Skip to main content

LOOS ― PLZEŇ ― SOUVISLOSTI / LOOS ― PILSEN ― CONNECTIONS

Autoři: Petr Domanický, Petr Jindra
Editoři: Petr Domanický, Petr Jindra
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Grafická úprava: Martin Bušek, Jan Dienstbier, Helena Dienstbierová Šimicová
Vazba: měkká
Rok vydání: 2011
Počet stran: 327
Česko-anglické vydání Czech / English
ISBN: 978-80-86415-79-6
Cena: 690,-

Publikaci vydala Západočeská galerie v Plzni v roce 2011 u příležitosti konání stejnojmenné výstavy. O unikátním souboru bytových interiérů, navržených v Plzni slavným architektem Adolfem Loosem, se v poslední době hodně mluví a píše. Zatím se však velmi málo ví o tom, kdo vlastně byli Loosovi zákazníci v Plzni, proč právě zde vzniklo tolik jeho prací a z jakého důvodu jsou tyto práce soustředěny právě v blízkosti dnešní Klatovské třídy. Na tyto otázky se snaží odpovědět výše uvedená kniha, které připravila Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s domácími i zahraničními institucemi, pamětníky a potomky rodin, které vznik interiérů navržených Adolfem Loosem iniciovaly.

Součástí publikace je rozsáhlá stať Petra Domanického o souvislostech Loosova působení v Plzni a esej Petra Jindry k portrétům prvních Loosových investorů v Plzni, Wilhelma a Marthy Hirschových, které vytvořil v roce 1909 Oskar Kokoschka na popud Adolfa Loose.

První část hlavního textu knihy věnuje pozornost dnešní Klatovské třídě v Plzni, která v meziválečné době představovala nejlepší adresu ve městě. Druhá část se zabývá osobnostmi významných zadavatelů Loosových zakázek v Plzni, především z řad továrníků, obchodníků, lékařů apod. Zajímá se také o Loosovy spolupracovníky v Plzni, především o architekty Karla Lhotu a Norberta Kriegera. Zmíněna jsou rovněž jména významných řemeslníků, kteří se na vzniku Loosových prací v Plzni podíleli. Výstava představí i další, veřejnosti neznámé bytové interiéry, které Loosovy práce připomínají.

Publikace se dostala do užšího výběru soutěže Nejkrásnější česká kniha roku 2011 vyhlašované Ministerstvem kultury České republiky a Památníkem národního písemnictví. Díky tomu byla zastoupena v katalogu soutěže a byla prezentována spolu s ostatními tituly na výstavě v Památníku národního písemnictví a poté i na veletrhu Svět knihy na pražském Výstavišti.

LOOS ― PLZEŇ ― SOUVISLOSTI / LOOS ― PILSEN ― CONNECTIONS
LOOS ― PLZEŇ ― SOUVISLOSTI / LOOS ― PILSEN ― CONNECTIONS