Publikation

Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století

Autor: 
Eva Bendová
Kateřina Piorecká
Editor: 
Eva Bendová
Nakladatel: 
Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: 
Martin Pivrnec
Vazba: 
Měkká vazba
Další popis: 
47 obrázků, English summary Rok vydání: 2016
Rok vydání: 
2016
ISBN: 
978-80-88027-13-3
Počet stran: 
75
Cena: 
150

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Vydáno ke stejnojmenné výstavě připravené ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 36. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny.

Téma 36. ročníku sympozia: Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě.

Výstava zohledňovala fenomén živelné katastrofy a její obraz v rozvíjející se industriální společnosti, jejíž důsledky neseme doposud. V dílech Mikoláše Alše, Julia Mařáka, Antonína Mánesa, Josefa Navrátila, Jaroslava Panušky, v řadě vizuálně působivých dobových dokumentů, fotografií, grafik, filmové projekci ukazuje způsoby, jakými se společnost i umělci potýkali s nečekaným ohrožováním lidské potřeby bezpečí a jistoty.
Výstava konfrontuje obraz bouře jako metafory strachu nebo ohrožení v krajinomalbě 19. století s živlem ohně a přitažlivou silou jeho plamenů v námětech pozorování katastrofy jako atrakce. Obraz nečekané síly vody, reálné katastrofy povodně (nebo požáru), se pak střetává s paralelní proměnou alegorie živlů. Změna obrazu zde závisí na vývoji formujícího se pojišťovnictví a ochrany právě proti nim.