Skip to main content

Rodinné těžítko

Autor: Will Semler (*1923)
Editor: Petr Domanický
Překlad: Blanka Synková
Redakce českého překladu: Stanislava Fedrová
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Grafická úprava: Jan Dienstbier – Martin Bušek
Vazba: měkká
Rok vydání: 2015
Počet stran: 206
ISBN: 978-80-88027-09-6
Cena: 250,-

Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s Willem Semlerem vydala český překlad knihy, jejíž anglický originál vyšel v Austrálii v roce 2006 vlastním nákladem autora. Kniha je unikátním a humorně pojatým svědectvím o předválečné Plzni a zachycuje i další osudy kdysi jedné z nejvýznamnějších plzeňských rodin. Přibližuje podrobnosti emigrace v roce 1939 i nové začátky rodiny v Austrálii.

Will Semler (nar. 1923) je synem původních majitelů bytu Oskara a Jany Semlerových a v době emigrace před nacistickým režimem mu bylo 15 let.

Knihu doplňuje několik desítek unikátních fotografií z rodinného archivu a přibližně dvě desítky autorových kreseb včetně plánku Plzně jeho dětství.

Semlerova rezidence na Klatovské 110 je nejrozsáhlejším z tzv. Loosových interiérů
v Plzni a byla vybudována v letech 1931–34 na základě projektu Heinricha Kulky a konceptu Adolfa Loose.

Rodinné těžítko