Připravované výstavy

Galerie očima studentů Sutnarky

přednáškový sál, Pražská 13
20/07/2022 - 28/09/2022

Studenti ateliéru Didaktické ilustrace Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU zpracovali v letním semestru 2022 dvě témata: „Autor a jeho dílo“ a „Den v galerii“.

Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)

výstavní síň Masné krámy
28/09/2022 - 05/03/2023

Výstava představí české salonní umění v jeho evropské dimenzi, jak to mezi léty
1870–1914 bývalo běžnou praxí na tehdejších salonech.

Linky komiksu

výstavní síň „13“
21/10/2022 - 29/01/2023

Zásadní součástí komiksu je kresba. Kresba, která v sekvencích tvoří příběh, obrazové vyprávění. Komiksový autor je kreslíř – kreslíř figuralista, musí zvládnout udržet výrazný styl, atmosféru příběhu v obrazovém vyprávění v řadě za sebou jdoucích obrazových sekvencích. Jaké jsou a byly kresebné možnosti výrazného českého komiksu? Jak se umělci vzájemně inspirovali? A odpovídá publikovaný a populární výsledek komiksu jejich vlastnímu kresebnému dílu?