Sv. Petr ze Slivice

Autor: 
katedrální huť u Svatého Víta
Rok/interval vytvoření: 
1380 - 1390

ŘKF Slivice – Milín, od roku 1961 zapůjčeno do Národní galerie v Praze

Socha sv. Petra ze Slivice představuje velice blízkou obměnu zrcadlově převrácené kompozice Plzeňské madony, a to jak v postoji, ponderaci a pohybu, tak ve schématu draperie. Polychromie byla od počátku pouze v inkarnátu, vlasech a vousech; přírodní barevnost opuky v draperii doplňovalo zlacení lemů. Celkové vyznění tedy odpovídalo abstrahovanému nebeskému vzezření Plzeňské madony a dalších soch krásného stylu. Kombinace světlé barvy materiálu se zlacením detailů může odkazovat k dílům francouzského dvorského umění. Jde nejspíše o kultickou sochu určenou k bezprostřední komunikaci s vnímatelem; vzrušený, zarmoucený výraz tváře apoštola zřejmě zachycuje jeho lítost poté, co zapřel Krista.