ZČG získala hlavní Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2021 za publikaci Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870–1914

Slavnostní udílení Cen Gloria musaealis za rok 2021 se uskutečnilo ve čtvrtek 19. května 2022 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Letošní jubilejní dvacátý ročník byl pro Západočeskou galerii velmi úspěšný. Sedmičlenná porota udělila hlavní Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2021 Západočeské galerii v Plzni za publikaci: Aleš Filip, Roman Musil (eds), Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870–1914. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis vyhlašují společně Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s.

Soutěž si klade za cíl upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a nových expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích, či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního a přírodního dědictví. Ceny jsou udělovány ve třech kategoriích: Muzejní výstava roku 2021, Muzejní publikace roku 2021 a Muzejní počin roku 2021. Nejvyšším oceněním v každé kategorii je Cena Gloria musaealis. Cenu převzal Roman Musil, ředitel Západočeské galerie a spoluautor publikace z rukou Hany Třeštíkové, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu, pod jejíž záštitou se udílení konalo.

Publikace představuje důležitý fenomén pořádání velkých výstavních přehlídek s mezinárodní účastí po vzoru pařížských salonů. I když pravidelné výroční výstavy v Praze organizovala Krasoumná jednota už od 30. let 19. století, vrcholu popularity dosáhlo salonní umění v období 1870–1914, jež bývá také označováno za ‚epochu salonů‘. Umělci z našeho prostředí studovali, žili a vystavovali v Paříži, Mnichově, ve Vídni i v Praze, a salony umění měly pak divákům poskytnout přehled o celém spektru soudobé výtvarné tvorby, jak domácí, tak zahraniční. Ačkoli v tomto období převažovala žánrová malba s anekdotickou a moralizující pointou, vznikala v něm také díla progresivních směrů (realismu, naturalismu, symbolismu, secese atd.). Unikátní obsáhlá publikace reflektuje působení několika stovek umělců (malířů, sochařů i grafiků), přičemž devadesáti pěti z nich jsou věnovány strukturované medailony.

Publikaci vydala Galerie a nakladatelství Stará pošta ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni u příležitosti připravované stejnojmenné výstavy, která se bude konat od 28. září 2022 do 5. března 2023 ve výstavní síni Masné krámy Západočeské galerie v Plzni. Knihu lze již nyní zakoupit na našich pokladnách a v e-shopu.