Přejít k hlavnímu obsahu

Očima Franze Kafky: Mezi obrazem a jazykem

Koncepce knihy: Marie Rakušanová
Editorka: Marie Rakušanová
Autoři textů: Miroslav Haľák, Zuzana Jürgens, Alexander Klee, Roman Musil, Milan Nekula, Marie Rakušanová, Nicholas Sawicki
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s KANT – Karel Kerlický
Grafická úprava: Robert V. Novák
Technická spolupráce: Tomáš Brichcín
Překlady textů: Jana Hlávková, Barbara Mainer
Redakce: Eva Hrubá, Stephan von Pohl
Vazba: pevná
Rok vydání: 2024
Počet stran: 224
ISBN: 978-80-7437-425-8
Cena: 890,-

Vydáno k výstavě: Očima Franze Kafky: Mezi obrazem a jazykem

V roce 2024 uplynulo sto let od chvíle, kdy 3. června 1924 v rakouském sanatoriu Kierling zemřel Franz Kafka, pražský německojazyčný autor židovského původu. V té době ještě zdaleka nebyl tak známý jako dnes, kdy jsou jeho texty – romány, povídky, deníky a dopisy – přeloženy do mnoha jazyků. Jeho život a dílo inspirovaly řadu spisovatelů a umělců, vyšel nespočet monografií a vznikly filmové i divadelní adaptace či výtvarná díla. Zdá se, že už o něm bylo napsáno vše, že byly jeho život, myšlení a názory prozkoumány do posledního detailu. Víme o jeho komplikovaném vztahu k ženám, neshodách s otcem, zdravém životním stylu, pocitu nepatřičnosti…

Marie Rakušanová v nejrozsáhlejším textu knihy zkoumá rozmanité jazyky obrazových forem v Praze počátku 20. století a způsoby, jakými s nimi Kafka ve svém životě a díle komunikoval. Alexander Klee, kurátor vídeňského muzea umění Belvedere, se v krátkém exkurzu zabývá dobovým kontextem výuky kreslení na obecných a středních školách v habsburské monarchii a zamýšlí se nad tím, co mohl znamenat pro Kafkovu vlastní kreslířskou tvorbu. Díky nedávnému nálezu dosud neznámého obsáhlého souboru Kafkových kreseb z pozůstalosti Maxe Broda se téma spisovatelovy výtvarné tvorby stává velmi aktuální. V českém jazyce však zatím nebyl tento soubor dostatečně reflektován a tak je text amerického historika umění Nicholase Sawického (Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania, US) v této knize vůbec první studií na dané téma v našem prostředí. Marek Nekula, profesor bohemistiky na univerzitě v Řezně a přední odborník na Kafkův vztah k Praze, napsal pro knihu text, v němž zkoumá spisovatelovo prožívání veřejného prostoru, v němž docházelo k nacionalisticky podbarvenému využívání i zneužívání obrazů a jazyka. Publikaci uzavírá filozofické zamyšlení historika umění a kurátora vídeňského muzea Belvedere Miroslava Haľáka.

 

Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky a Česko-německého fondu budoucnosti.

Očima Franze Kafky: Mezi obrazem a jazykem publikace
Očima Franze Kafky: Mezi obrazem a jazykem publikace