Skip to main content

Trauma, tíseň, extáze, prázdnota. Formule afektu a patosu 1900–2018

Autoři: Ladislav Kesner, Petra Kolářová
Nakladatel: Books & Pipes Publishing, z. ú. a Západočeská galerie v Plzni, p.o.
Grafická úprava: Jan Dienstbier – Martin Bušek
Vazba: měkká
Rok vydání: 2018
Počet stran: 275
ISBN: 978-80-88027-24-9
Cena: 250,-

Bohatě ilustrovaná publikace věnovaná proměnám „formulí patosu“, tj. emocionální řeči lidského těla, jak ji zachycuje výtvarné umění a vizuální kultura v posledních zhruba sto dvaceti letech. Autor originálně rozpracovává psychologickou teorii umění a model umělecké historie významného německého historika umění a kultury Abyho Warburga (1866?1929) a rozšiřuje ji do současnosti. Warburgův pojem „formule patosu“ (Pathosformeln) se v jeho práci stává průsečíkem, v němž ožívají a vzájemně se protínají velká témata humanitních a sociálních disciplín, ale také věd zabývajících se lidskou myslí: otázky mechanismů, skrze něž obrazy působí na své diváky, vzájemného ovlivňování biologických a kulturních aspektů tělesného výrazu a prožívání emocí, vztahu mentálních a materiálních reprezentací či racionality a afektu. Odkazují ale i k eticko-politickým dimenzím těchto otázek, které jsou dnes stejně palčivé jako za Warburgova života a souvisí kupříkladu s potřebou porozumět tomu, jak je lidské vědomí manipulováno obrazy.

Kniha navazuje na stejnojmennou výstavu pořádanou Západočeskou galerií v Plzni počátkem roku 2018.

Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018 publikace