Přejít k hlavnímu obsahu

50 mistrovských děl českého kubismu ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

Autoři: Roman Musil, Alena Pomajzlová, Marie Rakušanová, Ivana Skálová
Editor: Roman Musil
Nakladatel: Scala Arts & Heritage Publishers Ltd.
Grafická úprava: Bušek & Dienstbier
Vedoucí projektu: Bethany Holmes (Scala) a Tomáš Hausner (ZČG)
Jazyková redakce: Tomáš Hausner
Jazyková korektura: First Edition Translations Ltd, Cambridge
Vazba: měkká
Rok vydání: 2022
Počet stran: 120
ISBN: 978-1-78551-340-4
Cena: 270,-

Český kubismus patří mezi jeden z nejvýznamnějších přínosů světové kultuře. Tato díla, vytvořená přibližně v letech 1910-1935, zahrnují malbu, kresbu, grafiku, koláž, sochařství, architekturu a přední představitelé hnutí - včetně malířů Emila Filly a Bohumila Kubišty, sochaře Otto Gutfreunda a architekta Pavla Janáka - se řadili k představitelům světového kubismu.

ZČG spravuje jednu z nejvýznamnějších sbírek českého kubistického umění, pečlivě shromažďované od počátku 60. let 20. století. Tato kniha, odborně sestavená ředitelem galerie Romanem Musilem a jeho týmem, představuje mezinárodnímu publiku některá z nejlepších děl českého kubismu.

50 mistrovských děl českého kubismu ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
50 Masterpieces od Czech Cubism from the Collections of The Gallery of West Bohemia in Pilsen