Skip to main content

To nejlepší ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

Pozemek U Zvonu
Author
ZČG
Curator
Ondřej Kozibratka

Víte, že umělecká sbírka Západočeské galerie v Plzni patří k nejvýznamnějším v rámci regionálních galerií v ČR? 

Cílená snaha několika generací odborných pracovníků Západočeské galerie v Plzni
i předchozích institucí vedla k tomu, že dnešní sbírka představuje jednu ze zásadních uměleckých kolekcí v zemi. Ve sbírce je uložena řada mimořádně cenných uměleckých děl, přičemž mnohá z nich patří k významným pracím z hlediska vývoje celého českého umění.

ZČG spravuje sbírku čítající kolem 13 000 výtvarných exponátů v časovém rozpětí od středověku po současnost, jejíž hodnota, srovnatelná s aktuálními cenami na trhu s uměním, se pohybuje kolem 1,5 mld. Kč. Tato sbírka je deponována v naprosto nevyhovujících podmínkách středověkého objektu, který má galerie ve výpůjčce od města Plzně. Již několik let je zde vyčerpána kapacita úložného prostoru a nelze tu dodržet požadované klimatické podmínky. Zásadním problémem je také skutečnost, že Západočeská galerie jako jediná z obdobných zařízení v České republice nedisponuje možností sbírku prezentovat veřejnosti stálou expozicí. Díla jsou dlouhodobě uložena v depozitářích a zapůjčována na jiné výstavy v ČR i v zahraničí. Galerie tak nemůže plnit jednu ze základních rolí muzea jako veřejné služby.

Z těchto důvodů jsme se rozhodli představit veřejnosti některá nejvýznamnější díla alespoň na výstavních panelech na pozemku U Zvonu, kde má stát nová budova galerie. Je zde blíže představen projekt nové budovy a také současný stav prací na Semlerově rezidenci, která se řadí mezi unikáty regionu.

Grafické řešení: Bušek + Dienstbier

Antonín Slavíček, Silnice, Krajina z Kameniček, 1903-4, ZČG Emil Filla, Lahev, sklenice a dýmka, 1913, ZČG
Gabriel Max, Siesta, 90. léta 19. století, ZČG Semlerova rezidence - schodiště na galerii s knihovnou - foto Studio Petrohrad
Jan Zrzavý, Náměsíčník, 1913, ZČG Toyen (Marie Čermínová), Obraz, 1932, ZČG