Připravované výstavy

Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let

výstavní síň Masné krámy
24/05/2017 - 27/08/2017

Výstava se se tematicky zaměřuje na ty projevy českého výtvarného umění šedesátých let, které se programově věnují vztahu obrazu a slova. Problematika tohoto vztahu navazovala na sílící projevy namířené proti modernistické „čistotě“ uměleckých druhů, na druhé straně reagovala na vyprázdněnost jazyka, u nás ještě posílenou oficiální rétorikou.

Otto Gutfreund: Od kresby k soše

výstavní síň „13“
23/06/2017 - 17/09/2017

Sochař Otto Gutfreund (1889-1927) patří k nejvýznamnějším evropským umělcům první třetiny 20. století a jeho cesta k moderní soše je výjimečná svou originalitou a důsledností. Je označován jako kubista, ale toto zařazení je třeba chápat velmi volně. Neměl totiž žádný konkrétní předobraz jako např. čeští kubističtí malíři, postupoval samostatně, s oporou v dobové filozofii, výtvarných koncepcích i úctě k tradici.

TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953

výstavní síň Masné krámy
22/09/2017 - 21/01/2018

Čtyřicátá léta – až apokalyptické období dvou totalit a války, doba nesvobody a neustálého nebezpečí, statisíce uprchlíků proudících napříč Evropou i mimo ni a přitom je nikde nikdo nechce, miliony odvlečených a zavražděných. A umění? Jediné místo skutečné tvůrčí svobody zůstává v umělci samotném, v jeho touhách i zlobě.

„V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby (eucharistického) Krista ve vizuální kultuře

výstavní síň „13“
20/10/2017 - 04/02/2018

Eucharistie je jedna ze základních součástí křesťanského kultu, při kterém se připomíná Poslední večeře Ježíše Krista přijímáním vína a chleba a vzdávají se díky za spasení. Díky výjimečnému a zásadnímu postavení v křesťanském životě eucharistie byla a je bohatou inspirací pro výtvarné umění. Výstava představí rozmanité podoby eucharistické úcty ve vizuální kultuře od čtrnáctého do dvacátého století.