Připravované výstavy

Jiří Slíva – Kresbou ke smyslu

výstavní síň „13“
26/06/2019 - 25/08/2019

Výstava představuje známého kreslíře Jiřího Slívu z méně obvyklého úhlu pohledu: soustředí se na výtvarnou stránku jeho tvorby, na aspekty související s výtvarným uměním. K tomu odkazuje i název výstavy Kresbou ke smyslu, tedy jak ke kreslířskému mistrovství Jiřího Slívy, tak ke smyslu – významu, jakož i ke smyslům – orgánům, kterými vnímáme okolní svět.

Studio Najbrt Basics

výstavní síň „13“
11/09/2019 - 03/11/2019

Aleš Najbrt patří k nejznámějším a nejúspěšnějším českým grafickým designérům polistopadové éry. Během třiceti let se mu podařilo vypěstovat si osobitý autorský rukopis, získat ceny v Česku i zahraničí, čile organizovat spolkový život a vybudovat vlastní grafické studio, dnes téměř dvacetičlenné.

Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích

výstavní síň Masné krámy
25/10/2019 - 23/02/2020

Výstava připomene jména barokních šlechtických sběratelů, často vázaných k západním Čechám (Černínové, Lažanští, Šternberkové, Lobkovicové), dále milovníky umění z měšťanských kruhů 19. století a rovněž slavné sběratele spojené především s moderním uměním, jakými byli Vincenc Kramář, Emanuel Hloupý, František Čeřovský či Václav Butta.

Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile (1776–1854) v Čechách

výstavní síň Masné krámy
20/11/2019 - 09/02/2020

První výstava věnovaná tomuto architektovi a řediteli školy architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni.