Připravované výstavy

BAOABC. Jak a proč vzniká kniha pro děti

výstavní síň „13“
16/10/2020 - 07/02/2021

„Ahoj, Bao! Copak? Čteme... Dobře, díky." Baobab není „pouhým" nakladatelstvím se zaměřením na vydávání dětských obrazových publikací, ale spíše organickým celkem, který se neustále rozrůstá o další aktivity. Podporuje mladé ilustrátory i spisovatele, rozvíjí fenomén dětské autorské knihy, mapuje současnou evropskou literární scénu pro děti a mládež a snaží se seznámit české publikum s nejzajímavějšími ilustrátory 20. i 21. století.

„NAD SLUNCE KRÁSNĚJŠÍ“. Plzeňská madona a krásný sloh

výstavní síň Masné krámy
27/11/2020 - 28/03/2021

Plzeňská madona je umělecky nejcennějším a po staletí nejuctívanějším uměleckým dílem v Plzni. Unikátní opuková socha z první poloviny osmdesátých let 14. století byla objednána německými rytíři, správci farního kostela sv. Bartoloměje v Plzni, z pražské katedrální huti pro právě dokončený chór tehdy budovaného městského kostela a od té doby je stále na svém místě.

Aviatika v české vizuální kultuře 1783–1957

výstavní síň Masné krámy
30/04/2021 - 15/08/2021

„Člověk se neustále pokouší létat. A přesto, že si při tom polámal nohy i ruce, stále zůstává ideálu létání věrný.“ Napsal švýcarský malíř Paul Klee, jehož umění i život byly s létáním pevně spjaté.  Létání v mnoha podobách ukazuje moderní umění ruku v ruce s technikou, technickým pokrokem, i proti němu.

Krajiny umění. Švýcarský kritik William Ritter (1867–1955) a střední Evropa

výstavní síň „13“
23/06/2021 - 03/10/2021

Švýcarský hudební a výtvarný kritik, novinář, spisovatel, nadaný kreslíř William Ritter (1867–1955) se jako první francouzsky píšící intelektuál zajímal o kulturu střední Evropy jako celku. Jeho texty zprostředkovávaly slovem a obrazem (včetně fotografií) představu o středoevropské « krajině umění » a jsou zároveň jedinečným pramenem poznání celé epochy od přelomu století do prvních let po druhé světové válce.