Václav Karel: obrazy, ilustrace, pohádkový svět

16/11/2022 - 29/01/2023
přednáškový sál, Pražská 13
Autor: 
Petra Kočová
Kurátor: 
Petra Kočová

Výstava děl Václava Karla je uspořádána ke 120. výročí umělcova narození.  Západočeská galerie v Plzni má ve svých sbírkách několik autorových maleb a především ucelený soubor více než dvou desítek ilustrací k Erbenovým Českým pohádkám. Spolu s několika ukázkami knih tyto práce tvoří stěžejní část výstavy.

Výstava rovněž připomíná autorův význam v rámci plzeňského Sdružení západočeských výtvarných umělců, v němž se i navzdory krátkému působení výrazně prosadil.  Z tohoto období výstava představuje jak jeho spolupráci s plzeňskými literáty, tak také několik raných maleb.

V roce 1945 byl při bombardování Prahy zcela zničen Karlův ateliér. Představu o dílech, která do té doby umělec vytvořil, a z nichž vlivem oné nešťastné události většina nenávratně zmizela, si lze udělat díky unikátním snímkům, které několik let předtím vytvořil fotograf Josef Sudek.

Z existenčních důvodů se Václav Karel od druhé poloviny čtyřicátých let soustředil především na práci ilustrátora dětských knih a stal se velmi úspěšným a vyhledávaným autorem. Práce pro dětskou knihu postupně přibývala a k volné tvorbě se tak dostával už méně často;  přesto vznikala řada zajímavých děl. Kladně se o nich vyjadřovala například výtvarnice Adriena Šimotová, s níž byl Václav Karel ke konci svého života v blízkém kontaktu.

 

 

VSTUP ZDARMA

 

K výstavě byl připraven pracovní list pro rodiče s dětmi, předškolní děti a mladší školáky.

 

Spolupráce na výstavě: Jiří Jón

Reprodukce děl Václava Karla pořízené Josefem Sudkem laskavě poskytl Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.