Skip to main content

Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století

Autoři: Eva Bendová, Markéta Dlábková, Jiří Rak, Kateřina Svatoňová, Vít Vlnas
Editoři: Eva Bendová, Vít Vlnas
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Grafická úprava: Martin Pivrnec
Vazba: měkká
Rok vydání: 2013
Počet stran: 80
ISBN: 978-80-86415-85-7
Cena: 120,-
120 Kč

Katalog s výstavou byl připraven ve spolupráci s Národní galerií v Praze k aktuálnímu tématu 33. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století v českých zemích, konanému v rámci festivalu Smetanovské dny.

Téma 33. ročníku sympozia: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století.

Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace v umění 19. století