Veřejnost

Západočeská galerie každoročně pořádá řadu akcí pro širokou veřejnost, ať se jedná o dílny pro rodiče s dětmi k aktuálně probíhajícím výstavám, letní příměstský tábor či workshopy se současnými umělci. Zároveň se naše galerie podílí na realizaci programů ve spolupráci s plzeňskými institucemi (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Animánia, SUPŠ Zámeček, Centrum volného času Radovánek a další) a vznikají tak společné projekty, jako je například Artcamp Kids, Muzejní noc, Plzeňské dvorky, Víkend otevřených ateliérů apod.galerie každoročně pořádá řadu akcí pro širokou veřejnost, ať se jedná o dílny pro rodiče s dětmi k aktuálně probíhajícím výstavám, letní příměstský tábor či workshopy se současnými umělci. Zároveň se naše galerie podílí na realizaci programů ve spolupráci s plzeňskými institucemi (Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Animánia, SUPŠ Zámeček, Centrum volného času Radovánek a další) a vznikají tak společné projekty, jako je například Artcamp Kids, Muzejní noc, Plzeňské dvorky, Víkend otevřených ateliérů apod.

DÍLNY PRO RODIČE S DĚTMI

Jde o společné tvoření rodičů/prarodičů a dětí, které je zpravidla motivováno tématem aktuální výstavy. Dospělý je „pomocníkem“ svých dětí při náročnější výrobě nebo jen pozorovatelem. Děti rozvíjejí svou fantazii a seznamují se s uměním hravou formou.

TEMATICKÉ DÍLNY / WORKSHOPY

Cílem je přiblížit konkrétní výtvarné techniky a postupy, dát prostor vlastní tvorbě, zážitku a experimentu, nebo tvořit i mimo prostory galerie (krajinomalba, land-art, performance, apod.). Tematické dílny bývají zaměřeny na tradiční svátky (Velikonoce, advent, Mikuláš). Lektory těchto dílen jsou edukační pracovníci ZČG či externí lektoři – odborníci daného oboru nebo výtvarníci.

PRÁZDNINOVÉ DÍLNY

Letní dílny jsou koncipovány jako několikadenní cyklus tvůrčích disciplín. Nabízejí účastníkům příležitost prozkoumávat svět umění různými cestami a objevovat nové možnosti a způsoby vlastního uměleckého projevu. Účastníci se zapojují i do aktivit zaměřených na komunikaci a seznámení, které využívají metod artefiletiky.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Během letních prázdnin spolupracujeme s volnočasovými centry a připravujeme pro ně galerijní animace a zážitkové dílny. Animační programy vycházejí z právě probíhajících výstav a navazují na tematické zaměření tábora. Rozvíjejí v jednotlivých účastnících kreativitu, schopnost spolupráce a komunikace.

MUZEJNÍ NOC S TVŮRČÍMI AKTIVITAMI

Součástí Muzejní noci jsou soutěže, hravé tvůrčí a zážitkové dílny, které kromě radosti z vlastní tvorby přibližují účastníkům konkrétního autora, historické období, umělecký směr nebo výtvarné techniky. Jsou určeny všem bez rozdílu věku.

MIKOLÁŠ ALEŠ A PLZEŇ

V ulicích města Plzně se nacházejí sgrafita – výzdoby fasád domů proslulého umělce Mikoláše Alše. Pojďme je společně najít, inspirujme se i Alšovými kartony – návrhy pro plzeňská sgrafita, které jsou ve sbírce Západočeské galerie. Využijeme osvědčené mistrovy techniky k vlastní výtvarné tvorbě. Dílna je vhodná pro širokou veřejnost včetně dětí školního věku s doprovodem rodičů/prarodičů.