Připravované výstavy

Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960

výstavní síň Masné krámy
01/03/2019 - 12/05/2019

Pod pojmem lidová kultura si lze představit směsici nejrůznějších projevů. Výstava poprvé kriticky sleduje vztah ideových a výtvarných vzorců lidové kultury k výtvarnému umění v českých zemích od počátku 19. století až po polovinu 20. století. Akcent klade na kulturu venkovského lidu.

Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století

výstavní síň „13“
20/03/2019 - 09/06/2019

Velkým tématem moderní doby se po roce 1800 stal sám umělec, jeho postavení a role ve společnosti i budování jeho uměleckého sebevědomí tváří v tvář anonymnímu publiku. Svou roli sehrála nově zavedená veřejná prezentace děl na uměleckých výstavách či téma institucionalizace a reflexe uměleckého školení a provozu.

KUBIŠTA – FILLA. Plzeňská disputace

výstavní síň Masné krámy
07/06/2019 - 29/09/2019

Mimořádný význam kolekce děl Bohumila Kubišty a Emila Filly v rámci sbírek Západočeské galerie v Plzni byl již v minulosti zdůrazněn prostřednictvím výstavních a publikačních projektů. Poslední souhrnná prezentace „českého kubismu“ ze sbírek ZČG proběhla v roce 2009 na výstavě s názvem Kubismus 1910-1925. Kubismus ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni.

Jiří Slíva. Krása nesmyslu

výstavní síň „13“
26/06/2019 - 25/08/2019

Kreslíř, grafik, hudebník, básník, sociolog a futurista Jiří Slíva (*1947, Plzeň) je nepřehlédnutelným fenoménem české ale i evropské výtvarné scény na poli kresleného humoru, ilustrace a volné grafiky. Jeho práce provází více než 180 knih, z toho řadu autorských, jeho dílo získalo řadu ocenění, zastoupen je v řadě soukromých i veřejných sbírek. Od roku 1979 působí jako výtvarník na volné noze.

Studio Najbrt Basics

výstavní síň „13“
11/09/2019 - 03/11/2019

Aleš Najbrt patří k nejznámějším a nejúspěšnějším českým grafickým designérům polistopadové éry. Během třiceti let se mu podařilo vypěstovat si osobitý autorský rukopis, získat ceny v Česku i zahraničí, čile organizovat spolkový život a vybudovat vlastní grafické studio, dnes téměř dvacetičlenné.

Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích

výstavní síň Masné krámy
25/10/2019 - 23/02/2020

Výstava připomene jména barokních šlechtických sběratelů, často vázaných k západním Čechám (Černínové, Lažanští, Šternberkové, Lobkovicové), dále milovníky umění z měšťanských kruhů 19. století a rovněž slavné sběratele spojené především s moderním uměním, jakými byli Vincenc Kramář, Emanuel Hloupý, František Čeřovský či Václav Butta.

Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile (1776–1854)

výstavní síň Masné krámy
20/11/2019 - 09/02/2020

První výstava věnovaná tomuto architektovi a řediteli školy architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni.