PŘEDNÁŠKA Vladimír Mandl: Vizionář kosmického věku

Místo: 
Semlerova rezidence
Datum: 
09/04/2024 - 16:30

Docent JUDr. Vladimír Mandl patří spolu s Ludvíkem Očenáškem k jediným dvěma Čechům, kteří jsou bráni za skutečné průkopníky, pionýry kosmických letů. Mandl se stal vůbec prvním na světě, kdo se zabýval otázkou, jaké právo by mělo platit ve vesmíru po jeho ovládnutí lidmi. Ač byly jeho názory později vyvráceny a přepracovány, byl tím prvním, kdo položil základy kosmického práva. Mandl se narodil v Plzni a členové jeho rodiny se nesmazatelně zapsali do života západočeské metropole. Shodou okolností, Ludvík Očenášek se narodil také v západních Čechách, v Kříších nedaleko od Plzně.

Národní technické muzeum vydalo k osobě Vladimíra Mandla a jeho rodiny kolektivní monografii s příspěvky šesti autorek a autorů, z nichž čtyři budou přednášet i tento večer. Představení kolektivní monografie se zúčastní i vnučka Vladimíra Mandla.

Přednášející: 

  • PhDr. Jitka Janečková, Archiv města Plzně: Právník s hlavou ve hvězdách. Rodina, život a dílo Vladimíra Mandla
  • Doc. Paedr. Naděžda Morávková, Ph.D., Západočeská univerzita Plzeň: Matouš Mandl (1865-1948), výtvarné umění a Obrazárna města Plzně
  • Michal Plavec, Národní technické muzeum: Letec a teoretik kosmonautiky Vladimír Mandl
  • RNDr. Jan Kotůlek, Ph.D., Vysoká škola báňská — Technická univerzita v Ostravě: Matematik náhodných procesů. Petr Mandl (1933-2001)