Skip to main content

Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870-1914

Autoři: Aleš Filip, Michaela Kořistová, Šárka Leubnerová, Roman Musil, Roman Prahl, Tomáš Sekyrka, Caroline Sternberg, Markéta Theinhardtová
Editoři: Aleš Filip, Roman Musil
Nakladatel: Galerie a nakladatelství Stará pošta
Grafická úprava: Jiří Mičkal
Obálka: Matěj Bárta
Odpovědná redakce: Martina Slouková
Jazyková redakce: Kateřina Mikšová
Překlad resumé: Irma Charvátová
Odborná recenze: Katarína Beňová, Vít Vlnas
Vazba: pevná
Rok vydání: 2021
Počet stran: 463
ISBN: 978-80-88027-45-4
Cena: 850,-

Epochou salonů označujeme období mezi lety 1870 a 1914, kdy bylo tzv. salonní umění na vrcholu popularity, a nakonec také ve své pozdní, závěrečné fázi. Salony umění, pořádané podle pařížského vzoru, měly divákům poskytnout přehled o celé šíři spektra dobové výtvarné tvorby, jak domácí, tak zahraniční. Nechyběla na nich ani vyhraněná díla progresivních směrů (realismu, naturalismu, symbolismu, secese atd.), i když převažovala tvorba středního proudu, pro niž je symptomatická zvláště žánrová malba s anekdotickou i moralizující pointou. Právě pro tuto tvorbu se vžilo označení salonní umění. To bylo dlouho opomíjeno jako konvenční a převážně komerčně orientovaná produkce. K novému zhodnocení začalo docházet až koncem šedesátých let dvacátého století. V českém prostředí sehrál iniciační roli profesor Roman Prahl, který do této publikace přispěl úvodním textem.

Umělci pocházející ze zemí Koruny české studovali, žili a vystavovali jak v hlavním centru dění, Paříži, tak ve středoevropských centrech Mnichově, Vídni, Praze a jinde. Tomu také odpovídá složení mezinárodního autorského týmu a koncepce této unikátní obsáhlé publikace, která reflektuje působení několika stovek umělců (malířů, sochařů i grafiků), přičemž devadesáti pěti z nich jsou věnovány strukturované medailony.

Publikace získala hlavní cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2021.

 

Publikaci vydala Galerie a nakladatelství Stará pošta ve spolupráci se Západočeskou galerií v Plzni u příležitosti stejnojmenné výstavy, konané v Západočeské galerii v Plzni ve výstavní síni Masné krámy ve dnech 28. září 2022 - 5. března 2023.

Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870-1914 publikace
Epocha salonů. České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870-1914 publikace