Skip to main content

Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století

Autorky: Eva Bendová, Kateřina Piorecká
Editorka: Eva Bendová
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Grafická úprava: Martin Pivrnec
Vazba: měkká
Rok vydání: 2016
Počet stran: 75
ISBN: 978-80-88027-13-3
Cena: 150,-
150 Kč

Vydáno ke stejnojmenné výstavě připravené ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 36. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny.

Téma 36. ročníku sympozia: Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě.

Výstava zohledňovala fenomén živelné katastrofy a její obraz v rozvíjející se industriální společnosti, jejíž důsledky neseme doposud. V dílech Mikoláše Alše, Julia Mařáka, Antonína Mánesa, Josefa Navrátila, Jaroslava Panušky, v řadě vizuálně působivých dobových dokumentů, fotografií, grafik, filmové projekci ukazuje způsoby, jakými se společnost i umělci potýkali s nečekaným ohrožováním lidské potřeby bezpečí a jistoty.

Výstava konfrontuje obraz bouře jako metafory strachu nebo ohrožení v krajinomalbě 19. století s živlem ohně a přitažlivou silou jeho plamenů v námětech pozorování katastrofy jako atrakce. Obraz nečekané síly vody, reálné katastrofy povodně (nebo požáru), se pak střetává s paralelní proměnou alegorie živlů. Změna obrazu zde závisí na vývoji formujícího se pojišťovnictví a ochrany právě proti nim.

Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století publikace