Skip to main content

Umění prodat (se). Umělec ve spárech trhu 19. století

Autoři: Eva Bendová, Marie Fiřtová, Vít Vlnas
Editor: Eva Bendová
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Grafická úprava: Martin Pivrnec
Odpovědný redaktor: Tomáš Hausner
Překlad resumé: Tomáš Hausner
Vazba: měkká
Rok vydání: 2024
Počet stran: 85
ISBN: 978-80-88027-55-3
Cena: 380,-

Vydáno k výstavě: Umění prodat (se). Umělec ve spárech trhu 19. století

Výstava a katalog byly připraveny ve spolupráci Západočeské galerie v Plzni s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze k programu 44. ročníku plzeňského mezioborového sympozia na aktuální téma Trh a kapitál v české kultuře 19. století, konaného v rámci festivalu Smetanovské dny 2024.

Způsoby a možnosti, jaké umělec může zvolit, aby získal prostředky pro svou nezávislou tvorbu, se v 19. století výrazně rozvíjely. Měnil se vztah zadavatelů a tvůrce, vztah výtvarného díla a publika i samotné tržní mechanismy. Rozhodující roli od původních patronů umění a mecenášů přebrali sběratelé, veřejní i soukromí objednavatelé formou uměleckých soutěží, obchodníci s uměním, nakladatelé, umělecké výstavy a spolky.

Umění prodat (se) kniha
Umění prodat (se) kniha