Média

Pro tiskové materiály kontaktujte:

Bc. Kateřina Štulc Modrá
PR, tisková mluvčí
Tel.: +420 737 198 094
e-mail: modra@zpc-galerie.cz

Upozornění: Každé užití loga ZČG na jakémkoliv materiálu musí být předem schváleno.