„… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích

04/10/2023 - 03/03/2024
Masné krámy
Autor: 
Tomáš Winter, Pavla Machalíková a kol. autorů
Kurátor: 
Petra Kočová

Text Zjevení sv. Jana a s ním spojená vizuální představivost zahrnovala již od středověku dva póly. Na jedné straně líčení apokalyptických pohrom a zkázy světa, na straně druhé text vrcholí silným tématem naděje. Apokalyptické vize tak zahrnovaly i obrazy nového světa, obnovy společnosti a útěchy pro jednotlivce. Výstava představuje tyto inspirace ve výtvarném umění a hudbě v širokém rozpětí od středověku až do současnosti.

Zaměřuje se především na díla vzniklá v českých zemích, avšak pozornost věnuje i zahraničním pracím, které byly na tomto území přítomné a měly určitý ohlas. Kromě klasických cyklů ilustrované Apokalypsy (Karlštejnská Apokalypsa, Albrecht Dürer) či kontrastních motivů Posledního soudu a vizí nového světa, zpřítomní podoby obou pólů tématu v moderním a současném umění (Josef Führich, Maxmilián Pirner, Jan Koblasa, Václav Boštík, Pavel Nešleha, Josef Bolf ad.).

Úzce výběrově jsou prezentovány i ohlasy Apokalypsy v hudbě a literatuře, a to prostřednictvím okruhu českého undergroundu v době tzv. normalizace, v němž hrála apokalyptická symbolika významnou roli.

K výstavě vychází stejnojmenná publikace, kterou vydává společně nakladatelství Artefactum a Západočeská galerie v Plzni. Obsahuje texty autorů výstavy i několika dalších badatelů z Ústavu dějin umění AV ČR.

Výstava vznikla ve spolupráci Západočeské galerie v Plzni, Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., a Národní galerie v Praze. Je výsledkem řešení programu Strategie AV21 Anatomie evropské společnosti: historie, tradice, kultura, identita. Finančně byla podpořena Ministerstvem kultury ČR a Státním fondem kultury ČR.

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky

12. 10. 2023 │ 17 h   Výstavou provází Kateřina Kubínová

28. 10. 2023 │ 16 h   Prohlídka v rámci Plzeňských oslav vzniku republiky

7. 12. 2023 │ 17 h     Výstavou provází Štěpán Vácha a Sylva Dobalová

9. 1. 2024 │ 17 h       Výstavou provází Tomáš Winter

 

Přednášky

9. 11. 2023 │ 17 h  Příběhy očisty, zatracení a spásy: Apokalyptické vize
                               středověkých Čech

Přednáší Pavlína Cermanová

8. 2. 2024 │ 17 h    „Apokalyptickej pták spouští železnou oponu“. Téma Apokalypsy jako                                 reflexe společenské situace ve 20. století
Přednáší: Stanislava Fedrová a Lenka Bydžovská

 

Tvůrčí dílny

22. 11. 2023 │ 16–18 h   Hledání symbolů
Tvůrčí dílna s prvky artefiletiky pro mládež od 10 let a zvídavé dospělé.

17. 1. 2024 │ 16–18 h    Cesta do fantazie
Nech se unést svou představivostí, inspiruj se netradičním tématem výstavy, kombinuj techniky a experimentuj! Tvůrčí dílna pro děti od 7 do 15 let.

 

Informace o edukačních programech a rezervace:
Patricie Císlerová, edukace@zpc-galerie.cz, 377 908 536

 

Za podporu děkujeme: