Skip to main content

Tvůrčí dílna pro děti: Proměna v obrazech

16:00
Výstavní síň Masné krámy

Tvůrčí dílna pro k výstavě Očima Franze Kafky: Mezi obrazem a jazykem. Dílna pro děti i rodiče, zaměřená na tvorbu ilustrací za pomoci široké škály výtvarných technik.

Informace o edukačních programech: Patricie Císlerová, cislerova@zpc-galerie.cz, 775 896 883

Wilhelm Wessel, Ilustrace ke Kafkově Proměně, 1924, Galerie Ztichlá klika