Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let

24/05/2017 - 27/08/2017
výstavní síň Masné krámy
Autor: 
Alena Pomajzlová
Kurátor: 
Petra Kočová

Výstava představuje projevy českého výtvarného umění šedesátých let, které se programově věnují vztahu obrazu a slova. Navazují na experimentální postupy v umění, na druhé straně reagují i na tehdy pociťovanou vyprázdněnost jazyka.

Vědomí falešných významů slov, zprofanovaného jazyka oficiální sféry přivedlo řadu autorů k úvahám o relativnosti spojení slova a toho, co označuje. Tyto otázky se neobjevují v šedesátých letech poprvé. Tvůrci navazovali rovněž na futuristická osvobozená slova, dadaismus, ruskou zaumnou poesii i na domácí meziválečnou avantgardu.

Na výstavě jsou prezentovány ukázky asémického, nesrozumitelného psaní, u něhož dominuje, podobně jako u gestické malby, vizualita (cvokogramy Jiřího Koláře, dekrety Jiřího Balcara, abstrakce Jana Kotíka).
Jinde se původní smysl textu rozbíjí pomocí koláže, různých deformací a destrukcí (Jiří Kolář, Ladislav Novák), zároveň vznikají i vizuální písmové struktury blízké konstruktivistickým tendencím v malbě (Vladimír Burda, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Valoch).
Někteří autoři hledají nové způsoby sdělení mimo konvenční systém jazyka a nahrazují slovo obrazem (Jiří Kolář, Ladislav Novák, Běla Kolářová, Dalibor Chatrný), jiní zpochybňují sdělení protikladem viděného a napsaného (Jiří Valoch, Dalibor Chatrný).
Ukazuje se, že se obraz může se slovem prolínat, spojovat nebo střetávat, což posouvá významy nebo vytváří nové. Právě na tuto významovou stránku se výstava zaměřuje především, obrací se však i k tomu, co a jak vidíme.

Výstava obsahuje zhruba 180 děl (obrazy, kresby, grafiky, fotografie, dokumenty) zapůjčených z řady předních sbírek, veřejných i soukromých (mj. Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Galerie hlavního města Prahy, Muzeum umění Olomouc, Galerie Zlatá husa, Knihovna Václava Havla a další).

K výstavě vydává ZČG ve spolupráci s nakladatelstvím Barrister & Principal stejnojmennou publikaci.

Komentované prohlídky s autorkou výstavy Alenou Pomajzlovou: 6. 6. a 20. 6. od 17 h.

Doprovodný program
18. července v 17 hodin – Zlatá šedesátá a literatura (Jiří Staněk)
26. července v 17 hodin – Zlatá šedesátá a film (Jan Kastner)
16. srpna v 17 hodin – Zlatá šedesátá a hudba (Zdeněk Raboch)
22. srpna v 17 hodin – Od aaaaa k abARTu (Jiří Hůla, zakladatel databázového informačního systému abART)
27. srpna v 18 hodin – Slavnostní koncert k ukončení výstavy (umělci Divadla J. K. Tyla)

PRACOVNÍ LIST k výstavě je samoobslužná pomůcka pro nejširší veřejnost (s využitím pro rodiče s dětmi i skupiny, mládež apod.). Obraz a slovo jsou rozdílné pojmy, avšak vzájemně se přitahují. Obraz k nám promlouvá barvami a symboly. Slova jsou nositelé významů, ale jsou i vidět. Projděte si výstavu prostřednictvím pracovního listu, ověřte si svůj smysl pro detail, či dejte prostor vlastní kreativitě. Ke stažení ZDE.

Pracovní list s piktogramy je vhodný pro nejmladší návštěvníky a pro rodiče s dětmi. Svou schopnost nahradit obraz slovem si však mohou vyzkoušet všichni :-).

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Pro školní i jiné skupiny nabízíme k výstavě edukační galerijní programy, v případě zájmu kontaktujte edukátorku Mgr. Ivetu Řežábkovou, rezabkova@zpc-galerie.cz, 377 908 536.