Sobě ke cti, umění ke slávě. Sbírky a sběratelé 1600–1960

25/10/2019 - 23/02/2020
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Marcela Rusinko, Vít Vlnas
Kurátor: 
Eva Bendová

Výstava propojuje čtyři staletí umělecké tvorby, díla starých mistrů českého i zahraničního původu (Petr Brandl, Sebastiano Ricci, Tilman Riemenschneider) jsou na ní konfrontována s uměním 19. století a české moderny (Arnold Böcklin, Antonín Mánes, Antonín Slavíček, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka). Návštěvník uvidí renesanční skvosty ze sbírky Rudolfa II. stejně jako díla českého kubismu ze sbírky Vincence Kramáře.

Postupně se proměňující role veřejných muzeí umění v dnešním globalizovaném virtuálním světě znovu vyvolává otázku po jejich podstatě. Nepřímo vyzývá k návratu k samotným jejich pramenům, generace budovaným fondům originálních a jedinečných uměleckých děl. Odkud pocházejí, jaká je jejich struktura? Co nám fragmenty dříve zpravidla soukromých kolekcí či životního odkazu svých autorů říkají o době, v níž vznikaly? Jaké jsou stopy na ně navázané další historické paměti? Dokážeme je uchovat pro budoucnost? Dynamické a zpravidla ne zcela dobrovolné převody uměleckého majetku v průběhu posledního staletí na našem území, dlouholetý systematický společensko-politický tlak usilující o „vymazávání“ vazeb na původní majitele cenností, ale i zájmy současného uměleckého obchodu poněkud odsunují tyto otázky do pozadí. Přestože kvalitativní jádro většiny veřejných kolekcí dodnes, i po vlně restitucí, tvoří zlomky původně soukromých uměleckých sbírek, u řady známých a opakovaně publikovaných a vystavovaných prací paradoxně zůstává jejich bohatá a často velmi dramatická provenienční historie zcela neznámá, skryta často dokonce i před samotnými jejich správci. Ale přesto, habent sua fata.... picturae.

Prostor plzeňských Masných krámů, ztělesňující propojení prvků sakrálního a pragmaticky sekulárního místa, jakoby naznačoval symbolickou paralelu mnohovrstevnatého fenoménu soukromého sběratelství. To totiž vždy podivně balancovalo na hraně altruisticko-duchovního povznesení do vyšších sfér a, řekněme poněkud „mrzké“, spekulativní sebeprezentace. Výstava připomene známé i méně známé historické umělecké sbírky vzniklé na našem území, jejich majitele a zaměření.

V synergickém dialogu starého a moderního umění poukáže přehlídka na nanejvýš aktuální potřebu hledání a zaznamenávání provenienčních osudů konkrétních uměleckých děl i celých sbírek, a to především v rámci fondů dlouhodobě spravovaných veřejnými sbírkovými institucemi.

Cílem výstavního projektu, spojeného s vědeckým katalogem, je iniciovat tolik potřebný dlouhodobý zájem českých veřejných muzeí umění o historický výzkum původu a osudů cenností skrytých v jejich vlastních sbírkách a otevřít na bázi zastřešujících institucí diskusi na tomto poli.

Výstava vznikla ve spolupráci s Ústavem dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a Seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. K výstavě vychází katalog vydávaný ve spolupráci s nakladatelstvím Books & Pipes, z.ú.

Záštitu nad výstavou převzalo Ministerstvo kultury ČR, hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a primátor města Plzně Martin Baxa.

Výstavu podpořila Galerie KODL.

Vystavená díla pocházejí z těchto sbírek: Galerie Klatovy / Klenová, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Historické muzeum Národního muzea, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Moravská galerie v Brně, Muzeum Vysočiny Třebíč, Národní památkový ústav – Územní památková správa v Českých Budějovicích / Územní památková správa v Kroměříži / Územní památková správa na Sychrově, Oblastní galerie Liberec, Památník národního písemnictví, Retro Gallery, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Slezské zemské muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Východočeská galerie v Pardubicích, Západočeské muzeum v Plzni a soukromí sběratelé

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky
12. 11. 2019 │17 h          Vít Vlnas
6. 2. 2020 │17 h              Vít Vlnas

Přednášky
15. 1. 2020 │ 17 h           Cesta do hlubin sběratelovy duše – dva příklady
                                            (Lubomír Slavíček)
21. 1. 2020 │ 17 h           Příběh Paridova soudu Bohumila Kubišty, prvního kubistického
                                            obrazu ve sbírkách ZČG (Roman Musil)
26. 1. 2020 │ 14 h           „Sobě ke cti, umění ke slávě“ v poezii a próze (Ohlasy
                                            západočeských a německých spisovatelů na díla z výstavy)
12. 2. 2020 │ 17 h           Sbírková činnost ZČG (Jana Potužáková)
19. 2. 2020 │ 17 h           Sběratelství umění na Manětínsku – stavební a mecenášské
                                            aktivity rodiny Lažanských (Vladimír Lažanský)

Tvůrčí dílny
9. 11. 2019 │10–15 h     Člověk a umění
                                            (fotoworkshop pro dospělé s manželi Kocourkovými)
13. 11. 2019 │16–18 h   Příběh obrazů ze zámku (zážitková dílna pro rodiče s dětmi)
11. 1. 2020 │14–17 h     Tvůrčí dílna pro děti od 6 do 15 let k aktuálním výstavám
Rezervace a informace: Patricie Císlerová, cislerova@zpc-galerie.cz, 377 908 536.

Vždyť peníze může mít každý, ty obrazy ale nikoli, neb takové se vždy jen tak nenajdou. Karel Eusebius z Lichtenštejna

Ach, jak obdivuhodný je úděl nejen lidí, nýbrž i všech věcí! Francesco Petrarca

Sklepy a půdy nás zajímaly více než naleštěné knihovny ve svátečním pokoji. Nevadila zima, vedro, prach a špína. Já miluji pach lehce zatuchlých knih více než Chanel 5 na těle milenky. – Luděk Svoboda

Sběratelství, jestliže nemá za podklad ziskuchtivost nebo spekulaci, je téměř vědou. – Wilhelm von Humboldt

Abyste věděli, to je pro sběratele věc cti, aby nějakou vzácnou věc dostal za babku... Karel Čapek

Ze všech kuriozit, které ve svém domě nahromadil,byl on sám nakonec vždycky tou největší kuriozitou. Georg Christoph Lichtenberg

 

Fotogalerie: