Publikace

Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice a "jiné" umění

Autor: 
Klára Benešovská
Beket Bukovinská
Lenka Bydžovská
Ivo Hlobil
Jan Chlíbec
Lubomír Konečný
Pavla Machalíková
Mahulena Nešlehová
Taťána Petrasová
Milada Studničková
Rostislav Švácha
Tomáš Winter
Editor: 
Tomáš Winter ve spolupráci s Lenkou Bydžovskou, Pavlou Machalíkovou a Taťánou Petrasovou
Nakladatel: 
Západočeská galerie v Plzni a Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
Grafická úprava: 
Tereza Hejmová
Vazba: 
Měkká vazba
Další popis: 
95 obrázků, English summary
Rok vydání: 
2015
ISBN: 
978-80-88027-07-2
Počet stran: 
183
Cena: 
290

Charakteristickým rysem modernismu je jeho úzký vztah k tradici. V Čechách se tato skutečnost výrazně projevila před první světovou válkou u umělců spjatých s kubismem. Výstava sleduje prostřednictvím konfrontací širokou inspirační základnu, z níž kubističtí architekti, sochaři a malíři čerpali myšlenkové a tvůrčí podněty. Šlo o nejrůznější projevy evropských i mimoevropských kultur z odlišných časových období: od starověku přes středověk a novověk až k modernímu francouzskému umění. Jednotlivé příklady podporovaly řešení konkrétních problémů, spjatých zejména s otázkou formy, a zároveň posilovaly legitimitu moderního výrazu, protože ho pevně svazovaly právě s historickou tradicí. Na výstavě jsou zastoupena díla Emila Filly, Vincence Beneše, Josefa Čapka, Antonína Procházky, sochaře Otty Gutfreunda, architektů Pavla Janáka, Josefa Gočára, Josefa Chochola, Vlastislava Hofmana a dalších; ze zahraničních autorů pak Paula Cézanna, André Deraina nebo Pabla Picassa.