Připravované výstavy

Bohumil Bimba Konečný. Nově ve sbírce Západočeské galerie

přednáškový sál, Pražská 13
30/09/2021 - 28/11/2021

Bohumil Konečný, to byl člověk, který uměl v roce třicet sedm nebo třicet osm to, co dnes v Americe umí sotva pár desítek malířů. Byl neporovnatelný s čímkoli. Tento Bohumil Konečný, zcela zapomenut a za života neuznán, byl génius, který už jen tak nebude. To, co umím, mě naučil on,“ napsal o Bohumilu Konečném jeho velký obdivovatel, malíř a ilustrátor Kája Saudek.

Josef Sudek – Jakub Špaňhel: Zažít zjevení

výstavní síň „13“
22/10/2021 - 06/02/2022

Výstavu dvou významných autorů, Josefa Sudka a Jakuba Špaňhela, z nichž každý se pohybuje v jiném čase a v jiném médiu, spojuje jedno silné téma – pražská katedrála sv. Víta, místo intenzivně spjaté s dějinami celé naší země, místo, které spoluurčuje naši národní identitu.