Připravované výstavy

S časem pod kůží. Tomáš Císařovský – Bohdan Holomíček

výstavní síň „13“
14/06/2023 - 01/10/2023

Výstava fotografa Bohdana Holomíčka (1943) a malíře Tomáše Císařovského (1962) sleduje průniky dvou výrazově i generačně jinak založených výpovědních světů. Díla obou autorů totiž vykazují podobnou intuitivní citlivost k opakujícímu se řádu platnosti historických, společenských a přírodních jevů, jejichž kontrapunktem je vždy konkrétní dějová konstelace a konkrétní lidský osud.

Eva Hubatová: Fotoinformel

přednáškový sál „13“
28/06/2023 - 20/08/2023

Retrospektivní výstava Eva Hubatová: Fotoinformel představuje průřez širokým spektrem tvorby plzeňské fotografky, výtvarnice, ilustrátorky a členky Unie výtvarných umělců Plzeň Evy Hubatové.

„…a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa v českém umění od středověku do současnosti

Masné krámy
04/10/2023 - 03/03/2024

Novozákonní text Zjevení sv. Jana a s ním spojená vizuální představivost zahrnovala již od středověku dva póly. Na jedné straně líčení apokalyptických pohrom a zkázy světa asociovalo zkázu v přeneseném slova smyslu a s apokalypsou byly spojovány společenské krize, otřesy a válečné hrůzy; na straně druhé text vrcholí silným tématem naděje. Apokalyptické vize tak zahrnovaly i obrazy nového světa, obnovy společnosti a útěchy pro jednotlivce.

Plnou parou vpřed! Lodě a plavba v českém malířství 1850 - 1950

výstavní síň „13“
27/10/2023 - 04/02/2024

Vnitrozemská plavba v Čechách představuje vděčné a dosud jen málo prozkoumané téma. Ve třech tematických celcích představuje výstava často známé obrazy, jejichž témata jsou poprvé věrohodně identifikována. Nechybí ani legendární parník Primátor Dittrich, jak jej zachytil Josef Šíma. Počátky plavby na Vltavě a Labi, stavba lodí v Čechách, rozvoj paroplavby na Vltavě a její přerod z hromadné dopravy na turistickou atrakci, to jsou hlavní témata výstavy.