Publikation

Gabriel von Max

Autor: 
Aleš Filip
Roman Musil
Wilfried Rosendahl
Susanne Weberová
Marion Jourdanová
Roman Prahl
Gaëlle Rosendahlová
Josef Vojvodík
Editor: 
Aleš Filip
Roman Musil
Nakladatel: 
Arbor vitae a Západočeská galerie v Plzni
Grafická úprava: 
Robert V. Novák
Vazba: 
pevná vazba
Další popis: 
401 čb. a bar. reprodukcí
Rok vydání: 
2011
ISBN: 
978-80-87164-63-1 (AV), 978-80-86415-76-5 (ZČG)
Počet stran: 
372
Cena: 
700

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Malíř českého původu Gabriel von Max patří k nejvýznamnějším reprezentantům mnichovské malířské školy ve druhé polovině 19. století. Jeho dílo přitahovalo pozornost a obdiv v mnoha zemích Evropy i v zámoří. Několikrát byl zastoupen na světových výstavách, stal se profesorem mnichovské Akademie umění a v roce 1900 byl při příležitosti šedesátých narozenin povýšen do šlechtického stavu.

Narodil se v rodině Josefa Calasanzy Maxe (1804–1855), který patřil společně s bratrem Emanuelem (1810–1901) k významným pražským sochařům. Studoval malířství na akademiích v Praze, Vídni a Mnichově, kde jej silně ovlivnil jeho hlavní učitel Karl von Piloty. V bavorské metropoli se usadil natrvalo, kontakty s českým prostředím však nikdy nepřerušil. Pravidelně vystavoval v Praze v soukromé galerii Mikuláše Lehmanna a na výročních výstavách Krasoumné jednoty, neboť v Čechách měl četné sběratele a obdivovatele.

Max se proslavil svým pojetím oduševnělé ženské krásy, inovacemi náboženské malby, zájmem o spiritismus a darwinismus a obrazy opic. Jeho malba se vyznačuje hladkým, valérovým, staromistrovským přednesem, důrazem kladeným na celkové estetické pojetí námětu a na psychologii zobrazených postav. Jeho umělecký vliv lze sledovat u řady významných malířů: v Čechách to byli Václav Brožík, Jakub Schikaneder, Maxmilián Pirner, Emanuel Krescenc Liška, Hanuš Knöchl, Karel Vítězslav Mašek a další.

Rozsáhlá publikace mezinárodního autorského kolektivu je výsledkem několikaleté badatelské práce a je první českou monografií Gabriela von Maxe.

Kniha získala 1. cenu v kategorii „Muzejní publikace" v Národní soutěži muzeí Gloria musealis 2011 vyhlašované Ministerstvem kultury České republiky a Asociací muzeí a galerií České republiky.

Dále získala 3. místo v kategorii „Katalogy“ v soutěži Nekrásnější česká kniha roku 2011 vyhlašované Ministerstvem kultury České republiky a Památníkem národního písemnictví, do které bylo přihlášeno více než 200 titulů.

Listování knihou - video