Skip to main content

Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960

Autoři: Vladimír Czumalo, Milan Pech, Pavla Machalíková, Tomáš Winter
Nakladatel: Arbor vitae a Artefactum – nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
Grafická úprava: Tereza Hejmová, Adéla Svobodová
Vazba: pevná
Rok vydání: 2019
Počet stran: 400
ISBN: 978-80-88256-10-6
Cena: 850,-
850 Kč

Venkov, lidové tradice a výtvarná kultura venkovského lidu jsou v různých formách součástí našeho života. Kniha představuje a interpretuje zdroje a podoby zájmu o venkovské prostředí od počátku 19. století do šedesátých let 20. století.

Věnuje se objevování venkova a jeho obyvatel kolem roku 1800 v souvislosti s kultem přírody a zkoumání „přirozených“ počátků společnosti, moderních národů a jejich kultury i charakteru. Zaměřuje pozornost na lidovou kulturu jako zdroj národního umění, mytizaci venkova jako exotického prostředí nebo na lidové umění inspirující kubismus a historické avantgardy. Závěr knihy se zabývá politizací folkloru v 50. letech 20. století i jeho obsahovým vyčerpáním.

Kniha pojímá vedle architektury, obrazů, soch, kreseb, grafik a fotografií českých, ale i zahraničních umělců i vybraná filmová díla.

Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800–1960 publikace