Skip to main content

50 mistrovských děl českého umění období fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

Autoři: Aleš Filip, Šárka Leubnerová, Roman Musil, Alena Pomajzlová, Marie Rakušanová, Ivana Skálová, Markéta Theinhardtová
Editor: Roman Musil
Nakladatel: Scala Arts & Heritage Publishers Ltd.
Grafická úprava: Bušek & Dienstbier
Vedoucí projektu: Bethany Holmes (Scala) a Tomáš Hausner (ZČG)
Jazyková redakce: Tomáš Hausner
Jazyková korektura: First Edition Translations Ltd, Cambridge
Vazba: měkká
Rok vydání: 2023
Počet stran: 120
ISBN: 978-1-78551-428-9
Cena: 270,-

Kolekce umění doby fin de siécle ze sbírek ZČG patří k tomu nejlepšímu, co se nachází v českých veřejných sbírkách. Tato kniha, vydaná ve spolupráci s prestižním londýnským nakladatelstvím Scala Arts & Heritage, představuje padesátku děl vybraných ředitelem galerie Romanem Musilem s anotacemi předních českých i zahraničních odborníků na výtvarné umění přelomu 19. a 20. století.

Kolekce zahrnuje všechny důležité tendence, které se objevili na tehdejší výtvarné scéně, tedy naturalismus, symbolismus, impresionismus a secesi. České umění se v této době výrazně integrovalo do mezinárodních struktur a řada umělců z českých zemí studovala, vystavovala nebo působila v klíčových kulturních metropolí Evropy, jakými byly Vídeň, Mnichov a Paříž. V plzeňské kolekci jsou tak zastoupeny i dvě osobnosti, které dosáhli celosvětového věhlasu: jeden z nejvýznamnějších představitelů secesního umění Alfons Mucha a pozdější spoluzakladatel abstraktní malby František Kupka. Vedle nich ale plzeňská sbírka obsahuje také díla dalších významných tvůrců, kteří formovali podobu výtvarné scény této doby – namátkou můžeme jmenovat Antonína Slavíčka, Jana Preislera, Jaroslava Špillara, Luďka Marolda či Václava Brožíka.

Tato kniha, která je již třetím výstupem dlouhodobého společného projektu Západočeské galerie v Plzni a prestižního londýnského nakladatelství Scala Arts & Heritage, představuje padesátku děl vybraných ředitelem galerie Romanem Musilem s anotacemi předních českých i zahraničních odborníků na výtvarné umění přelomu 19. a 20. století.

50 mistrovských děl českého umění období fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
50 mistrovských děl českého umění období fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni