01/11/2020

Výstava ukáže průmět fenoménu aviatiky do české vizuální kultury v rozmezí let 1783 (první vzlet balónu) a 1957 (vypuštění první kosmické sondy).

Krajiny umění. Švýcarský kritik William Ritter (1867–1955) a střední Evropa

výstavní síň „13“
16/10/2020 - 07/02/2021

Švýcarský hudební a výtvarný kritik, novinář, spisovatel, nadaný kreslíř William Ritter (1867–1955) se jako první francouzsky píšící intelektuál zajímal o kulturu střední Evropy jako celku. Jeho texty zprostředkovávaly slovem a obrazem (včetně fotografií) představu o středoevropské « krajině umění » a jsou zároveň jedinečným pramenem poznání celé epochy od přelomu století do prvních let po druhé světové válce.

„NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ“. Plzeňská Madona a krásný sloh

výstavní síň Masné krámy
27/11/2020 - 28/03/2021

Plzeňská Madona je umělecky nejcennějším a po staletí nejuctívanějším uměleckým dílem v Plzni. Unikátní opuková socha z první poloviny osmdesátých let 14. století byla objednána německými rytíři, správci farního kostela sv. Bartoloměje v Plzni, z pražské katedrální huti pro právě dokončený chór tehdy budovaného městského kostela a od té doby je stále na svém místě.