Přejít k hlavnímu obsahu

Archiv výstav

70 let Západočeské galerie v Plzni

1. 6. 2024 — 30. 6. 2024
Smetanovy sady před SVK PK
Jedna z nejvýznamnějších galerijních institucí v České republice, Západočeská galerie v Plzni, slaví 70 let své existence. U této příležitosti vznikla panelová výstava, která připomíná bohatou historii této kulturní instituce, včetně jejích klíčových okamžiků a zásadních úspěchů.

Stanislav Bukovský: Inspirace Orwellem

8. 3. 2024 — 28. 4. 2024
Přednáškový sál ZČG
Plzeňský výtvarník a letošní jubilant Stanislav Bukovský představuje své velkoformátové kresby inspirované Orwellovou Farmou zvířat.

Umění prodat (se). Umělec ve spárech trhu 19. století

1. 3. 2024 — 2. 6. 2024
Výstavní síň „13“
Přestože o tom knihy mnohdy mlčí, většina výtvarných umělců se musela svou tvorbou vždy mimo jiné i uživit. Devatenácté století bylo dobou, kdy se měnil vztah zadavatelů a tvůrců, nový charakter získávaly poměr publika k výtvarnému dílu i samotné tržní mechanismy.

Plnou parou vpřed! Lodě a plavba v českém malířství 1850-1950

27. 10. 2023 — 4. 2. 2024
Výstavní síň „13“
Vnitrozemská plavba v Čechách představuje vděčné a dosud jen málo prozkoumané téma. Ve třech tematických celcích představuje výstava často známé obrazy, jejichž témata jsou poprvé věrohodně identifikována. Nechybí ani legendární parník Primátor Dittrich, jak jej zachytil Josef Šíma.

„… a viděl jsem nové nebe a novou zemi…“ Apokalypsa a umění v českých zemích

4. 10. 2023 — 3. 3. 2024
Výstavní síň Masné krámy
Biblický text Zjevení sv. Jana, zvaný Apokalypsa, a s ním spojená vizuální představivost zahrnovaly již od středověku dva póly. Na jedné straně text líčí apokalyptické pohromy a zkázu světa, na straně druhé vrcholí silným tématem naděje. Apokalyptické vize tak zahrnovaly i obrazy nového světa, obnovy společnosti a útěchy pro jednotlivce. Výstava představuje tyto inspirace ve výtvarném umění a hudbě v širokém rozpětí od středověku až do současnosti.

Z Plzně kolem světa s Adolfem Loosem

3. 10. 2023 — 20. 10. 2023
Mázhaus plzeňské radnice
Výstava Z Plzně kolem světa s Adolfem Loosem navazuje v upravené podobě na původní výstavu Loos a Plzeň, která vznikla v roce 2020 ve spolupráci Českých center, města Plzně, Plzeň-TURISMUS a Západočeské galerie v Plzni.

Jerzy Nowosielski (1923–2011): Mezi aktem a ikonou

8. 9. 2023 — 1. 10. 2023
Přednáškový sál ZČG
Od narození jednoho z nejvýznamnějších polských umělců 20. století uplyne letos 100 let. U příležitosti tohoto výročí se jeho tvorba představuje českému publiku prostřednictvím komorní výstavy reprodukcí v Západočeské galerii v Plzni.

Eva Hubatová: Fotoinformel

28. 6. 2023 — 20. 8. 2023
Přednáškový sál ZČG
Retrospektivní výstava Eva Hubatová: Fotoinformel představuje průřez širokým spektrem tvorby plzeňské fotografky, výtvarnice, ilustrátorky a členky Unie výtvarných umělců Plzeň Evy Hubatové.

S časem pod kůží. Tomáš Císařovský – Bohdan Holomíček

14. 6. 2023 — 1. 10. 2023
Výstavní síň „13“
Výstava fotografa Bohdana Holomíčka (1943) a malíře Tomáše Císařovského (1962) sleduje průniky dvou výrazově i generačně jinak založených výpovědních světů. Díla obou autorů totiž vykazují podobnou intuitivní citlivost k opakujícímu se řádu platnosti historických, společenských a přírodních jevů, jejichž kontrapunktem je vždy konkrétní dějová konstelace a konkrétní lidský osud. Na jedné straně veletok historického času, který se ustaluje zpětným pohledem, na straně druhé konkrétní jedinci, kteří jednají, aby naplnili své ideje tím, jak nebo kde žijí.

Zlaté časy. Umění doby fin de siècle ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

5. 4. 2023 — 3. 9. 2023
Výstavní síň Masné krámy
Období přelomu 19. a 20. století patřilo k bouřlivým a dynamickým etapám ve vývoji výtvarného umění, které se stávalo stále důležitější součástí života v celé tehdejší Evropě i Americe. Belle époque, jak je tato doba od 90. let 19. století až do začátku první světové války zpětně označována, poskytla důležitý prostor mj. pro etablování uměleckých směrů, jakými byly symbolismus, secese a impresionismus, které záhy získaly internacionální význam. Umělci začali pro svoji tvorbu objevovat nová témata, která citlivě odrážela převládající nálady ve společnosti – od únavy a skepse z konce století až po víru v celospolečenský pokrok, jejž přinese blížící se nový věk.