Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)

28/09/2022 - 05/03/2023
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Aleš Filip, Roman Musil
Kurátor: 
Eva Skořepová

Výstava představuje české salonní umění v jeho evropské dimenzi, jak to mezi léty
1870–1914 bývalo běžnou praxí na tehdejších salonech.

Salonní umění patří doposud k málo známým a nedostatečně zkoumaným tématům českého výtvarného umění. Jeho základnu tvořily především výroční výstavy Krasoumné jednoty v Praze. Tyto prezentace měly svou předlohu v pařížských salonech a stejně jako ony nabízely návštěvníkům seznámení s aktuální výtvarnou scénou domácího i zahraničního prostředí včetně širšího kulturního kontextu. Na výstavách bylo žádoucí co nejširší žánrové spektrum, vystavovala se tam díla od historické a náboženské tématiky, přes zátiší, portréty a krajinomalby až po díla mravoličného a anekdotického žánru. Ač převažoval střední proud dobové produkce mezi akademismem a modernou, nechyběla na nich ani vyhraněná díla progresivních uměleckých směrů – realismu, naturalismu, symbolismu, secese a dalších. Výběr děl tvořila výstavní komise, která mezi umění z domácí scény hojně řadila díla z mnoha evropských zemí, například z Německa, Rakouska, Polska, Belgie, Francie, Ruska, Velké Británie a dalších. Výstavy instalované ve stanoveném období ve výstavních síních na Žofíně a od roku 1885 v Rudolfinu se od počátku těšily velkému zájmu publika a měly značný vliv na rozvoj výtvarné kritiky a obchodování s uměním. Klíčová byla především umělecká výměna mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Paříží. Do ní se podstatně zapojili umělci, kteří pocházeli ze zemí Koruny české a dlouhodobě působili v těchto metropolích, ať už to byli čeští Pařížané Jaroslav Čermák, Václav Brožík, Antonín Chittussi, Vojtěch Hynais a Luděk Marold, nebo čeští Mnichované Gabriel von Max, Adolf Hölzel, Luma von Flesch-Brunningen či Jaroslav Věšín, případně s Vídní spjatí malíři Franz Rumpler, Julius Mařák, Eduard Veith a další. Ač na připravované výstavě Epocha salonů budou převažovat malířská díla, zastoupeni budou také sochaři, především Josef Václav Myslbek, a grafikové.

Výstava představuje české salonní umění v jeho evropském rozměru se snahou prezentovat i díla největších hvězd evropského salonního umění. Proto nebudou chybět např. Jean-Léon Gérôme, Hans Makart či Walter Crane a další. Časové ohraničení lety 1870-1914 zahrnuje období, kdy bylo salonní umění na vrcholu své obliby, ale i jeho pozdní, závěrečnou fázi, kdy už bylo konfrontováno s nastupující modernou a novými nároky na výstavní provoz.

 

Výstavu doprovází odborná publikace, která získala hlavní cenu Gloria musaealis
v kategorii Muzejní publikace roku 2021.

 

Výstavu si můžete projít ve virtuální prohlídce.

 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky

11. 10. 2022 │ 17 h      Výstavou provází jeden z autorů Aleš Filip

8. 2. 2023 │ 17 h          Výstavou provází jeden z autorů Aleš Filip

 

Přednášky

18. 10. 2022 │ 17 h      Praha a Vídeň; vídenští v Praze a pražští ve Vídni.
                                     Přednáší Roman Prahl.

9. 11. 2022 │ 17 h        Kritika a publikum ve výtvarném umění na salonech 19.                                                       století. 
                                     Přednáší Vít Vlnas.

7. 12. 2022 │ 17 h        Umění na výstavách Krasoumné jednoty na přelomu 19. a 20.                                           století.
                                     Přednáší Roman Musil.

18. 1. 2023 │ 17 h        Pražské výstavy a umělecký trh.
                                      Přednáší Tomáš Sekyrka.

1.  3. 2023 │ 17 h         Díla ze sbírky Západočeské galerie v Plzni na výstavě Epocha                                           salonů.
                                     Přednáší Eva Skořepová.
 

Tvůrčí dílny

30. 11. 2022 │ 16–18 h   Novinky našeho salonu, dílna pro rodiče a děti od 7 let

25. 1. 2023 │ 16–18 h     Příběhy salonních obrazů, dílna pro rodiče a děti od 7 let

Informace o edukačních programech a rezervace:
​Patricie Císlerová, cislerova@zpc-galerie.cz, 377 908 536

 

 

Záštitu nad výstavou převzal ministr kultury Martin Baxa a ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek.

 

Za podporu děkujeme:

 

Fotogalerie: