Skip to main content

Ze středu ven - Umění regionů 1985-2010

Autoři: Daniel Balabán, Ladislav Daněk, Vladimír Havlík, Michal Koleček, Jiří Kubový, Zdeněk Macháček, Štěpán Málek, Milan Maur, Martin Nitsche, Jan Stolín, Michal Škoda
Editor: Michal Koleček
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Grafická úprava: Mančaft
Vazba: měkká
Rok vydání: 2014
Počet stran: 94
ISBN: 978-80-86415-92-5
Cena: 120,-
120 Kč

Katalog byl vydán u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Západočeské galerii v Plzni, výstavní síň Masné krámy od 2. dubna do 8. června 2014. Výstava mapovala uměleckou scénu v  regionech České republiky, a to ve vybraných osmi městech: České Budějovice, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem a Zlín. Na výstavě byla představena tvorba celkem třiceti tří umělců v časovém úseku posledního čtvrtstoletí.

Výstavní projekt hledal odpovědi na řadu otázek spojených s procesem decentralizace české umělecké scény a rozvojem nových uměleckých center. Zaměřoval se přitom nejprve na podhoubí, ze kterého tyto scény čerpaly při svém dynamickém rozvoji, přičemž si všímá především situace druhé poloviny osmdesátých let 20. století, kdy se již drobila ostražitost totalitní ideologie a i na „venkově“ se postupně etablovala celá řada výrazných tvůrčích individualit.

Ze středu ven - Umění regionů 1985-2010