Přejít k hlavnímu obsahu

70 let Západočeské galerie v Plzni

Smetanovy sady před SVK PK
Jedna z nejvýznamnějších galerijních institucí v České republice, Západočeská galerie v Plzni, slaví 70 let své existence. U této příležitosti vznikla panelová výstava, která připomíná bohatou historii této kulturní instituce, včetně jejích klíčových okamžiků a zásadních úspěchů.

Jiří Kubový / Josef Hrubý: báseň a krajina

Přednáškový sál ZČG
Výstava Jiří Kubový / Josef Hrubý: báseň a krajina představí ojedinělou uměleckou spolupráci výtvarníka Jiřího Kubového (*1950) a významného plzeňského básníka Josefa Hrubého (1932–2017), jejímž výsledkem byla realizace deseti obrazů-asambláží s vloženými rukopisnými básněmi.

Očima Franze Kafky: Mezi obrazem a jazykem

Výstavní síň Masné krámy
Výstava se zaměří na vztah spisovatele Franze Kafky k výtvarnému umění a vizuální kultuře jeho doby. Kromě toho se bude formou odkazů věnovat také Kafkově vlastní kreslířské tvorbě.