Otevření Semlerovy rezidence (28. 10. 2015)

Ke třem tzv. Loosovým interiérům v Plzni, které jsou již přístupné veřejnosti, se od listopadu roku 2015 připojuje unikát mezi památkami architektury 20. století v České republice - byt rodiny Oskara Semlera. V jediném případě v Plzni zde vznikl, a to podle projektu Heinricha Kulky a konceptu Adolfa Loose, vícepodlažní byt s plynulou návazností prostor různých výšek, tedy s tzv. Raumplanem. Interiér, který má šest hlavních úrovní, silně připomíná pražskou Müllerovu vilu, která jeho vzniku předcházela. Na rozdíl od ní je však vestavěn do staršího domu.

www.adolfloosplzen.cz