Skip to main content

Riziko loajálnosti. Rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století

Autorky: Taťána Petrasová, Markéta Theinhardtová
Editorka: Taťána Petrasová
Nakladatel: Západočeská galerie v Plzni, p. o.
Grafická úprava: Luboš Drtina
Vazba: měkká
Rok vydání: 2015
Počet stran: 40
ISBN: 978-80-88027-02-7
Cena: 90,-
90 Kč

Výstava byla připravena ve spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR k programu 35. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny.

Téma 35. ročníku sympozia: Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století.

Riziko loajálnosti. Rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století