Skip to main content

Připravujeme výstavu Očima Franze Kafky: Mezi obrazem a jazykem

Výstava se zaměří na vztah spisovatele Franze Kafky k výtvarnému umění a vizuální kultuře jeho doby. Kromě toho se bude formou odkazů věnovat také Kafkově vlastní kreslířské tvorbě.

Vystavena budou díla přibližně z 25 českých a 6 zahraničních (zejména německých a rakouských) muzeí, galerií, knihoven, archivů i soukromých sbírek.

 

Více informací najdete na stránce výstavy:

Očima Franze Kafky

 

Výstavu připravila Západočeská galerie v Plzni a Adalbert Stifter Verein ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze v rámci projektů Kafka 2024 a Kafka 100. S podporou Ministerstva kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti

Záštitu nad projektem Kafka 2024 převzali: Claudia Roth, zmocněnkyně spolkové vlády pro kulturu a média, a Martin Baxa, ministr kultury České republiky.

Záštitu na výstavou převzali Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje, a Roman Zarzycký, primátor města Plzně.