Skip to main content

Kubismus 1910—1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni

Autoři: Petr Jindra, Vojtěch Lahoda, Roman Musil
Editor: Petr Jindra
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Grafická úprava: Robert V. Novák
Vazba: pevná
Rok vydání: 2009
Počet stran: 125
ISBN: 978-80-86415-67-3
Cena: 200,-

Katalog ke stejnojmenné výstavě představuje výjimečně cennou součást sbírkového fondu Západočeské galerie v Plzni.

Ve stati Operace "Kubišta". Ke genezi sbírky českého kubismu v Západočeské galerii v Plzni rekonstruuje Roman Musil na pozadí politické a kulturní úlohy krajských galerií v 50. až 70. letech vznik mimořádně kvalitní sbírky kubismu, zejména děl B. Kubišty. Autor čerpá z archivních písemných, ale i fotografických dokumentů galerie a zasazuje proces geneze sbírky do širších kulturněhistorických souvislostí.

Stať Vojtěcha Lahody (Kubismus 1910-1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni. Filla, Kubišta a spol.) podrobně představuje profil kubistické sbírky galerie a objevně interpretuje významná díla zde obsažená.

Ikonologicky zaměřený text Petra Jindry ("Vado ut a somno exsuscitem eum". Bohumila Kubišty Vzkříšení Lazara) analyzuje Kubištovu programovou malbu a vedle ideové koncepce obrazu se zabývá jeho výtvarnými východisky.

Jednotlivé statě doprovází srovnávací obrazový materiál, součástí katalogu je úplná obrazová příloha, seznam Nákupy kubistických děl z let 1910-1925, Soupis vystavených děl a Seznam vyobrazení.

Katalog je vypraven v exkluzivní grafické úpravě Roberta V. Nováka.

Kubismus 1910—1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni