Pedagogové

Učitelé všech typů škol mohou najít inspiraci na našich webových stránkách, kde najdou anotace aktuálních i připravovaných výstav, nabízenou typologii programů i konkrétní doprovodné programy, či edukační listy k jednotlivým výstavám ke stažení. K lepší orientaci a úvaze o vhodnosti vzdělávacího programu a jeho zařazení do ŠVP jim může posloužit elektronická podoba společné programové nabídky „Vzdělávací programy pro školy dle RVP“, která vznikla ve spolupráci s Techmania Science Center a dalšími kulturními a vzdělávacími institucemi v Plzeňském kraji. Najdete ji v rámci neformálního vzdělávání na www.vzdelavaci-instituce.cz.

GALERIJNÍ ANIMACE „NA VLASTNÍ KŮŽI“

Probíhají na začátku výstavního projektu, ke kterému jsou vytvořeny animační programy pro školy a skupiny. Nabízejí pedagogům seznámení s konkrétním programem, jeho strukturou i obsahem. Umožní jim „zažít si animaci na vlastní kůži“ a zúročit při následné návštěvě galerie se školní skupinou svůj zážitek. Součástí „animace na vlastní kůži“ je i následný metodický rozbor programu.

METODICKÉ PORADENSTVÍ / BALÍČEK PRO ŠKOLY / DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Poskytujeme metodické poradenství a konzultace v rámci tvorby galerijních edukačních programů, zejména studentům FPE ZČU v Plzni, učitelům škol, lektorům a kolegům z muzeí a galerií v Plzeňském kraji i v celé ČR.

Spolu se zahájením nové výstavy organizujeme pro pedagogy různých typů škol „Den otevřených dveří“ s volným vstupem, komentovanou prohlídkou a balíčkem informačních materiálů a pracovních listů k aktuální výstavě; edukátoři ZČG jsou připraveni pomoci pedagogům s metodikou i organizací programu v galerii, či realizací „programu na míru“ pro konkrétní cílovou skupinu včetně speciálních škol i skupin návštěvníků se speciálními potřebami.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO UČITELE

Je zaměřen na rozvoj pedagogických kompetencí v oblasti Umění a‑kultura (RVP). Zahrnuje teoretickou a praktickou část (seminář a dílnu), které se vztahují k aktuální výstavě. Umožní učitelům poznat metody a postupy vhodné k interpretaci výtvarného umění a nastíní jim způsob, jak využít autentického prostředí galerie/výstavy k vlastní výuce, jak hledat mezipředmětové vztahy, jak si vytvořit program dle svého scénáře a následně začlenit návštěvu galerie do svého ŠVP.