SEMLEROVA REZIDENCE je v letní sezóně otevřená tři dny v týdnu

V hlavní turistické sezoně si návštěvníci mohou prohlédnout interiér a tamní expozici ve čtvrtek, sobotu a neděli. Provoz je omezen na skupiny o nejvýše 10 účastnících. Vstupenky si zájemci mohou objednat online prostřednictvím webu www.adolfloosplzen.cz nebo v Turistickém informačním centru na náměstí Republiky 41 (tel. 378 035 330, info@visitplzen.eu).

Ke třem tzv. Loosovým interiérům v Plzni, které jsou již přístupné veřejnosti, se od listopadu roku 2015 připojil unikát mezi památkami architektury 20. století v České republice - byt rodiny Oskara Semlera na Klatovské třídě 110. V jediném případě v Plzni zde vznikl, a to podle projektu Heinricha Kulky a konceptu Adolfa Loose, vícepodlažní byt s plynulou návazností prostor různých výšek, tedy s tzv. Raumplanem. Interiér, který má šest hlavních úrovní, silně připomíná pražskou Müllerovu vilu, která jeho vzniku předcházela. Na rozdíl od ní je však vestavěn do staršího domu.

Semlerova rezidence je součástí souboru „Adolf Loos Plzeň“ a veřejnosti se jím otevřela již třetí prohlídková trasa, jejíž provoz zajišťuje organizace Plzeň-TURISMUS.

www.semler.cz