Skip to main content

Otto Gutfreund – sochař

Autor: Alena Pomajzlová
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Grafická úprava: Jan Dienstbier – Martin Bušek
Vazba: měkká
Rok vydání: 2017
Počet stran: 130
ISBN: 978-80-88027-21-8
Cena: 290,-

Sochař Otto Gutfreund (1889-1927) patří k nejvýznamnějším evropským umělcům první třetiny 20. století. Jeho tvorba se dělí na dvě etapy, jež se liší formálními principy i společenským ohlasem. První spadá do desátých let 20. století, kdy řešil na základě principů kubismu nové prostorové utváření sochy. Druhá, civilistní etapa se řadí k moderním realismům dvacátých let a oproti individualistické moderně předválečného období se rozrůstá o veřejné zakázky.

Tohoto tradičního stylového vymezení se však publikace nedrží, naopak chce obě oddělené oblasti propojit. Soustřeďuje se na tři hlavní sochařské úkoly – na reliéf, figuru a portrét/hlavu – a na kresby, které s vybranými díly souvisejí. Záměrem je poukázat přes vnější rozdílnost Gutfreundových prací na kontinuitu jeho tvorby.

Otto Gutfreund – sochař publikace