Připravované výstavy

Miroslav Horníček: Koláže

přednáškový sál, Pražská 13
16/11/2018 - 30/12/2018

Koláže jsou na výstavu zapůjčeny ze sbírek majitelů, sběratelů odkazu Miroslava Horníčka. Jedná se asi o 25 koláží z raného a pozdního období autorovy tvorby.

Miroslav Horníček byl přítelem Jiřího Koláře, považoval se za žáka tohoto vynikajícího výtvarníka a básníka.

Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938

výstavní síň „13“
21/11/2018 - 24/02/2019

Plzeň nebývá, kromě několika jednotlivostí, vnímána jako město pozoruhodné z hlediska architektonického vývoje v nové době. Tato skutečnost však nevychází z nedostatku pozoruhodných návrhů a realizací, ale spíše z neznalosti, destrukčních zásahů druhé poloviny 20. století a přetrvávajícího důrazu historiků na avantgardní koncepty.

KUBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace

výstavní síň Masné krámy
07/06/2019 - 29/09/2019

Mimořádný význam kolekce děl Bohumila Kubišty a Emila Filly v rámci sbírek Západočeské galerie v Plzni byl již v minulosti zdůrazněn prostřednictvím výstavních a publikačních projektů. Poslední souhrnná prezentace „českého kubismu“ ze sbírek ZČG proběhla v roce 2009 na výstavě s názvem Kubismus 1910-1925. Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni.