PŘEDNÁŠKA: „Apokalyptickej pták spouští železnou oponu“. Téma Apokalypsy jako reflexe společenské situace ve 20. století

Místo: 
Masné krámy
Datum: 
08/02/2024 - 17:00

Přednáška je součástí doprovodného programu k výstavě „… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemíchPřednáší Stanislava Fedrová a Lenka Bydžovská z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. 

Devastující a kruté války, jež proběhly ve 20. století, přiměly mnohé české umělce
k novému ztvárnění apokalyptických a postapokalyptických představ. S využitím motivů vycházejících z tradice reprezentace Janovy Apokalypsy zobrazují svět, v němž se příroda vymkla původnímu určení a řádu, dehumanizaci lidstva a nově odkryté propasti jeho další existence. Konec druhé světové války nepřinesl jen úlevu, ale také spatření nových možností atomových zbraní a úzkost, k čemu by v situaci rozdělení světa do sfér vlivu mohla potenciální další válka vést. Zároveň nezmizelo ani téma Apokalypsy ústící do nového Jeruzaléma jako poselství naděje.

Přednáška se soustředí na období druhé půle století a především na tvorbu tzv. šedé zóny a na vybraných příkladech různých médií představí apokalyptické motivy v dílech výtvarných, literárních a hudebních autorů, k nimž patřili Toyen, Jan Zahradníček, Vladimír Vokolek, Jiří Kolář, Věra Nováková, Jan Koblasa, Egon Bondy, Pavel Zajíček, Václav Boštík, Karel Malich, Zdeněk Sýkora a také společenství hudebního undergroundu.