Přejít k hlavnímu obsahu

Stanislav Bukovský: Inspirace Orwellem

Přednáškový sál ZČG
Autor
Stanislav Bukovský
Kurátor
Jiří Hlobil

Plzeňský výtvarník a letošní jubilant Stanislav Bukovský představuje své velkoformátové kresby inspirované Orwellovou Farmou zvířat.

Bukovského tušové kresby zobrazují nejen zvířata, ale i lidi, s nimiž si zvířata ‚vyřizují své účty. Podstatou sdělení je v souladu s předlohou humorně podaná absurdita, fantazie, která však nepostrádá odezvu v realitě. Podobenství jako literární útvar, jehož tradice se odvíjí již od biblických textů a Ezopových bajek a objevuje se i v pohádkách a moderní literatuře, bylo ilustrátorům odjakživa vděčným prostředkem při výtvarném zpracování zvolených témat.

Vedle kreseb inspirovaných George Orwellem jsou na výstavě k vidění i práce věnované autorovým přátelům – básníkům, ilustrace citátů z děl různých autorů, a v neposlední řadě také dílo inspirované osobností Franze Kafky. Všechna díla spojuje určitá kontroverznost těmto autorům vlastní, odlehčená humorným pojetím zpracování. Obdobu bychom mohli najít třeba v Ladově Hospodské rvačce nebo Zabíjačce, jež jsou vlastně roztomile zobrazenými horory.

Stanislav Bukovský (* 13. 4. 1944) byl původním povoláním konstruktér ve Škodovce; již od dětství se ale věnoval výtvarnému umění. V roce 1967 se spolu s několika přáteli stal spoluzakladatelem výtvarné skupiny Intensit, která v omezené míře existuje dodnes. Po roce 1968 byl nucen Škodovku opustit a hledat si obživu jinde; kromě jiného od roku 1973 pracoval jako výstavní technik v podniku Plzeňské výstavnictví.

V roce 1977 se společně s dalším členem skupiny Intensit Antonínem Lněničkou podílel na založení Keramického střediska při cihelně v Černicích, které se pod jejich vlivem proměnilo v pracoviště zaměřené na uměleckou výrobu. V roce 1989 oba získali na Ústředí uměleckých řemesel v Praze osvědčení ‚Pracovník uměleckých řemesel v oboru umělecká keramika.

V roce 1990 se Stanislav Bukovský stal ředitelem Městského kulturního střediska (pozdější Esprit). Od roku 1992 pracuje ‚na volné noze‘ jako výtvarník a výstavář. Vytvářel především grafiku pro plzeňské výstaviště (až do jeho zániku v roce 2001) a pro blovickou výstavnickou firmu Arteo. Kromě prací na zakázku se věnuje volné tvorbě, malířství, kresbě, řezbářství, sochařství a keramice (do roku 1990).

V roce 1991 se Stanislav Bukovský stal spoluzakladatelem Spolku za starou Plzeň. Pro Magistrát města Plzně připravil řadu tematických výstav zaměřených na historii města či významné osobnosti s ním spjaté. Řadu výstav připravil i pro SVK PK, Knihovnu města Plzně, Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem, a některé uskutečnil i v dalších městech plzeňského regionu. Věnuje se ochraně památníků, od Ministerstva obrany České republiky obdržel plaketu za péči o válečné hroby a získal i další ocenění, mezi jinými od Československé obce legionářské. Inicioval a spolupodílel se i na zřízení památníků nových.

 

Je členem Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti. Od konce šedesátých let uspořádal řadu samostatných a zúčastnil se mnoha skupinových expozic výtvarných prací. Ke svému životnímu jubileu chystá řadu výstav, kromě této výstavy v Západočeské galerii také v Galerii Jiřího Trnky, v mázhausu plzeňské radnice či na zámku v Nebílovech.

 

Stanislav Bukovský, Farma zvířat, majetek autora Stanislav Bukovský, Farma zvířat, majetek autora Stanislav Bukovský, Farma zvířat, majetek autora
Stanislav Bukovský, Farma zvířat, majetek autora
Stanislav Bukovský, Farma zvířat, majetek autora
Vstupné
Zdarma
Informace pro návštěvníky
přednáškový sál ZČG
Pražská 13, Plzeň

telefon: +420 377 908 534
email: info@zpc-galerie.cz
Otevírací doba
pondělí zavřeno
úterý–neděle / 10.00–18.00 hodin