Připravované výstavy

Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století

výstavní síň „13“
18/06/2021 - 26/09/2021

Doprovodná výstava 41. ročníku mezioborového sympozia ke kultuře 19. století v rámci festivalu Smetanovské dny v Plzni.

Aviatika v české vizuální kultuře 1783–1957

výstavní síň Masné krámy
16/07/2021 - 16/01/2022

„Člověk se neustále pokouší létat. A přesto, že si při tom polámal nohy i ruce, stále zůstává ideálu létání věrný.“ Napsal švýcarský malíř Paul Klee, jehož umění i život byly s létáním pevně spjaté.  Létání v mnoha podobách ukazuje moderní umění ruku v ruce s technikou, technickým pokrokem, i proti němu.

Josef Sudek – Jakub Špaňhel: Zažít zjevení

výstavní síň „13“
22/10/2021 - 06/02/2022

Výstavu dvou významných autorů, Josefa Sudka a Jakuba Špaňhela, z nichž každý se pohybuje v jiném čase a v jiném médiu, spojuje jedno silné téma – pražská katedrála sv. Víta, místo intenzivně spojené s dějinami celé naší země, místo, které spoluurčuje naši národní identitu.