Připravované výstavy

Umění prodat (se). Umělec ve spárech trhu 19. století

výstavní síň „13“
01/03/2024 - 02/06/2024

Strategie, jaké umělec může zaujmout, aby získal prostředky pro svou nezávislou tvorbu, se v 19. století výrazně rozvíjely. Měnil se vztah zadavatelů a umělce, vztah výtvarného díla a publika, měnily se i samotné tržní mechanismy. Rozhodující roli původních mecenášů přebrali sběratelé, veřejní i soukromí objednavatelé formou uměleckých soutěží, výstavy, obchodníci s uměním, nakladatelé nebo spolky.

Očima Franze Kafky: Mezi obrazem a jazykem

Masné krámy
05/06/2024 - 28/10/2024

Výstavní projekt Očima Franze Kafky: Mezi obrazem a jazykem, který doprovodí kolektivní monografie na stejné téma, mapuje spisovatelův vztah k vlastní kreslířské tvorbě, k přátelům malířům a malířkám, a k výtvarné kultuře obecně.

Miloš Ševčík: Essentia minimalis

výstavní síň „13“
26/06/2024 - 29/09/2024

Výstava Miloš Ševčík: Essentia minimalis je retrospektivou malíře Miloše Ševčíka, který se narodil v roce 1939 v Klatovech, a jehož tvorba přináší nejen hluboký vhled do jeho uměleckého vývoje, zahrnujícího více než padesát let tvorby, ale i do dějin moderního umění druhé poloviny 20. století.

Jiří Patera (1924–2003). Retrospektiva

Masné krámy
22/11/2024 - 02/03/2025

Retrospektivní výstava doprovázená rozsáhlou monografií se koná u příležitosti stého výročí narození jedné z nejvýznamnějších postav plzeňského výtvarného života, Jiřího Patery. Malíře představí výběrem z celoživotní tvorby, jejímž spojujícím prvkem je promyšlený kompoziční a koloristický princip.