Publications

Josef Sudek – Jakub Špaňhel: Zažít zjevení

Autor / autoři textu:
Jaroslav Durych, Helena Musilová, Jan Němec
Editor / editoři:
Helena Musilová
Cena:
190

Kniha je doprovodnou publikací výstavy Josef Sudek – Jakub Špaňhel: Zažít zjevení konané v Západočeské galerii v Plzni ve výstavní síni "13" ve dnech 22.10. 2021 –⁠ 6. 2. 2022.

Já a oni. Jedinec a společenství v umění 19. století

Autor / autoři textu:
Eva Bendová, Václav Hájek, Vít Vlnas
Editor / editoři:
Eva Bendová
Cena:
250

Publikace byla vydána ke stejnojmenné výstavě ve spolupráci s Ústavem dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy k 41.

Od balonu ke kosmickému vědomí. Aviatické eseje o české letecké duši

Autor / autoři textu:
Eva Bendová, Ondřej Váša
Editor / editoři:
Eva Bendová
Cena:
690

Knihu vydala Národní galerie v Praze za podpory grantové agentury Akademie věd České republiky (reg. č. projektu 16-24117S) v roce 2020.

Od práce k zábavě. Podoby volného času v umění XIX. století

Autor / autoři textu:
Roman Prahl
Cena:
350

Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, která probíhala ve výstavní síni "13" od 21. února do 10. května 2020.

Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM

Autor / autoři textu:
Jan Lukočevič, Vojtěch Märc, Valentina Nikolenko, Klára Peloušková, Martin Vaněk, Markéta Vinglerová, Jindřich Vybíral, Darina Zavadilová
Cena:
190

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ

Publikace v české i anglické mutaci byla vydána v dubnu 2020.

Vydání katalogu finančně podpořila Škoda Transportation.

 

Nad slunce krásnější. Plzeňská madona a krásný sloh

Autor / autoři textu:
Jan Anderle, Tomáš Bernhardt, David Blahout, Irena Bukačová, Jan Ciglbauer, Hana Hlaváčová, Miroslav Hus, Michal Chmelenský, Petr Jindra, Jan Klípa, Olga Kotková, Viktor Kovařík, Viktor Kubík, Petr Macek, Marie Malivánková Wasková, Jan Mergl, Aleš Mudra, Robert Novotný, Michaela Ottová, Stanislav Přibyl, Jan Royt, Matthias Weniger, Kai Wenzel
Editor / editoři:
Michaela Ottová, Petr Jindra
Cena:
950

Odborná kolektivní monografie reflektující výsledky dlouhodobého interdisciplinárního studia širokého badatelského týmu, která upoutá pozornost nejen odborné, ale též široké kulturní veřejnosti.

Nad slunce krášnější. Plzeňská madona a krásný sloh

Autor / autoři textu:
Petr Jindra, Michaela Ottová
Editor / editoři:
Petr Jindra, Michaela Ottová
Cena:
290

Publikaci k výstavě vydala Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou, Univerzity Karlovy.  

Vhodná jako průvodce výstavou s popisem jednotlivých exponátů.

Krajiny umění. Švýcarský kritik William Ritter a střední Evropa

Autor / autoři textu:
Xavier Galmiche, Markéta Theinhardtová, Marie-Jeanne Dumontová, Petra Kočová
Editor / editoři:
Xavier Galmiche
Cena:
490

Švýcarský kritik William Ritter (1867–1955) byl prvním francouzsky píšícím autorem, který se systematicky zajímal o kulturní život střední Evropy.

Neoklasicismus mezi technikou a krásou. Pietro Nobile v Čechách

Autor / autoři textu:
Taťána Petrasová, Rossella Fabiani, Luca Caburlotto
Cena:
250

Publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě konané ve výstavní síni "13" od 20. 11. 2019 do 9. 2. 2020.

Jiří Slíva – Kresbou ke smyslu

Autor / autoři textu:
Helena Musilová
Editor / editoři:
Helena Musilová
Cena:
110

Publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě představuje známého kreslíře Jiřího Slívu z méně obvyklého úhlu pohledu: soustředí se na výtvarnou stránku jeho tvorby, na aspekty související s výtvarným uměním.

Studio Najbrt Basics

Autor / autoři textu:
Michal Nanoru
Cena:
80

Stejnojmenné výstava ve výstavní síni "13" pojala tvorbu nejznámějšího českého grafického studia netradičně – všechny grafické návrhy visely na bílých tričkách. Bylo zde prezentováno více než padesát návrhů, které sledovaly tvorbu studia od Najbrtových počátků v 80.

Director's Choice - Západočeská galerie v Plzni

Autor / autoři textu:
Eva Bendová, Petr Domanický, Aleš Filip, Petr Jindra, Petra Kočová, Roman Musil, Alena Pomajzlová, Ivana Skálová
Editor / editoři:
Roman Musil
Cena:
190

Londýnské nakladatelství Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. vydává posledních deset let edici s názvem Director's Choice, jež představuje významná světová muzea a galerie pohledem jejich ředitelů.

Kariéra s paletou. Umělec, umění a umělectví v 19. století

Editor / editoři:
Eva Bendová, Pavla Machalíková
Cena:
390

Velkým tématem moderní doby se po roce 1800 stal sám umělec, jeho postavení ve společnosti i budování jeho uměleckého sebevědomí tváří v tvář anonymnímu publiku.

Director's Choice - The Gallery of West Bohemia in Pilsen

Autor / autoři textu:
Eva Bendová, Petr Domanický, Aleš Filip, Petr Jindra, Petra Kočová, Roman Musil, Alena Pomajzlová, Ivana Skálová
Editor / editoři:
Roman Musil
Cena:
240

Londýnské nakladatelství Scala Arts & Heritage Publishers Ltd. vydává posledních deset let edici s názvem Director's Choice, jež představuje významná světová muzea a galerie pohledem jejich ředitelů.

Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960

Autor / autoři textu:
978-80-88256-10-6
Cena:
850

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Venkov, lidové tradice a výtvarná kultura venkovského lidu jsou v různých formách součástí našeho života. Kniha představuje a interpretuje zdroje a podoby zájmu o venkovské prostředí od počátku 19. století do šedesátých let 20. století.

Sobě ke cti, umění ke slávě. Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích

Autor / autoři textu:
Marcela Rusinko, Vít Vlnas, Roman Musil; Eva Bendová, Marcel Fišer, Jiří Fronek, Vilma Hubáčková, Veronika Hulíková, Zdeněk Kazlepka, Olga Kotková, Michaela Ottová, Alena Pomajzlová, Anna Pravdová, Petr Přibyl, Marie Rakušanová, Jan Schöttner, Renata Skřebská, Andrea Steckerová, Libor Šturc, Petr Tomášek, Tomáš Valeš, Tomáš Winter
Editor / editoři:
Marcela Rusinko, Vít Vlnas
Cena:
550

Barevně výpravná publikace slovem i obrazem v horizontu nejnovějších vědeckých poznatků představuje přístupnou formou známé i méně známé historické umělecké sbírky vzniklé na našem území. Představí také jejich majitele, zaměření, stejně jako následné, často velmi dramatické a málo známé osudy.

Kubišta – Filla. Plzeňská disputace

Autor / autoři textu:
Marie Rakušanová
Cena:
500

Publikace detailně mapuje umělecký a osobní vztah dvou hlavních představitelů českého moderního umění a „českého kubismu“ Bohumila Kubišty a Emila Filly v kontextu generací, nastupujících na uměleckou scénu v prvním a druhém desetiletí 20. století.

PODTRŽENO. Luboš Drtina: grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba

Autor / autoři textu:
David Bartoň, Karel Haloun, Petr Jindra
Editor / editoři:
Petr Jindra
Cena:
190

Vydáno ke stejnojmenné výstavě.

Pracovna republiky. Architektura Plzně v letech 1918–1938

Autor / autoři textu:
Petr Domanický
Cena:
380

Plzeň většinou nebývá vnímána jako město pozoruhodné z hlediska svého architektonického vývoje v nové době. Tato skutečnost má však příčiny spíše než v nízké kvalitě stavební historie města v její neznalosti.

Čas, čas, čas ... v umění 19. století

Autor / autoři textu:
Eva Bendová, Vít Vlnas
Cena:
190

Publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě obsahuje texty

Vít Vlnas: "Mir eine Weile! Člověk a čas v referencích, metaforách a alegoriích"

Eva Bendová: "Okamžik, nebo trvání? V zrcadle česlé krajinomalby 19. století".

Trauma, tíseň, extáze, prázdnota. Formule afektu a patosu 1900–2018

Autor / autoři textu:
Ladislav Kesner, Petra Kolářová
Cena:
250

Bohatě ilustrovaná publikace věnovaná proměnám „formulí patosu“, tj. emocionální řeči lidského těla, jak ji zachycuje výtvarné umění a vizuální kultura v posledních zhruba sto dvaceti letech.

Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu

Autor / autoři textu:
Helena Musilová, Ludmila Vachtová
Editor / editoři:
Helena Musilová
Cena:
390

Vydáno ke stejnojmenné výstavě.

Trauma / tíseň / extáze / prázdnota. Formule patosu 1900–2018

Autor / autoři textu:
Ladislav Kesner
Cena:
100

Průvodce stejnojmennou výstavou probíhající v Masných krámech od 16. 2. do 27. 5. 2018.

Rok 1918 a umění v Plzni

Autor / autoři textu:
Petr Jindra
Cena:
280

Kniha se zabývá výtvarnou kulturou meziválečného Československa v Plzni a podněty, které do regionální kultury přinesl vznik demokratického státu.

Z akademie do přírody. Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860-1890

Autor / autoři textu:
Katarína Beňová, Dušan Buran, Roman Musil, Markéta Theinhardt
Editor / editoři:
Katarína Beňová
Cena:
500

Publikace je první souhrnnou prací zpracovávající mimořádně atraktivní téma středoevropské plenérové krajinomalby, jež se rozvíjela v kulturním prostoru rakouského soustátí v letech 1860–1890.

Interiéry duše

Autor / autoři textu:
Michal Koleček
Editor / editoři:
Michal Koleček, Martin Kolář
Cena:
99

Katalog ke stejnojmenné výstavě v Západočeské galerii v Plzni.

Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let

Autor / autoři textu:
Alena Pomajzlová
Cena:
350

Publikace vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy představuje projevy českého výtvarného umění šedesátých let, které se programově věnují vztahu obrazu a slova.

Otto Gutfreund – sochař

Autor / autoři textu:
Alena Pomajzlová
Cena:
290

Sochař Otto Gutfreund (1889-1927) patří k nejvýznamnějším evropským umělcům první třetiny 20. století. Jeho tvorba se dělí na dvě etapy, jež se liší formálními principy i společenským ohlasem. První spadá do desátých let 20.

TENKRÁT V EVROPĚ. Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953

Autor / autoři textu:
Hana Rousová, Marie Klimešová, Zbyněk Baladrán
Cena:
35

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ

Tzv. "newsletter" vydaný ke stejnojmenné výstavě obsahuje texty obou autorek výstavy,  Marie Klimešové a Hany Rousové, a bohatý obrazový materiál.

„V oplatce jsi všecek tajně“. Podoby eucharistického Krista ve vizuální kultuře

Autor / autoři textu:
Aleš Mudra, Helena Zápalková, Jan Mergl, Jan Royt, Libor Šturc, Michaela Ottová, Olga Kotková, Petr Jindra
Editor / editoři:
Helena Zápalková
Cena:
200

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ

Kniha vydaná ke stejnojmenné výstavě mapuje eucharistii ve výtvarném umění napříč středověkem, renesancí a barokem. Je rozdělena na čtyři kapitoly:

Světla, šero a temnoty. Umění českého 19. století

Autor / autoři textu:
Roman Prahl
Cena:
150

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Vydáno ke stejnojmenné výstavě připravené ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 37. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny.

Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století

Autor / autoři textu:
Eva Bendová, Kateřina Piorecká
Editor / editoři:
Eva Bendová
Cena:
150

Vydáno ke stejnojmenné výstavě připravené ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 36. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny.

Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918–1938)

Autor / autoři textu:
Alena Pomajzlová, Roman Musil
Editor / editoři:
Alena Pomajzlová
Cena:
450

Publikace obsahuje statě věnující se jednotlivým tendencím v  meziválečném umění, kvalitní obrazový doprovod a přílohy se seznamem vystavených exponátů a přehledem nákupů zastoupených děl do sbírek ZČG.

Kronikář nových časů: malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880-1934)

Autor / autoři textu:
Ivana Jonáková
Cena:
450

Hugo Boettinger, syn plzeňského fotografa Josefa Böttingera, byl vyhledávaným portrétistou vyšších vrstev, tvůrcem křehkých dívčích aktů a zároveň autorem humoristických kreseb známým širokému publiku jako Dr. Desiderius.

Plzeň zmizelá

Autor / autoři textu:
Tomáš Bernhardt, Jana Domanická, Petr Domanický
Editor / editoři:
Petr Domanický
Cena:
280

Publikace byla vydána při příležitosti výstavy Zmizelá Plzeň uspořádané Západočeskou galerií v Plzni. Výstava se koná jako připomenutí 100. výročí vydání stejnojmenné knihy Antonína Friedla, 75. výročí vydání knihy Ladislava Lábka Zkáza staré Plzně, 50.

Gottfried Lindauer 1839–1926. Pilsen Painter of the New Zealand Māori

Autor / autoři textu:
Leonard Bell, Tomáš Bernhardt, Jane Davidson-Ladd, Aleš Filip, Lada Hubatová-Vacková, Milan Kreuzzieger, Ngahiraka Mason, Roman Musil, Mathew Norman, Tomáš Winter
Editor / editoři:
Aleš Filip, Roman Musil
Cena:
950

A native of Pilsen Gottfried Lindauer was an artist with a remarkable life story whose work was left unacknowledged for a long period of time.

Mnichov a země Koruny české (1870–1918) – umělecká výměna

Autor / autoři textu:
Eva Bendová, Aleš Filip, Ivo Habán, Robert Janás, Julie Kennedy, Gerhard Leistner, Šárka Leubnerová, Eliza Ptaszyńska, Ute Strimmer, Harald Tesan, Roman Zieglgänsberger
Editor / editoři:
Aleš Filip, Roman Musil
Cena:
150

Sborník příspěvků z konference pořádané Západočeskou galerí v Plzni ve dnech 23.-24. března 2015.

Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a "jiné" umění

Autor / autoři textu:
Klára Benešovská, Beket Bukovinská, Lenka Bydžovská, Ivo Hlobil, Jan Chlíbec, Lubomír Konečný, Pavla Machalíková, Mahulena Nešlehová, Taťána Petrasová, Milada Studničková, Rostislav Švácha, Tomáš Winter
Editor / editoři:
Tomáš Winter ve spolupráci s Lenkou Bydžovskou, Pavlou Machalíkovou a Taťánou Petrasovou
Cena:
290

Charakteristickým rysem modernismu je jeho úzký vztah k tradici. V Čechách se tato skutečnost výrazně projevila před první světovou válkou u umělců spjatých s kubismem.

Hanuš Zápal 1885-1964. Architekt Plzeňska

Autor / autoři textu:
Petr Domanický
Cena:
399

Publikace je prvním významnějším uceleným připomenutím Zápalovy činnosti. Třebaže je Hanuš Zápal nejvýznamnějším architektem Plzně ve 20. století, byla mu zatím věnována jen velmi malá pozornost.

Mnichov – zářící metropole umění 1870-1918 / München – leuchtende Kunstmetropole 1870-1918

Autor / autoři textu:
Eva Bendová, Aleš Filip, Veronika Hulíková, Ivana Jonáková, Gerhard Leistner, Šárka Leubnerová, Roman Musil, Helena Musilová, Alena Pomajzlová, Caroline Sternberg, Ute Strimmer, Markéta Theinhardt, Sandra Uhrig, Tomáš Winter, Roman Zieglgänsberger
Editor / editoři:
Aleš Filip, Roman Musil
Cena:
750

Vydáno ke stejnojmenné výstavě, která tvořila jeden z hlavních projektů programu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách

Autor / autoři textu:
Jakub Bachtík, Richard Biegel, Irena Bukačová, Viktor Kovařík, Hedvika Kuchařová, Petr Macek, Martin Mádl, Jan Mergl, Andrea Steckerová, Terezie Šiková, Jan Štěpánek, Lubor Šturc, Štěpán Vácha, Petra Zelenková
Editor / editoři:
Andrea Steckerová, Štěpán Vácha
Cena:
1 200

Výstava připravená v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 byla prvním uceleným pohledem na výtvarné umění, jež vznikalo v rámci historických hranic Plzeňského kraje od počátku 17. do druhé poloviny 18. století.

Riziko loajálnosti. Rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století

Autor / autoři textu:
Taťána Petrasová, Markéta Theinhardtová
Editor / editoři:
Taťána Petrasová
Cena:
90

Výstava byla připravena ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR k programu 35. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny.

Rodinné těžítko

Autor / autoři textu:
Will Semler (*1923)
Editor / editoři:
Petr Domanický
Cena:
250

Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s Willem Semlerem vydala český překlad knihy, jejíž anglický originál vyšel v Austrálii v roce 2006 vlastním nákladem autora.

Gottfried Lindauer 1839–1926. Plzeňský malíř novozélandských Maorů

Autor / autoři textu:
Leonard Bell, Tomáš Bernhardt, Jane Davidson-Laddová, Aleš Filip, Lada Hubatová-Vacková, Milan Kreuzzieger, Ngahiraka Masonová, Roman Musil, Mathew Norman, Tomáš Winter
Editor / editoři:
Aleš Filip, Roman Musil
Cena:
950

Publikace vydaná u příležitosti výstavy, jež tvořila součást hlavního programu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a byla retrospektivou výjimečného plzeňského rodáka, který se proslavil na druhém konci světa.

Josef Váchal. Napsal, vyryl, vytiskl a svázal

Autor / autoři textu:
Marie Rakušanová, Jiří Bernard Krtička
Editor / editoři:
Marie Rakušanová
Cena:
1 250

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Josef Váchal (1884–1969) je jednou z nejvýraznějších postav českého umění 20. století. Svůj talent uplatňoval v řadě rozmanitých realizací. Kreslil, maloval, vyřezával sochy i nábytek, leptal, odléval písmo, vázal knihy a psal.

Karikatura a její příbuzní. Obrazový humor v českém prostředí 19. století

Autor / autoři textu:
Roman Prahl, Radim Vondráček, Martin Sekera
Editor / editoři:
Roman Prahl
Cena:
400

Kniha představuje karikaturu a další projevy humoru i satiry zejména v jejich vizuální podobě během „dlouhého 19. století“.

Orbis pictus Františka Kupky. Mezi symbolismem a reportáží

Autor / autoři textu:
Pierre Brullé, Michel Dixmier, Markéta Theinhardtová
Editor / editoři:
Markéta Theinhardtová, Pierre Brullé
Cena:
550

Kniha se zaměřuje na první tvůrčí období Františka Kupky (1871–1957), kdy pracoval pro tisk, který ve Francii tou dobou zažíval svůj zlatý věk.

Pozdrav daleké země, pozdrav daleké zemi / Greetings from a Distant Country, Greetings to a Distant Land

Autor / autoři textu:
Marie Klimešová
Cena:
350

O oslovení sochaře Zbyňka Sekala (1923–1998) japonskou kulturou a společností svědčí jeho deníkové záznamy z doby pobytu v Japonsku v lednu a únoru 1989. Odpovědí mu byl spontánní obdiv vůči jeho vlastní tvůrčí cestě, v níž Japonci spatřovali řadu jim blízkých rysů.

NA OKRAJI DAVU. Umění a sociální otázka v 19. století

Autor / autoři textu:
Eva Bendová, Ivana Jonáková, Roman Prahl
Editor / editoři:
Roman Prahl
Cena:
190

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 34. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny.

Ze středu ven - Umění regionů 1985-2010

Autor / autoři textu:
Daniel Balabán, Ladislav Daněk, Vladimír Havlík, Michal Koleček, Jiří Kubový, Zdeněk Macháček, Štěpán Málek, Milan Maur, Martin Nitsche, Jan Stolín, Michal Škoda
Editor / editoři:
Michal Koleček
Cena:
120

Katalog byl vydán u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v Západočeské galerii v Plzni, výstavní síň Masné krámy od 2. dubna do 8. června 2014.

Časový optimista. Robert V. Novák

Autor / autoři textu:
Tomáš Pospiszyl, Robert V. Novák
Cena:
43

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Výstava představovala práci Roberta V. Nováka (*1962), grafického designéra, fotografa a kurátora. Knihy, katalogy a plakáty, které upravil, získaly řadu ocenění (Nejkrásnější kniha roku, Czech Grand Design, Český lev).

MIKOLÁŠ ALEŠ V PLZNI

Autor / autoři textu:
Jana Domanická, Petr Domanický, Ivana Jonáková, Jan Mergl, Jarmila Štogrová
Editor / editoři:
Ivana Jonáková
Cena:
150

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Kniha vydaná u příležitosti výstavy, kterou připravily Západočeská galerie v Plzni a Západočeské muzeum v Plzni ke 100. výročí umělcova úmrtí.

LUDMILA PADRTOVÁ / Gesto, pohyb. barva. Dílo 1951-2013

Autor / autoři textu:
Ladislav Daněk, Helena Lepičová Meistrová, Martina Pachmanová, Zdenek Primus, Jiří Valoch
Editor / editoři:
Ladislav Daněk
Cena:
350

Vůbec první monografie malířky a kreslířky Ludmily Padrtové (*1931) vychází díky zájmu o objevování zapomenutých či neprávem opomíjených umělkyň, jež přispěly něčím podstatným do vývoje českého moderního umění.

LESK, BARVY A ILUZE. ARCHITEKTURA PLZNĚ V ŠEDESÁTÝCH LETECH

Autor / autoři textu:
Petr Domanický
Cena:
200

Plzeň v šedesátých letech nepatřila k centrům, která by přímo udávala směr v československé architektuře, přesto zde vznikla celá řada zajímavých projektů i realizací.

Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850–1950

Autor / autoři textu:
Tomáš Winter
Cena:
550

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Kniha vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy věnuje pozornost aktuálnímu a dosud nezpracovanému tématu: vlivům původních kultur subsaharské Afriky, Oceánie a Ameriky na české výtvarné umění v letech 1850–1950.

Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století

Autor / autoři textu:
Eva Bendová, Markéta Dlábková, Jiří Rak, Kateřina Svatoňová, Vít Vlnas
Editor / editoři:
Eva Bendová, Vít Vlnas
Cena:
120

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

atalog s výstavou byl připraven ve spolupráci s Národní galerií v Praze k aktuálnímu tématu 33. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století v českých zemích, konanému v rámci festivalu Smetanovské dny.

Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách

Autor / autoři textu:
Jan Anderle, Veronika Bartová, Ondřej Faktor, Vladimír Horpeniak, Petr Jindra, Olga Kotková, Viktor Kubík, Jiří Kuthan, Jan Lhoták, Jan Mergl, Aleš Mudra, Michaela Ottová, Jan Royt, Miroslav Šmied, Michal Tejček, František Záruba
Editor / editoři:
Petr Jindra, Michaela Ottová
Cena:
1 100

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Výpravná kniha přináší vůbec první souhrnné zpracování gotického umění v jihozápadních Čechách.

JOSEF HODEK A JOSEF VÁCHAL: ŽÁK A JEHO MISTR

Autor / autoři textu:
Ivana Jonáková, Hana Klínková, Dominik Mačas
Editor / editoři:
Ivana Jonáková
Cena:
300

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Publikace obsahuje tři kapitoly věnované přátelství Josefa Váchala a Josefa Hodka, které začalo roku 1912, kdy mladý učitel Hodek požádal mistra Váchala, zda by ho přijal za žáka a naučil ho techniku dřevorytu.

Viktor Karlík. Podzemní práce / Zpětný deník/ - Vktor Karlík. Underground Work / Retroactive Diary /

Autor / autoři textu:
Viktor Karlík, Egon Bondy, Ivan M. Jirous, Martin Machovec, Pavla Pečínková a rozhovor s Adamem Drdou
Editor / editoři:
Viktor Karlík ve spolupráci s Tamarou Hořejší
Cena:
650

Viktor Karlík je považován za nejvýznamnějšího výtvarníka tzv. druhé generace českého undergroundu.

ČLOVĚK A STROJ. Strojová estetika v českém výtvarném umění 19. století

Autor / autoři textu:
Taťána Petrasová, Markéta Theinhardtová, Roman Musil
Editor / editoři:
Taťána Petrasová
Cena:
120

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Katalog s výstavou se váží k aktuálnímu tématu 32. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století v českých zemích, konanému v rámci festivalu Smetanovské dny.

ZAČÁTEK STOLETÍ / THE BEGINNING OF THE CENTURY

Autor / autoři textu:
Pavlína Morganová, Václav Magid, Viktor Čech, Jan Zálešák, Michal Koleček
Editor / editoři:
Pavlína Morganová
Cena:
450

Publikaci v česko – anglické mutaci vydala Západočeská galerie v Plzni ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor Vitae v roce 2012 při příležitosti stejnojmenné výstavy. Dokumentuje vybraný segment české výtvarné scény prvního desetiletí 21. století.

RYTMY - POHYB + SVĚTLO. Impulsy futurismu v českém umění

Autor / autoři textu:
Lada Hubatová-Vacková, Jitka Matulová, Lenka Pastýříková, Alena Pomajzlová, Tomáš Pospiszyl
Editor / editoři:
Alena Pomajzlová
Cena:
750

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Publikaci vydaly Západočeská galerie v Plzni a nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně v roce 2012 při příležitosti stejnojmenné výstavy.

MADAME GALI. Expresionistické dílo Marie Galimberti-Provázkové (1880-1951)

Autor / autoři textu:
Martina Pachmanová, Marie Rakušanová, Julie Weissová, Jakub Valášek, František Fürbach
Editor / editoři:
Martina Pachmanová
Cena:
300

Kniha vydaná ke stejnojmenné výstavě je věnovaná malířskému, kreslířskému a grafickému dílu Marie Galimberti-Provázkové, rodačky z Jindřichova Hradce, která od konce první světové války zajímavým způsobem rozvíjela expresionistickou malbu.

LOOS - PLZEŇ - SOUVISLOSTI

Autor / autoři textu:
Petr Domanický, Petr Jindra
Editor / editoři:
Petr Domanický, Petr Jindra
Cena:
650

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ

Gabriel von Max

Autor / autoři textu:
Aleš Filip, Roman Musil, Wilfried Rosendahl, Susanne Weberová, Marion Jourdanová, Roman Prahl, Gaëlle Rosendahlová, Josef Vojvodík
Editor / editoři:
Aleš Filip, Roman Musil
Cena:
700

Malíř českého původu Gabriel von Max patří k nejvýznamnějším reprezentantům mnichovské malířské školy ve druhé polovině 19. století. Jeho dílo přitahovalo pozornost a obdiv v mnoha zemích Evropy i v zámoří.

Ach! Italia cara mia! Umělci z Čech XIX. století a Itálie

Autor / autoři textu:
Roman Prahl, Ivana Jonáková
Editor / editoři:
Roman Prahl
Cena:
120

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Věci umění, věci doby. Skupina 42

Autor / autoři textu:
Marie Klimešová
Cena:
400

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ

Kniha vydaná ke stejnojmenné výstavě prezentující rozsáhlou soukromou sbírku Skupiny 42 nabídla historičce umění Marii Klimešové novou příležitost zabývat se proslulým fenoménem českého moderního umění.

Vladislav Mirvald

Autor / autoři textu:
Tomáš Pospiszyl
Cena:
300

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Vladislav Mirvald (1921–2003) patří ke stále nedostatečně zhodnoceným osobnostem českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století.

Umění českého západu. Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni 1925-1951

Autor / autoři textu:
Jana Domanická, Petr Domanický, Petr Jindra, Dominik Mačas, Jan Mergl, Pavel Vašíček
Editor / editoři:
Petr Jindra
Cena:
350

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Kulturní a umělecký život meziválečného Československa významně spoluutvářely regiony – mimopražská centra, dobově nazývaná „venkov“.

Ještě místo – pustá zem. Josef Bolf, Ivan Pinkava

Autor / autoři textu:
Petr Jindra, Petr Vaňous
Editor / editoři:
Petr Vaňous
Cena:
250

Katalog stejnojmenné výstavy představuje v pečlivém výběru z posledních let tvorbu dvou předních osobností českého výtvarného umění, Josefa Bolfa a Ivana Pinkavy.

Miloš Šejn. Býti krajinou / Being Landscape

Autor / autoři textu:
Ladislav Kesner
Cena:
300

Usilování ‘stát se krajinou’ je v případě tvorby Miloše Šejna ukotveno ve výsostně osobním, subjektivním vědomí, nikoli v teoretických diskurzech, ovládajících uměleckou a kritickou scénu.“ Kniha zachycuje jedinečným způsobem genezi a vývoj Šejnova tělesného a duševního kontaktu s přírodou, ritu

Vražedná realita. Zločin a trest v českém výtvarném umění 1800—1914

Autor / autoři textu:
Eva Bendová, Roman Musil, Andrea Seelichová, Tomáš Winter
Editor / editoři:
Eva Bendová, Tomáš Winter
Cena:
90

Katalog stejnojmenné výstavy připravené ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR a Národní galerií v Praze k programu 30. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století v českých zemích, konanému v rámci festivalu Smetanovské dny.

Svatopluk Klimeš: Evropanky II

Autor / autoři textu:
Svatopluk Klimeš, Marcela Štýbrová

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Cyklus Evropanky je jedinečný celek podobizen, nesoucí poselství příběhů dívek a žen, které prožívá spolu s nimi napříč Evropou – územím bez hranic.

Kubismus 1910—1925 ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni

Autor / autoři textu:
Petr Jindra, Vojtěch Lahoda, Roman Musil
Editor / editoři:
Petr Jindra
Cena:
200

Katalog ke stejnojmenné výstavě představuje výjimečně cennou součást sbírkového fondu Západočeské galerie v Plzni.

Tělo a tělesnost v českém výtvarném umění 19. století

Autor / autoři textu:
Taťána Petrasová, Markéta Theinhardtová, Aleš Filip, Roman Musil
Editor / editoři:
Aleš Filip, Roman Musil
Cena:
70

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Katalog výstavy uspořádané při příležitosti 29. ročníku mezioborového plzeňského sympozia k problematice 19. století, konaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny.

Jan Autengruber 1887-1920

Autor / autoři textu:
Vojtěch Lahoda, Jan Jedlička
Cena:
200

Jan Autengruber  (25. 4. 1887 Pacov – 15. 7. 1920 Praha) studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a na Akademii výtvarných umění v Mnichově. V letech 1907–1913 působil v Mnichově, roku 1910 podnikl na kole cestu do Paříže a v období 1913–1915 pobýval v Itálii.

Šumava: Alfred Kubin / Josef Váchal

Autor / autoři textu:
Hana Klínková, Marie Rakušanová, Ivana Jonáková
Editor / editoři:
Hana Klínková
Cena:
290

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Kniha vydaná ke stejnojmenné výstavě se zabývá šumavskými motivy v tvorbě dvou originálních umělců – Alfreda Kubina a Josefa Váchala.

František Pacík (1927-1975)

Autor / autoři textu:
Marie Klimešová
Cena:
300

Monografie Marie Klimešové poprvé představuje pozoruhodné dílo jednoho z nejzajímavějších sochařů generace českých umělců 60. let. Přes svůj evidentní talent zůstával Pacík solitérem, jehož obtížně uchopitelná expresivní tvorba nenašla za jeho života odpovídající interpretaci.

Martin Salcman 1896—1979

Autor / autoři textu:
Tomáš Brabec, Roman Musil, Zbyněk Sedláček, Jaroslav Vančát
Editor / editoři:
Tomáš Brabec
Cena:
200

Dílo Martina Salcmana začalo záhy po umělcově úmrtí v roce 1979 upadat v zapomnění. Záměrem publikace, vydané k autorově výstavě v Západočeské galerii v Plzni, bylo přiblížit odkaz tohoto malíře a pedagoga v celistvosti.

Karel Teige a typografie

Autor / autoři textu:
Karel Srp, Polana Bregantová, Lenka Bydžovská
Cena:
1 250

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

Karel Teige (1900–1951) je znám zejména jako teoretik výtvarného umění a architektury, publicista, kritik, redaktor a organizátor českého uměleckého života století.

Bělocvětov 1923-1997

Autor / autoři textu:
Dušan Brozman, Tomáš Pospiszyl, Josef Šrejma
Cena:
200

Reprezentativní dvoudílná monografie (Obrazy, Kresby) v papírovém pouzdře, vydaná nakladatelstvím Zámek Týnec k výstavám v Galerii Klatovy / Klenová a v Západočeské galerii v Plzni.

Na zkoušku v ráji? Umění šedesátých let ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

Autor / autoři textu:
Roman Musil, Zbyněk Sedláček
Cena:
40

Katalog výstavy, která se konala ve výstavní síni "13" od 4. září do 2. listopadu 2008.

Dalibor Smutný, Rasochy

Autor / autoři textu:
Richard Drury

Katalog výstavy, která se konala ve výstavní síni „13" od září do října 200.

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.

 

Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870–1914

Autor / autoři textu:
Aleš Filip, Roman Musil, Roman Prahl, Josef Vojvodík, Luděk Jirásko, Jiří T. Kotlík, Vladimír Birgus, Taťána Petrasová, Eduard Burget, Zdeněk Hojda
Editor / editoři:
Aleš Filip, Roman Musil
Cena:
500

PUBLIKACE JE VYPRODANÁ.
Obsáhlá publikace vydaná ke stejnojmenné výstavě (Muzeum umění Olomouc, 2006, Západočeská galerie v Plzni, 2007) je prvním systematickým zpracovávním fenoménu náboženského výtvarného umění od sedmdesátých a osmdesátých let 19. století po období fin de siècle.