Skip to main content

Plnou parou vpřed! Lodě a plavba v českém malířství 1850-1950

Autor: Nikolaj Savický
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Grafická úprava: Petr Liška
Redakce a jazyková úprava: Tomáš Hausner
Odborná recenze: PhDr. Kateřina Piorecká, Ph.D., PhDr. Vojtěch Hájek
Tisk: TYPOS, Tiskařské závody s. r. o., Plzeň
Vazba: měkká
Rok vydání: 2023
Počet stran: 99
ISBN: 978-80-88027-56-0
Cena: 290,-

Vydala Západočeská galerie v Plzni, p. o., u příležitosti stejnojmenné výstavy, konané v Západočeské galerie v Plzni ve výstavní síni „13“.

Obraz legendárního pražského parníku Primátor Dittrich od Josefa Šímy dosud figuroval pod názvem Parník na Seině. Jiný Šímův pražský parník zase najdeme pod titulem Z Marseille. Vltavská paroplavba totiž zmizela z obecného povědomí tak dokonale, že slavná plátna, která ji zachycovala, často nebyla správně identifikována a dostala zavádějící názvy. Výstava a publikace Plnou parou vpřed! Lodě a plavba v českém malířství 1850–1950 uvádějí špičková díla Antonína Chittussiho, Jakuba Schikanedera, Josefa Šímy, Karla Holana, Václava Bartovského, Otakar a Mrkvičky, Bohumíra Matala či Kateřiny Černé poprvé do relevantního a mimořádně zajímavého historického kontextu.

Plnou parou vpřed publikace
Plnou parou vpřed publikace